Tiedon ja kokemusten jakaminen teknologiasta tärkeää . 01.12.2017 | Uutiset

Vallin Ikäteknologiakeskus teki lokakuun aikana jäsenyhteisöilleen teknologiakyselyn, jolla haluttiin kartoittaa niissä olemassa olevaa teknologiaa sekä sen tarvetta. Kyselyyn saatujen vastausten avulla pystytään välittämään entistä paremmin ikäteknologiaan liittyvää tietoa ja kokemuksia sekä hahmottamaan, millaisia teknologiaan liittyviä tarpeita jäsenyhteisöillä on.

Kyselystä selvisi, että järjestöissä on jo käytössään erilaisia teknologisia ratkaisuja ja uutuuksista toivottiin lisää tietoa. Eniten organisaatioista löytyi työvuorosuunnittelu-, taloushallinto- sekä asiakastietojärjestelmiä sekä turvapuhelin- ja kulunvalvontajärjestelmiä. Paikannuslaitteiden ja viriketeknologian hankintoja tullaan useammassakin paikassa tekemään tulevaisuudessa.

Ikäteknologiakeskukselle esitettiin toiveita jatkossakin saada tietoa uusista teknologisista mahdollisuuksista ja kokemuksista. Lisäksi toivottiin yhteistyötä muiden jäsenyhteisöjen kanssa muun muassa teknologian yhteishankinnoissa. Myös esimerkkejä jäsenyhteisöiden hyvistä käytänteistä toivottiin sekä kokemusten jakamista hyvistä järjestelmistä ja teknologiatuotteista.

Ikäteknologiakeskus aikoo jatkaa teknologiatiedon jakamista jäsenyhteisöille ja pyrkii esittelemään uusia ikäteknologian ratkaisuja ja niistä saatuja kokemuksia. Jäsenyhteisöjen keskinäistä vuorovaikutusta saadaan edistettyä mm. järjestämällä kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa kannattaa olla mukana jakamassa kokemuksiaan ja herättämässä keskusteluja! Kokemuksia voi jakaa myös Ikäteknologiakeskuksen facebook-sivuilla.