Liity jäseneksi .

VAIKUTTAMISTOIMINTAA

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry. tekee työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Seuraamme jäsenjärjestöjen kannalta tärkeitä muutoksia sosiaali - ja terveyspalveluissa ja kansalaisjärjestötoiminnassa. Autamme jäsenjärjestöjä pysymään kartalla sote-kentän muutoksista, varautumaan niihin ja tekemään entistä paremmin työtään hyvän vanhuuden puolesta.  Huolehdimme siitä, että meillä on hyvät yhteydet keskeisiin toimijoihin ja viemme jäsenyhteisöjemme viestejä päätöksentekijöille. 

TIETOA, OSAAMISTA JA VERKOSTOJA VANHUSTYÖSTÄ

Tarjoamme ajantasaista tietoa vanhustyön kentän kehityksestä, muutoksista, tulevaisuudesta. Autamme verkostoitumaan ja vaihtamaan tietoa muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestämme seminaareja, paikallisia ja alueellisia ValliFoorumeita, koulutustapahtumia sekä opintomatkoja ajankohtaisista aiheista. Tulevat tapahtumat löydät täältä.

Julkaisemme uutiskirjettä ja jäsenviestiä. Tajoamme käyttöönne käytännönläheistä materiaalia ja oppaita verkkosivuiltamme.

KEHITTÄMISTYÖTÄ YHDESSÄ JÄSENJÄRJESTÖJEN KANSSA

Vuonna 2017 Vallissa on useita käynnissä olevia ja alkavia kehittämishankkeita yhdessä jäsenistön kanssa.

Iloa arkeen -pysäkit ovat ikäihmisten avoimia kohtaamispaikkoja. Iloa arkeen -pysäkkien tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tuoda iloa ja kanssakäymistä. Iloa arkeen -kehittämishanketta (2016 – 2018) toteutetaan tällä hetkellä Vantaalla, Lahdessa, Oulussa, Turussa ja Tampeeella toimivien jäsenyhteisöjen kanssa. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, lue lisää ja ota yhteyttä.

Vanhustyöstä kiinnostuneille nuorille tarjoamme tutustumista vanhustyöhön sekä tiivistä ohjausta ja  valmennusta työkokeilun aikana. Vanhustyön trainee -hanke (2015 – 2017) tarjoaa vanhuspalveluja tuottaville yksiköille mahdollisuuden saada joukkoonsa nuoria työelämään tutustujia sekä mentorointiopastusta työyhteisöille. Lue lisää ja kysy myös menotrointikoulutuksesta.

Vuonna 2017 starttaava Mentorimummot ja -papat -hanke tuo yhteen maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja vanhoja ihmisiä. Vanhoilla ihmisillä on jaettavaa ja opetettavaa suomalaisesta kulttuurista ja maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä jaettavaa ja opetettavaa omasta kulttuuriperinnöstään. Hanke toteutetaan yhdessä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kanssa ja siinä kehitetään selkokielistä vapaaehtoistoimintaa. Hanke tarjoaa maahanmuuttajataustaisille ihmisille myös mahdollisuuden suomen kielen harjoitteluun. Tule mukaan! Ota yhteyttä järjestöpäällikkö  marja.vuorinen@valli.fi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitossa on pitkä kokemus etsivän vanhustyön kehittämisestä.  Toiminta vakiintuu vuoden 2017 aikana. Etsivässä vanhustyössätuotetaan tukea etsivää työtä tekeville vanhustyön toimijoille. Kysy lisää ja ota yhteyttä marja.vuorinen@valli.fi.

IKÄTEKNOLOGIAOSAAMISTA

Ikäteknologiakeskus tarjoaa jäsenjärjestöille näköalapaikan teknologiayhteiskunnan kehittämiseen vanhojen ihmisten tarpeita kuunnellen. Ikäteknologiakeskus kouluttaa, tutkii, kokoaa alan toimijoita ja jakaa tietoa vanhustyön kehittämiseksi.

 

Jäseneksi liittyminen

Liiton jäseneksi hakeminen etenee seuraavasti:
Täytä jäsenhakulomake.

  1. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan skannattu pöytäkirjanote kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenyyttä. Lisäksi tarvitaan yhdistysrekisteriote ja yhdistyksen säännöt sähköisessä muodossa.
  2. Liiton toimistolta lähetetään sähköpostiviesti jäsenhakemuksen saapumisesta. Vastaa tähän viestiin. Se toimii jäsenhakemuksen allekirjoituksena. 
  3. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton liittotoimikunta käsittelee jäsenhakemuksen kokouksessaan.
  4. Yhdistys saa kirjallisesti tiedon jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Vuotuinen jäsenmaksu määräytyy kunkin yhdistyksen taseen loppusumman mukaan. Alle 500 000 euron taseella jäsenmaksu on 140 €/vuosi ja yli 500 000 euron taseella 300 €/vuosi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton säännöt ja strategia vuosille 2017-2019.    

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenyyttä voi hakea myös täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen omalla koneella ja lähettämällä allekirjoitetun lomakkeen liitteineen liiton toimistoon osoitteeseen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki. Katso kaikki yhteystiedot.