Uutta kohti: Koulutetaan toinen toistamme . 11.04.2016 | Blogi | Kirjoittaja: Alli Rinne

Blogisarja jatkuu! Vallin strategiatyöryhmän jäsen Alli Rinne kirjoittaa koulutusten merkityksestä Vallin ja sen jäsenjärjestöjen toiminnassa. Vallilta toivotaan koulutusta, mutta koulutusten yhdistäminen vanhustyön arkeen on usein vaikeaa. Tähän voidaan kehittää uusia ratkaisuja.  Lue Allin ajatukset aiheesta.

Vallin strategiakyselyssä vastaajat pitivät koulutusta haasteena, jossa tarvitsevat Vallin tukea. Koulutusta arveltiin tarvittavan myös Vallin maksullisena palveluna. Ristiriitaista kyllä, Vallin järjestämät koulutukset eivät ole enää toteutuneet entiseen malliin osallistujien vähyyden vuoksi. Vallissa mietitäänkin, mikä olisi sopiva ja osallistujia kiinnostava tapa järjestää koulutusta.

Vastauksissa oli toiveita esimerkiksi koulutuksen kaksipäiväisyydestä, jolloin kauempaa tulevalla ei olisi niin suuria matkakustannuksia. Toiveita esitettiin myös mallin hakemisesta ulkomailta, esimerkiksi Tanskasta tai Hollannista. Valli onkin järjestänyt suosittuja opintomatkoja eri Euroopan maihin. Näillä matkoilla kerätyistä kokemuksista olisi myös mahdollista järjestää koulutusta. Toiveita oli myös alueellisista ja työpaikkakohtaisista koulutuksista. Työn kehittäminen omalla työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa vastaisi hyvin juuri kyseisen yhdistyksen tarpeisiin ja mahdollistaisi paremmin osallistumisen koulutukseen. Sijaisten tarve jäisi vähemmäksi.

Jäsenjärjestöissä on käytössä melkoinen osaamisresurssi. Voisiko ajatella, että yhdistys, joka on kehittänyt jotain työmuotoa omassa yksikössään, järjestäisikin Vallin tuella koulutusta muille yhdistyksille? Vallin ja eri yhdistysten kehittämishankkeissa tuotettua tietoa ja kokemusta voisi jakaa muille yhdistyksille.

Vallin on myös mahdollista tiivistää yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, joilla on syvempää tuntemusta johonkin erityisalaan. Tällaisia voisi olla esimerkiksi Muistiliitto ja Kehitysvammaliitto, koska sekä muistisairaat että ikääntyvät kehitysvammaiset ovat enenevässä määrin yhdistystemme asiakkaita. Valli voisi olla mukana kehittämässä koulutusta molempien liittojen tarpeisiin vastaavaksi, jolloin ei tarvitsisi kilpailla osallistujista samantapaisilla, mutta hieman eri painotteisilla koulutuksilla.

Alli Rinne

 

Lue myös muut "Uutta kohti" -blogisarjan tekstit:

Virpi Dufva: Vallin suuntaa rakentamassa
Vappu Taipale: Monikulttuurisuus vanhustyössä