Age Demands Action -kampanjapäivänä 1.10. puututaan ikäsyrjintää

Ikääntyvien ihmisten elämänkokemukset, toiveet ja tavat ovat yksilöllisiä, ja moderni vanhuus moninaista. Korkea ikä ei kerro ihmisestä paljoakaan, mutta silti ikään liittyvät oletukset istuvat tiukassa ja vaikuttavat ikääntyvien elämään negatiivisesti.    

Lauantaina 1.10 vietetään kansainvälistä Age Demands Action -kampanjapäivää. Vanhojen ihmisten oikeuksia puolustava HelpAge International on nostanut päivän teemaksi tänä vuonna ikäsyrjinnän vastustamisen. Valli on HelpAgen ainoa suomalainen jäsenjärjestö.

Ikäsyrjintä ilmenee monin eri tavoin ympäri maailmaa, mutta tuottaa samankaltaisia lopputuloksia: vanhusten kaltoinkohtelua, halventavia stereotypioita ja ikäihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Vanhojen näkökulma jää huomiotta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja jopa heidän omissa asioissaan. Teemapäivänä HelpAge nostaa esiin vanhojen kokemuksia ikäsyrjinnästä ja tähtää ikäsyrjintää aiheuttavien rakenteiden purkamiseen.

Ikäsyrjintää tulee vastustaa kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja puuttua tapoihin, joilla ikä tarpeettomasti määrittää ihmisten kohtelua. Iäkkäillä ihmisillä on oikeus tulla kohdatuksi yksilöinä ja vanhojen näkökulma tulee huomioida yhteiskunnassamme entistä paremmin. Syrjintä ei lopu ennen kuin siihen puututaan.

Age Demands Action -kampanjapäivä kannustaa nimensä mukaisesti toimintaan. HelpAge vie ikäsyrjinnän vastaista viestiä eteenpäin muun muassa YK:n eri toimielimissä.

Kerro omat kokemuksesi ikäsyrjinnästä!

Valli ry osallistuu kampanjaan keräämällä ikäihmisten kokemuksia ikäsyrjinnästä. Aina syrjinnän tunnistaminen ei ole helppoa ja henkilökohtaisilla kokemuksilla on tärkeä tehtävä ikäsyrjinnän vastustamisessa. Niitä jakamalla syrjinnän tavat tulevat näkyviksi ja kokemukset muiden hyödyksi.

Voit lähettää oman kokemuksesi ikään liittyvästä syrjinnästä osoitteeseen: info@valli.fi. Käsittelemme kertomukset luottamuksellisesti, ja julkaisemme niistä katkelmia Vallin verkkosivuilla, kertojan nimeä tai tunnistetietoja mainitsematta. Näiden kokemusten tuoma tieto on meille hyödyllistä myös omassa vaikuttamistoiminnassamme. Keräämme tarinoita erityisesti vuoden loppuun asti, mutta otamme niitä vastaan myös myöhemmin.

Kampanjan aikana on käytössä myös sosiaalisen median tunnisteet #vastustaikäsyrjintää ja #ageism. Jaa kokemuksesi ikäsyrjinnästä näillä tunnisteilla ja vie kampanjan sanomaa eteenpäin.

Lue lisää teemapäivästä HelpAgen sivuilla