Vanhustyön Trainee.

Vanhustyön Trainee  on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:ssä vuosina 2016-2017 toteutettava hanke, jossa lisätään nuorten kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja kannustetaan vanhustyön työnantajia rekrytoimaan nuoria työntekijöitä. Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan STEAn Paikka auki -rahoituksella.

Vanhustyön Trainee -hankkeen tavoitteena on 

  • parantaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja      sosiaalista hyvinvointia
  • tukea työnantajia nuorten työllistämisessä
  • edistää positiivista kuvaa vanhustyöstä ja              vanhuudesta nuorten keskuudessa

 Hankkeessa kehitetään

  • nuorille vaihtoehtoisia väyliä vanhustyöhön tutustumiseksi ja työllistymiseksi
  • työnantajille mentorointimallia
  • sekä levitetään toimintaa vanhustyöhön valtakunnallisesti

Lisätietoja:
Mari Huusko                                 Suvi Hiltunen
Suunnittelija                                Suunnittelija
p. 050 3748001                           p. 050 4082890
mari.huusko@valli.fi                    suvi.hiltunen@valli.fi