Rohkeutta nuorten työllistämiseen . 28.11.2017 | Uutiset

Vanhustyön Trainee -hanke on tehnyt lähes viiden vuoden ajan yhteistyötä vanhustyön työnantajien kanssa nuorten aikuisten työkokeilun ja vapaaehtoistoiminnan merkeissä. Mitä tutummaksi toiminta on työnantajille tullut, sitä enemmän niiden kiinnostus nuorten työllistämiseen on kasvanut. Siinä missä alkuun työkokeilupaikkojen löytäminen vaati paljon työtä, parhaimmillaan työnantajat ovat sittemmin suorastaan kilpailleet nuorista työkokeilijoista.

Työkokeilu on nuorille erinomainen tilaisuus tutustua ammatteihin ja työelämään. Kun työkokeilu lähtee nuoren tarpeista ja toiveista, ja hän saa hyvää ohjausta ja kannustusta, hänellä on hyvät mahdollisuudet palata ehkä jopa samaan paikkaan muutaman vuoden kuluttua tuoreena, innostuneena lähihoitajana.

Tähän tarvitaan myös työnantajatahon innostusta ja sitoutumista. On helppoa ja palkitsevaa tarjota työkokeilupaikka aktiiviselle ja motivoituneelle nuorelle. Haastavampia ovat ne nuoret, joiden työelämätaidot ovat vasta kehittymässä ja elämänsuunta vasta haussa. Tällöin nuoren ohjaamiseen tarvitaan panostamista. Ohjauksen onnistumisen kannalta olennaista on löytää nuoren ohjaajaksi tai mentoriksi sopiva kokeneempi työntekijä. 

Työkokeilu on kuitenkin myös mahdollisuus. Kokemus vanhuksista ja työelämätaitojen kehittyminen hyödyttää monenlaisia nuoria. Kaikilla kyvyt eivät ehkä riitä ammatilliseen hoivatyöhön, mutta moni voi löytää vanhusten parista mahdollisuuden toteuttaa vapaaehtoistoimintaa. Nekin nuoret, jotka lähtevät sittemmin aivan eri alalle, osaavat kohdata vanhuksia tulevassa työssään. 

Yhteistyössä mukana olleet vanhustyön työnantajat ovat kiitelleet sitä, että nuoria vastaanottaessa tulee samalla harjoiteltua sitä, miten esitellään omaa työtä ja omaa työnantajaa. Nuorten yllättävätkin kysymykset ja palaute antavat työnantajille arvokasta tietoa siitä, miltä kunkin työnantajan toiminta näyttää ulkopuolisen silmin. Palautteen kautta on mahdollista arvioida ja kehittää omaa toimintaa.

Työnantajien kannattaa rohkaistua nuorten suhteen. Sosiaalinen työllistäminen saattaa olla tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osatekijä kilpailutuksissa. Ennen kaikkea työvoimapulasta tulevaisuudessa kärsivällä vanhusalalla ei ole varaa jättää tilaisuutta käyttämättä. Jos yksikin nuori löytää uransa vanhustyöstä sen vuoksi, että hänelle on uskallettu antaa mahdollisuus, ohjaus ja ovien avaaminen ei ole ollut hukkaan heitettyä aikaa.

Lue myös Turun Sanomissa julkaistu mielipidekirjoitus.