Vaikuttamistoiminta .

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry. tekee työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Seuraamme jäsenjärjestöjen kannalta tärkeitä muutoksia sosiaali - ja terveyspalveluissa ja kansalaisjärjestötoiminnassa. Autamme jäsenjärjestöjä pysymään kartalla sote-kentän muutoksista, varautumaan niihin ja tekemään entistä paremmin työtään hyvän vanhuuden puolesta.  Huolehdimme siitä, että meillä on hyvät yhteydet keskeisiin toimijoihin ja viemme jäsenyhteisöjemme viestejä päätöksentekijöille. 

TIETOA, OSAAMISTA JA VERKOSTOJA VANHUSTYÖSTÄ

Tarjoamme ajantasaista tietoa vanhustyön kentän kehityksestä, muutoksista, tulevaisuudesta. Autamme verkostoitumaan ja vaihtamaan tietoa muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi järjestämme seminaareja, paikallisia ja alueellisia ValliFoorumeita, koulutustapahtumia sekä opintomatkoja ajankohtaisista aiheista. Tulevat tapahtumat löydät täältä.

Julkaisemme uutiskirjettä ja jäsenviestiä. Tajoamme käyttöönne käytännönläheistä materiaalia ja oppaita verkkosivuiltamme.

KEHITTÄMISTYÖTÄ YHDESSÄ JÄSENJÄRJESTÖJEN KANSSA

Vuonna 2017 Vallissa on useita käynnissä olevia ja alkavia kehittämishankkeita yhdessä jäsenistön kanssa.

Iloa arkeen -pysäkit ovat ikäihmisten avoimia kohtaamispaikkoja. Iloa arkeen -pysäkkien tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tuoda iloa ja kanssakäymistä. Iloa arkeen -kehittämishanketta (2016 – 2018) toteutetaan tällä hetkellä Vantaalla, Lahdessa, Oulussa, Turussa ja Tampeeella toimivien jäsenyhteisöjen kanssa. Jos olet kiinnostunut toiminnasta, lue lisää ja ota yhteyttä.

Vanhustyöstä kiinnostuneille nuorille tarjoamme tutustumista vanhustyöhön sekä tiivistä ohjausta ja  valmennusta työkokeilun aikana. Vanhustyön trainee -hanke (2015 – 2017) tarjoaa vanhuspalveluja tuottaville yksiköille mahdollisuuden saada joukkoonsa nuoria työelämään tutustujia sekä mentorointiopastusta työyhteisöille. Lue lisää ja kysy myös menotrointikoulutuksesta.

Vuonna 2017 starttaava Mentorimummot ja -papat -hanke tuo yhteen maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja vanhoja ihmisiä. Vanhoilla ihmisillä on jaettavaa ja opetettavaa suomalaisesta kulttuurista ja maahanmuuttajataustaisilla ihmisillä jaettavaa ja opetettavaa omasta kulttuuriperinnöstään. Hanke toteutetaan yhdessä Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kanssa ja siinä kehitetään selkokielistä vapaaehtoistoimintaa. Hanke tarjoaa maahanmuuttajataustaisille ihmisille myös mahdollisuuden suomen kielen harjoitteluun. Tule mukaan! Ota yhteyttä järjestöpäällikkö  marja.vuorinen@valli.fi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitossa on pitkä kokemus etsivän vanhustyön kehittämisestä.  Toiminta vakiintuu vuoden 2017 aikana. Etsivässä vanhustyössätuotetaan tukea etsivää työtä tekeville vanhustyön toimijoille. Kysy lisää ja ota yhteyttä marja.vuorinen@valli.fi.

IKÄTEKNOLOGIAOSAAMISTA

Ikäteknologiakeskus tarjoaa jäsenjärjestöille näköalapaikan teknologiayhteiskunnan kehittämiseen vanhojen ihmisten tarpeita kuunnellen. Ikäteknologiakeskus kouluttaa, tutkii, kokoaa alan toimijoita ja jakaa tietoa vanhustyön kehittämiseksi.