”Maire, juohan nyt maitosi” sanoo robotti . 13.06.2018 | Uutiset

DigiAgeTalkissa kuultiin mielenkiintoinen paneelikeskustelu roboteista: miten niihin pitäisi suhtautua, joko ne ovat ovella ja kuka niiden tulon maksaa? Keskustelijoina olivat Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Patronen, oppimisen ja valmentamisen asiantuntija Cristina Andersson sekä ikäihminen-nimitystä vierastava vanha ihminen Annikki Korhonen.

Keskustelua herätti mm. robottien ulkonäkö, joka jakaa mielipiteet: toisten mielestä robotin tulee näyttää ”robotilta/koneelta”, toisten mielestä on mukava, jos ne ovat mahdollisimman paljon ihmisen näköisiä. Ulkonäköäkin tärkeämpänä asiana Annikki Korhonen pitää sitä, että robotti osaisi kutsua häntä nimeltä, kiittää ja kannustaa.

Marianne Heikkilä pohti, miten robotti eroaa ihmisestä ja mikä sen rooli ihmisten joukossa olisi. Onko robotti ihmisen palvelija vai ennemminkin lemmikin kaltainen? Useimmiten robotti nähdään ihmisen työtä avustavana, mutta viime aikoina on alettu kehittää myös robotteja, joilla on viihteellisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja niitä käytetään nimenomaan lieventämään vanhusten yksinäisyyttä.

Kaikki keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että vanhusten omanarvontunteen säilyttäminen ja itsemääräämisoikeus ovat asioita, joita pitää kunnioittaa ja säilyttää – myös silloin kun robotteja aletaan enemmän ottaa hoivakäyttöön. Cristina Andersson kertoo ruokailurobotista, jonka liikuntarajoitteinen keksijä itse koki laitteen antavan hänelle mahdollisuuden syödä omaan tahtiinsa, kun aiemmin hänen oli mukauduttava avustavan syöttäjän rytmiin.

Kuka robotit sitten maksaa? Sekö, jonka työtä robotti helpottaa vai se, jonka elämää robotin avulla helpotetaan? Tähän ei paneelissa löydetty vastausta. Sen sijaan keskustelijat toivoivat, että robottikokeiluja tehtäisiin enemmän ja ne olisivat aiempaa pitkäjänteisempiä. Myös julkisen sektorin – joka yleensä kulkee vähän jälkijunassa – tulisi ottaa robotiikka mukaan palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun.