Vallin Ikäteknologiakeskus selvittää ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikat Suomessa . 01.02.2018 | Uutiset

 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 käynnistettiin selvitys ikäteknologian tutustumis-, ohjaus- ja neuvontapaikoista ja ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. Selvityksen toteuttaa Valli ry:n Ikäteknologiakeskus. Tulokset valmistuvat kesällä 2018 ja niistä raportoidaan alkusyksyn aikana.

Ikäteknologiaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa järjestävät esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yksityiset toimijat. Selvityksessä kootaan tiedot paikan toimintaperiaatteista, kuten palvelun maksullisuudesta, pysyvyydestä ja kenelle opastus on tarkoitettu. Lisäksi selvitetään millaisiin laitteisiin paikassa voi tutustua, kuinka laitevalikoimaa päivitetään ja millaista käytännön apua toimijalta voi saada.

Selvityksen tulokset kootaan oppaaksi, mistä selviää esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikkojen sijainnit, aukioloajat, tutustuttavat ratkaisut ja ohjauksen ja neuvonnan saatavuus. Oppaaseen laaditaan myös suosituksia kunnille, maakunnille ja muille toimijoille siitä, kuinka ohjausta ja neuvontaa voi kehittää ja järjestää jatkossa. Oppaan toivotaan innostavan uusia tahoja kehittämään ikääntyneille tarkoitettua ikäteknologian ohjaus- ja neuvontatoimintaa.

Lisätietoa:

  • erityisasiantuntija Lea Stenberg, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus, etunimi.sukunimi@valli.fi
  • erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi