Päättyneet hankkeet.

VAnhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n kehittämistyö on toteutunut monipuolisesti jäsenjärjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa yhteistyössä. Ikääntyneiden hyvinvointia- ja kotona asumista tukemaan on kehitetty uusia malleja ja menetelmiä. Oikealla olevista linkeistä pääset tutustumaan päättyneistä projekteista seuraaviin:

Etsivä mieli -projekti, joka toimi Ray:n tuella vuosina 2012-2016. Viimeisenä toimintavuotenaan projekti levitti ja juurrutti vuoden 2016 aikana Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyviä käytäntöjä. Projekti tarjosi tilattavaksi maksutonta koulutusta, jonka avulla järjestöt pystyivät vahvistamaan ikääntyneiden sosiaalista verkostoa, toteuttamaan etsivää vanhustyötä ja tukemaan ikääntyneiden osallisuutta.

KÄKÄTE -projekti, jossa kehitettiin yhdessä Vanhustyön keskusliiton ja Vallin kanssa käyttäjälle käteviä teknologisia ratkaisuja vuosina 2010-2014. Lisätietoa osoitteessa Ikäteknologia.fi Kehittämistyötä rahoitti Ray.

Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille, jossa tuettiin jäsenjärjestöjen työvoiman saatavuutta ja työttömänä olevien nuorten siirtymistä vanhustyöhön tai alan koulutukseen vuosina 2013-2015. Kehittämistyötä rahoitti Uudenmaan Ely -keskus.