Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti .

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry julkaisi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehteä vuodesta 1993 vuoteen 2013. Lehden viimeinen ilmestynyt numero on 7/2013.
Lehti ilmestyi aluksi ilmaisjakeluna, ja vuodesta 2003 lähtien tilattavana. Lehti sisälsi mm. tietoa käytännön vanhustentyöstä sekä asiantuntijoiden ja vanhusten näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. Lehden sisällöstä 20 vuodelta löytyy kattavasti tietoa vanhustenhuollon ajankohtaisista kysymyksistä sekä kysymysten muutoksista.
Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden jokainen numero oli teemanumero.

7/2013 Teema: Talous
Kunnilla pitää olla myös omaa palvelutuotantoa
Kohti hyvinvointitaloutta
Yksityisen hoiva-alan vanhuspalveluiden käyttö kasvaa
Koko lehti pdf-muodossa

6/2013 Teema: Kotihoito
Informaali hoiva on vanhusten arkipäivän tukipilari
Laatusuositus tukee ikääntyneiden hyvinvointia ja palvelujen parantamista
Omaishoitajan asemaa pyritään parantamaan
Koko lehti pdf-muodossa

5/2013 Teema: Henkilöstö
Työelämässä on huomioitava myös nuoret
Työnohjaaja auttaa työyhteisöä
Teatterin keinoin työelämää kehittämään
Koko lehti pdf-muodossa

4/2013 Teema: Koulutus
Vanhustyön erikoisammattitutkinto uudistetaan
Hoiva-avustajakoulutus sopii alan vaihtajille
Geronomin koulutus antaa monenlaisia mahdollisuuuksia
Koko lehti pdf-muodossa

2-3/2013 Teema: Kulttuuri ja hyvinvointi 60-V.JUHLANUMERO
Suomi voisi olla loistava maa innovoida vanhuutta
Meillä ei ole pulaa rahasta vaan kyvystä toteuttaa arvojamme
Pelaamalla virkistystä ja toimintakykyä
Koko lehti pdf-muodossa

1/2013 Teema: Eettisyys
Kuolemaa yhä pelätään
Etiikan näkökulmasta on luontevaa korostaa heikomien asemaa
Eettisyys ja käytännön vanhustyö
Koko lehti pdf-muodossa

7/2012 Teema: Mielenterveys
Positiivinen elämänasenne auttaa mielenterveysongelmissa
"Sopiva yhdistelmä vapautta ja pikku sääntöjä"
Teatteri aktivoi muistoja
Koko lehti pdf-muodossa

6/2012 Teema: Vanhustyö maailmalla
Lotte-kodissa asukkaat alkavat kukoistaa
Humanitaksen filosofia on onni ja elämänlaatu
Saksassa vähemmän apuvälineitä, enemmän ulkoilua
Koko lehti pdf-muodossa

5/2012 Teema: Kotona asuminen
Perhehoito yleistyy
Kuntoutus edesauttaa kotona asumista
Neuvostoliitto on osa suomalaisuutta
Koko lehti pdf-muodossa

3-4/2012 Teema: Ikäpolitiikka ja tulevaisuus
Vanhuspalvelulaki korostaa iäkästä henkilöä itsenäisenä toimijana
Ikäosaamista tarvitaan kaikkialla
Tee se itse -hoivapalvelut ovat tulevaisuutta
Koko lehti pdf-muodossa

2/2012 Teema: Muistisairaudet
"Vertaistuki on tosi tärkeää"
Musiikilla muistisairaille hyvinvointia
Dementoituneelle lisää hyvinvointia Elo-D -arvioinnilla
Koko lehti pdf-muodossa

1/2012 Teema: Verkottuminen ja yhteistyö
Kimpassa toimiminen on elinehto kaikille
Lauttasaareen seinätön vanhusten palvelukeskus
Verkostoakin pitää johtaa
Koko lehti pdf-muodossa

7/2011 Teema: Maksut ja palveluseteli
Vanhuspalvelulaki on ihmisarvolaki
"Hyvä kun voi jakaa setelin useammalle päivälle"
Palveluseteli vaatii tarkkaa seurantaa
Palveluseteli on tulevaisuuden väline
Koko lehti pdf-muodossa

6/2011 Teema: Vanhustyön toimijat
Yhdistyksestä on suuri apu Sodankylälle
On tärkeää säilyttää uteliaisuus vanhanakin
Koko lehti pdf-muodossa

5/2011 Teema: Asuminen
Asumiseen voidaan myös valmentaa
Uusi hallitusohjelma lupaa kehittää ikääntyneiden asumista
Koko lehti pdf-muodossa

3-4/2011 Teema: Kunnat ja järjestöt
Asiakas on kilpailutuksen ja hankinnankin keskiössä
Kannattaa ottaa selvää SGEI-palveluista
Koko lehti pdf-muodossa

2/2011 Työhyvinvointi ja palkitseminen
Vapautta, vastuuta, työmotivaatiota ja työhyvinvointia
Kiire syntyy suorittamisesta
Hoitoalalla palkitseminen on uutta
Koko lehti pdf-muodossa

1/2011 Teema: Vapaaehtoistoiminta
Kansanedustajat vapaaehtoistyötä kirittämässä
Taide kuuluu kaikille - huonokuntoisimmillekin!
Koko lehti pdf-muodossa

7/2010 Teema: Ennaltaehkäisy
Alkoholinkäyttö lisää dementian vaaraa
Vertaisryhmästä apua ja sosiaalisia kontakteja
Koko lehti pdf-muodossa

6/2010 Dementia ja muistisairaudet
"Aivoterveys avainasemassa"
Dementoituminen on vain hyväksyttävä
Koko lehti pdf-muodossa

5/2010 Teema: Turvallisuus
Turvalaitteiden viidako vai hellahuoneessa häärääminen?
”Suomessa vallitsee vanhusvastainen ilmapiiri”
Turvatietoutta räätälöitävä senioreille
Koko lehti pdf-muodossa

3-4/2010 Teema: Teknologia ja apuvälineet
Kun muisti ei auta
Maailma on muuttunut nettiaikaan -mukaan kampeaminen kannattaa!
Koko lehti pdf-muodossa

2/2010 Teema: Laadukas hoito ja palvelu
”Elämä on ihmisen arvokkain omaisuus
– siitä pitää itse saada päättää”
Hyvä saattohoito on kokonaisvaltaista hoitoa
Koko lehti pdf-muodossa

1/2010 Teema: Koulutus ja rekrytointi
Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen
Entä jollei opiskelija sovellukaan alalle?
Koko lehti pdf-muodossa

7/2009 Teema: Kuntateema
"Kaikki ei voi olla yhteiskunnan vastuulla"
"Kulttuuri kuuluu hyvän elämän eväisiin"
Koko lehti pdf-muodossa

6/2009 Teema: Tutkimus
On olemassa monia hyviä vanhuuden malleja
Geronteknologia tukemaan omatoimista selviytymistä
Koko lehti pdf-muodossa

5/2009 Teema: Vanhustenhuollon talous
Pohjoismainen hyvinvointivaltio ei palaa takaisin
Liiketoimintaosaaminen on hyväksi kolmannelle sektorille
Koko lehti pdf-muodossa

3-4/2009 Teema: Ikääntymisen resurssit
Omenatarhassa jokainen vaikuttaa omalla tavallaan
Taiteen avulla sukellus muistoihin
Koko lehti pdf-muodossa

2/2009 Teema: Ikäihmisten terveyden edistäminen
Ravitsemuskuntoutus tukee mahdollisimman hyvälaatuista elämää
Lääkkeiden käyttöä voidaan vähentää
Koko lehti pdf-muodossa

1/2009 Teema: Vapaaehtoistyö & yhteisöllisyys
Kanttia kaupunkilaisille
Vapaaehtoistyölle ei voi siirtää vastuuta yhteiskunnan tehtävistä
Koko lehti pdf-muodossa