DigiAgeTalk2018: Hyvä teknologia tukee hoitajia työssään . 25.04.2018 | Uutiset

Vanhustenhoidossa teknologia ei ole itseisarvo, vaan hyvän hoivan väline. Kädet vapautuvat hoivaamaan, kun toiminnanohjausjärjestelmä toimii. Fastroi tuottaa järjestelmiä vanhuspalveluiden tueksi. Yritys on myös mukana 5. kesäkuuta DigiAgeTalk 2018 -tapahtumassa. 

Miten tietojärjestelmät hyödyttävät ikäihmisten parempaa arkea?

Tietojärjestelmät lisäävät kotihoito- ja asumispalveluiden asiakkaiden henkilökohtaista kanssakäymistä hoitotyöntekijöiden kanssa. Hyvä järjestelmä säästää hoitajien aikaa, kun asiakkaiden hoitotiedot löytyvät yhdestä paikasta ja hoitoon liittyvät kirjaukset voidaan tehdä suoraan järjestelmään. Säästynyt aika voidaan käyttää hoitotyöhön.

Fastroin järjestelmään kuuluu myös palautekysely, jolla vanhukset voivat antaa palautetta käynnistä ja kertoa toiveistaan hoitajille. Tämä lisää ikäihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hoitoonsa.

Toimiva järjestelmä lisää myös potilasturvallisuutta, sillä järjestelmän kirjataan kaikki asiakaskäynnit ja johdon on helppo seurata käyntien toteutumista.

Tuotteemme Omaisviestintä-ominaisuus helpottaa yhteydenpitoa hoivapalvelun asiakkaan omaisten sekä hoitohenkilökunnan välillä. Palvelun avulla omainen voi seurata läheisensä päivärutiineja ja asioida sähköisesti hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitohenkilökunta pystyy palvelun avulla välittämään tietoa omaiselle läheisen terveydestä ja arjen tapahtumista.

Millainen yritys on Fastroi? 

Fastroi on innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tuottaa asiakastiedon hallinnan sekä toiminnanohjauksen ratkaisuja sosiaali- ja terveystoimialalle. 

Yrityksen tuotteet edustavat alan kärkiosaamista, jonka perustana on henkilöstön laaja kokemus avoimen lähdekoodin, langattoman teknologian sekä paikkatiedon hyödyntämisestä. Vuonna 2003 perustetun Fastroin toimipisteet sijaitsevat Joensuussa, Tampereella ja Vantaalla.

Miksi päätitte lähteä mukaan DigiAgeTalk 2018 -tapahtumaan?

Tapahtuma vaikutti mielenkiintoiselta mahdollisuudelta päästä kohtaamaan teknologioiden kehittäjiä ja esittelemään yrityksemme omaa ohjelmistoratkaisua. Meitä kiinnostaa myös ikäihmisten näkemykset tulevaisuuden teknologioista ja digitalisoitumisesta. 

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä ikäihmisten ja vanhusalan ammattilaisten mielipiteitä ja ehdotuksia. Haluamme myös kuulla mitä ikäihmiset palveluiltaan odottavat.