1.2.2022 Järjestöjen digiverkosto

Järjestöjen digiverkosto ti 1.2.2022 klo 13-14.30 Teamsissa

Agendalla sovitusti kovaa vauhtia etenevä digitaalinen henkilöllisyys. 
Olemme olleet yhdessä mukana kehittämistyössä, ja nyt jatkamme kehittämistä.
Ja olemme varmistamassa sitä, että digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisut ja lopputuotteet palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla edustamiamme kohderyhmiä.   Verkoston kokouksessa mukana Laura Järveläinen  sekä Marika Tähti Digi- ja väestötietovirastosta.   

Digitaalinen identiteetti -hankkeessa toteutetaan sähköisen tunnistautumisen ratkaisu, jonka avulla julkishallinnon sähköiset asiointipalvelut ovat yhdenvertaisesti koko väestön saatavilla henkilön iästä tai fyysisistä rajoitteista riippumatta. Asiointipalveluun liittyy myös lupalompakko, jossa on viranomaisten myöntämät erilaiset luvat (esimerkiksi henkilökortti) ovat helposti käytettävissä. 

Digi arkeen -neuvottelukunnan tilannekatsaus, Sari Vapaavuori

Neuvottelukunta toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. 

Neuvottelukunnassa pystytään viemään valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen.

Keskeisiä, ja meitä kaikkia yhdistäviä teemoja ovat

–  Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
–  Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa
–  Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa. 

Muut asiat

Tapaamisessamme päivitämme tietojamme muista ajankohtaisista asioista, suunnittelemme tulevaa. Ja osallistujilla on mahdollisuus kertoa omista ajankohtaisia kuulumisistaan!

Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, kuulemaan, oppimaan uutta, vaikuttamaan! Kehittämään yhdessä ja varmistamaan se, että järjestöjen ääni kuuluu. 

Ilmoittautuminen vastausviestillä, mahdolliset kysymykset  sari.vapaavuori@valli.fi.