Sähköinen tunnistautuminen – teknologian pitää sopeutua ihmisten kykyihin ja tarpeisiin . 12.12.2018 | Uutiset

Kuluttajaparlamentti vaati täysistunnossaan marraskuun lopulla (20.11.), että sähköinen tunnistautuminen tulee tehdä helppokäyttöiseksi ja saavutettavaksi. Ikäteknologiakeskus oli myös mukana Kuluttajaparlamentin täysistunnossa eduskunnassa asiantuntijana ja paneelikeskustelun osallistujana.

Kuluttajaparlamentin kannanoton aihe tuli alun perin Ikäteknologiakeskukselta, sillä myös sen omissa selvityksissä oli noussut esille ikäihmisten erilaiset haasteet sähköisessä asioinnissa. Moni ikäihminen ei ole koskaan tunnistautunut sähköisesti. Ikäteknologiakeskuksen vuonna 2017 tekemässä kyselyssä 37 % ilmoitti syyksi sen, että ei osaa käyttää sähköisiä tunnistautumisvälineitä.

Kannanotossa todettiin, että nykyiset tunnistautumispalvelut ovat vaikeakäyttöisiä etenkin ikäihmisille ja vammaisille, sekä ihmisille, joilla on erityisiä oppimisen tai ymmärtämisen haasteita.  Kuluttajaparlamentin näkemyksen mukaan kaikkien välttämättömyyspalveluiden sähköisen tunnistautumisen tulee olla aidosti saavutettavia kaikille. Eri vaihtoehtoehtoja pitää selvittää ja kehittää, ja yksi vaihtoehto voi olla esimerkiksi biometrinen tunniste, kuten sormenjälki. Kannanotossa tuotiin esille se, että välttämättömyyspalveluihin tunnistautumiseen tulisi olla tarjolla harjoitusalustoja, jonka avulla tunnistautumista voi turvallisesti harjoitella itsenäisesti tai avustajan kanssa.

Kuluttajaparlamentin kannanoton allekirjoittajina oli iso joukko järjestöjä. Yhteinen ja arvokas työ saavutettavuuden parissa jatkuu. Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on vielä eduskunnassa, ja lain arvioidaan astuvan voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on saavutettavuusvaatimusten valvominen ja neuvominen. Kannattaa tilata heidän uutiskirjeensä https://avi.mailpv.net/  niin voi olla varma siitä, että pysyy kartalla!