Päättyneet hankkeet .

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n kehittämistyö on toteutunut monipuolisesti jäsenjärjestöjen ja muiden alan toimijoiden kanssa yhteistyössä. Ikääntyneiden hyvinvointia ja kotona asumista tukemaan on kehitetty uusia malleja ja menetelmiä. Oikealla olevista linkeistä pääset tutustumaan päättyneistä projekteista seuraaviin:

Etsivä mieli -projekti, joka toimi Ray:n tuella vuosina 2012-2016. Viimeisenä toimintavuotenaan projekti levitti ja juurrutti vuoden 2016 aikana Ikääntyneen välittävä verkosto - Hyviä käytäntöjä. Projekti tarjosi tilattavaksi maksutonta koulutusta, jonka avulla järjestöt pystyivät vahvistamaan ikääntyneiden sosiaalista verkostoa, toteuttamaan etsivää vanhustyötä ja tukemaan ikääntyneiden osallisuutta.

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) oli Vanhustyön keskusliiton ja Vallin yhteinen hanke vuosina 2010-2014. Projektissa selvitettiin, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Kehittämistyötä rahoitti Ray.

Vanhustyön Trainee -ohjelma nuorille, jossa tuettiin jäsenjärjestöjen työvoiman saatavuutta ja työttömänä olevien nuorten siirtymistä vanhustyöhön tai alan koulutukseen vuosina 2013-2015. Kehittämistyötä rahoitti Uudenmaan Ely -keskus.