Asiakas keskiöön

VALLIn puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen

Vuoden alussa käytiin historialliset vaalit, joiden lopputulemana saimme maahan uudet hyvinvointialueet. Vaalien lopputulemana muodostetaan hyvinvointialueiden ensimmäiset valtuustot, joilla nyt on aika valmistautua tulevaan, merkitykselliseen tehtäväänsä. 

Hyvinvointi – se on jotain, mistä kaikille pitää riittää osansa mielekkääseen arkeen. Hyvinvointia pitää pystyä vaalimaan elämänkaaren joka kohdassa, ilman että toiseen osaan lisääminen olisi toisesta osasta pois.

Vanhuspalveluiden näkökulmasta keskiössä pitää olla asiakas ja hänen äänensä. Aivan liian usein on käynyt niin, että päätöksenteossa päätös pohjautuu perusterveen, itsenäisesti liikkuvan, ilman apua toimeentulevan päättäjän kokemukseen ja näkemykseen. Kannustaisin kaikkia alueellisia valtuustoja miettimään rohkeita, uudenlaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, jotta pystymme tulevaisuudessa varmistamaan parhaan mahdollisen avun ja hoivan jokaisen vanhenevan ihmisen yksilöllisen tarpeen pohjalta.

Toivon myös, että kaikki VALLIn jäsenjärjestöissä toimivat miettivät viimeistään nyt alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia ja tapoja olla edesauttamassa vanhan ihmisen arvokasta arkea osana hyvinvointialueen toimintaa. Me VALLIsta olemme tässä yhteistyön rakentamisessa tukena. Kootkaa alueenne järjestötoimijoita yhteen ja miettikää millä lähestymistavalla saatte parhaiten äänenne ja toimintanne näkyväksi! Paikallinen toimijuus ja sen tuntemus, vahva arvopohja ja voittoa tavoittelematon toiminta on arvokkaassa asemassa pohdittaessa tulevaisuuden vanhuspalveluita ja vapaaehtoistoimintaa, mutta itsestään pitää pitää ääntä, kotoa ei kukaan tule hakemaan. Olkaa rohkeita ja päättäväisiä – lopussa kiitos seisoo!

”Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan.” -Muumipappa

Hanna-Leena Ojalainen
VALLIn puheenjohtaja