DigiAgeTalk 2018: Evondos-lääkeannostelurobotti säästää hoitajien aikaa hoivaamiseen . 01.06.2018 | Uutiset

Haastattelimme Evondos Oy:n Leena Manneria Evondosin robotisoidusta lääkeannostelupalvelusta, johon pääsee tutustumaan DigiAgeTalk-tapahtumassa. Lääkeannostelurobotti auttaa kotihoidon asiakasta ottamaan oikean lääkkeen oikeaan aikaan. Näin hoitajille jää enemmän aikaa asiakkaan hoitamiseen ja jutusteluunkin. Robotti auttaa toisaalta asiakasta pärjäämään itsenäisemmin, kun lääkkeen annosteluun ei tarvitse enää hoitajaa.


1. Miten Evondos-palvelu auttaa ikäihmisiä? Entä hoitohenkilökuntaa?

Evondos-palvelu tuo lääkehoitoon turvaa ja onnistumista kotihoidossa. Palvelu ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan oikean lääkkeen oikeaan aikaan ja oikean kokoisena annoksena. Kotihoidon asiakas selviytyy lääkkeenotosta itsenäisesti, mikä vahvistaa pärjäämisen ja oman elämän hallinnan tunnetta. Lääkeannostelurobotti poistaa inhimillisten virheiden mahdollisuuden ja nostaa lääkehoidon täysin uudelle tasolle.

Lääkehoidon jäädessä ylityöllistetyltä kotihoidon henkilöstöltä robotille, kiireinen henkilöstö saa lisää aikaa inhimillistä kontaktia vaativiin tehtäviin. Kotihoitoa tarjoavat palveluntuottajat, yleensä kunnat, puolestaan voivat leikata väestön ikääntymisen aiheuttamaa kustannuspainetta ja tehostaa kotihoidon palvelua.

2. Miten idea lääkerobotista syntyi?

Evondos-palvelu on Turun yliopiston opintoihin liittyvä kehityshanke. Tätä nykyä palvelutuotannosta vastaava johtajamme Mika Apell tarvitsi uuden tuotteen kehitysidean ja muisti isoäitinsä lääkkeenoton lapsuusajoilta. Puhelias pohjoiskarjalainen isoäiti yritti rupatella lääkkeitä jakavan hoitajan kanssa saamatta vastausta ja tilanne vaikutti jopa ynseältä ja epäkohteliaalta. Pillereitäkin löytyi välillä vääristä paikoista.

Mika muisti tämän ja päätti keksiä palvelun, joka antaisi puheliaille ikäihmisille kunnon henkilökohtaisia kohtaamisia ja hoivaa. Mikan idea syntyi vuonna 2008 ja Evondos-palvelu sai lääkinnälliselle laitteelle tarvittavan markkinointiluvan loppuvuodesta 2014.

3. Miksi päätitte lähteä mukaan DigiAgeTalk 2018 -tapahtumaan ja mitä odotatte tapahtumapäivältä?

Terveysteknologian rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä sekä ylläpitäjänä ovat keskeisiä keskustelunaiheita sote-uudistuksen ympärillä. Evondos on harvinainen esimerkki toimivasta robotisaatioon perustuvasta ja ammattimaiseen kotihoitoon tarkoitetusta palvelusta. Näitä palveluita tarvitaan paljon lisää niin Suomessa kuin globaalisti, jotta yhteiskunnat voivat vastata väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin.

Toimintamalleja uudistavan palvelun matka markkinoille on kivinen ja pitkä, pelkkä tietoisuus palvelusta ei riitä. Tarvitaan vahvaa muutosjohtajuutta muuttamaan totuttuja toimintamalleja ja vaikuttavuusanalyysejä kertomaan tavoitteiden saavuttamisesta. Siihen taas vaaditaan rohkeutta, että hyviksi havaitut, vaikuttavat uudistukset otetaan laajamittaisesti käyttöön. Lisäksi tarvitaan käyttöönottoa tukevaa regulaatiota.

DigiAgeTalk 2018 -tapahtuma tarjoaa hienon mahdollisuuden käydä tätä vuoropuhelua päättäjien sekä asiakkaiden kanssa.

*********************

DigiAgeTalk 2018 - Ikäihmiset digitalisoituvassa arjessa - 5.6.2018, tapahtumakeskus Koskenranta, Helsinki.