Asukkaan omaa tahtoa kunnioitetaan Kymijoen Hoivassa

Yksilöllistä ja hyvää hoitoa Kymijoen Hoivassa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ja LA Carita- säätiö myönsivät maaliskuussa tunnustuspalkinnon 44 vuotta toimineelle Kymijoen Hoiva ry:lle asukkaiden yksilöllisestä ja hyvästä hoidosta.

– Kun ihminen muuttaa meille, otamme hänen historiansa huomioon.  Uuden asukkaan eletty elämä kiinnostaa häntä hoitavia henkilöitä, sanoo Kymijoen Hoivan toiminnanjohtaja Anu Pöllänen. Pyydämme läheisiä kirjoittamaan meille muuttaneen elämänkaaren tärkeät asiat meille ylös. Tiedot auttavat ymmärtämään asukasta ja helpottavat sijaisia ja opiskelijoita saamaan mahdollisimman kattavan kuvan ihmisestä.

– Yhdessä koko henkilöstön (keittiö, siistijät, kiinteistö ja hoitohenkilökunta) kanssa olemme kehittäneet asukasta varten oman toivekartan, johon kirjataan toiveita koskien esimerkiksi saunomista tai lauantai-iltoja, lempiruoat, entiset rakkaat harrastukset, musiikkimieltymykset jne. Karttaan kirjataan myös asiat, joita asiakas sanoo ”inhokeiksi”. 

Anu Pöllänen listasi muutamia tärkeitä seikkoja asukkaan yksilöllisen hoivan onnistumisessa:

Asukaan arki oman näköiseksi

Hoitaja on palveluammatissa ja palvelu vetoaa asukkaan tunteisiin, emootioihin ja arvoihin. Kun asukkaan toiveet on kirjattu ja niitä päästään toteuttamaan, hänelle tulee välittämisen tunne. Pyrimme tuottamaan yksilöllistä hoivaa. Samaan aikaan tuemme myös yhteisöllisyyttä. Asukkaat ja hänen omaisensa voivat osallistua asukaskokouksiin, joissa käydään läpi ajankohtaisia asioita ja vaihdetaan mielipiteitä. Tämä tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa osallisuutta. 

Asiakasymmärrys ei rajoitu pelkästään hoitohenkilökuntaan

Vaikka hallitus- ja johtoryhmätyön tehtävä on  luoda raamit kestävälle ja kehittyvälle työlle, ei se onnistuisi, jos yhdistyksessä ei työskentelisi moniammatillista ja osaavaa henkilökuntaa.

Kymijoen Hoivalla on hoivahenkilökunnan lisäksi oma ruokapalvelu-, siivous- ja kiinteistöpalvelut. Keittiön työntekijä käy hoivayksiköissä kyselemässä toiveita. Asukkaat ovat voineet ideoida perinneruokaviikot, jolloin on valmistettu läskisoossia tai vaikkapa paikallisesti tunnettua piranaa.

Asukkaan arjessa myös talonmiehen olemassaolo on koettu tärkeäksi. Taulujen paikat on katsottu toiveiden mukaisiksi. Lisäksi on mahdollistettu vaikkapa linnunpönttöjen rakentelu, kun varastohuoneeseen on raivattu tilaa ja tuotu paikalle tarvikkeita. Yksiköissä on omat siistijät, jotka ovat asukkaan arjessa koko ajan kuulolla ja osallistavat askareisiin mukaan kunkin oman vointinsa ja kykynsä mukaan.

Palvelumuotoilusta on moneksi

Asiakkaan oman tahdon ja toiveiden kuunteleminen lähtee aidosta halusta auttaa ja hoivata. Läsnä oleminen ei vaadi suuria tekoja. Olemme tehneet tutkimustyötä palvelumuotoilun mahdollistamista innovaatioista iäkkäiden tehostetussa asumispalveluissa sekä uudistaneet asiakaslähtöistä palveluprosessia. Palveluja muotoilemalla saamme parhaalla tavalla asiakasarvon ymmärryksen sekä asiakaskokemuksen merkityksellisyyden osaksi yhdistyksen arjen jatkuvaa kehittämistyötä.

Anu Pöllänen, 
terveystieteiden maisteri, terveydenhoitaja, toiminnanjohtaja
Kymijoen Hoiva ry