Asia: Lausuntopyyntö SMDno-2019-1708 sisäisen turvallisuuden selonteko; kehittämislinjaukset Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (VALLI ry) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. VALLI ry toteaa, että kaikkien kansalaisten tulee voida luottaa siihen, että heidän oikeutensa toteutuvat yhdenvertaisesti, ja että he voivat olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin. Osallistumiselle pitää luoda yhdessä

Asia: VN/15739/2020 Kommentit koskien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan muuttamista sekä maksettavia korvauksia (9 a §, 79 § ja 79 a §)79 § 2. mom.: Yksityisille toimijoille korvataan suoraan aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja muut taloudelliset menetykset. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että mikäli 9 a §:n mukaisesta päätöksestä aiheutuu yksityisille toimijoille tulonmenetyksiä tai sopimussanktioita, ne

1980-90-luvun vaihteessa opiskelin sosiaalipolitiikkaa Kuopion yliopistossa. Ostin postimerkkejä, ja sain postimerkin Miina Sillanpäästä. Säilytin tätä Miinan postimerkkiä rahapussissani, se muistutti minua Miinan elämänpolusta sosiaalipoliitikkona ja kansalaisvaikuttajana. Tuolloin en tiennyt, että yliopistosta valmistumiseni jälkeen tulisin työskentelemään ja toimimaan paikoissa, jotka Miina on perustanut tai joissa Miinan elämäntyötä vaalitaan. Helsingin ensikoti on ollut vahvasti elämässäni mukana yli

VALLIn uutiskirje 1/2019 Hyvään hoitoon kuuluvat riittävä, ammattinsa osaava ja työhönsä sitoutunut henkilökunta sekä arvokkaan vanhuuden mahdollistava johtajuus ja esimiestyö. Henkilökuntamitoituksen pitää perustua hoidettavien ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja se tulisikin mitoittaa mahdollisimman räätälöidysti esimerkiksi saattohoitotilanteet huomioiden. Tarvitsemme valtakunnallisesti yhtenäisiä mitoitusta tarkentavia ohjeita ja mittareita. Tarvitaan myös ohjeita siitä, millainen henkilökunta voidaan laskea hoitoa ja hoivaa

VALLIn uutiskirje 2/2019 Helmikuussa järjestettiin YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CSocD57) istunto, jonka Suomen delegaatioon osallistuin Vallin edustajana. Istunto pidettiin YK:n päämajassa New Yorkissa. Vuoden 2019 istunnon pääteemana käsiteltiin eriarvoisuutta ja sosiaalista inkluusiota sekä niihin vaikuttamista sosiaaliturva- ja talouspolitiikalla.Jo useamman vuoden ajan on toimikunnan istunnoissa käsitelty myös nousevaa teemaa, joka tänä vuonna käsitteli ihmisen aikaansaamien ja

Välittämisen päivä 29.11.2018 onnistui yli odotusten, kiitos kaikille päivään osallistuneille! Kaiken kaikkiaan 29 eri toimijaa osallistui päiväämme ja tavoitimme huikeat 1850 ikäihmistä yhteisellä tempauksellamme päivää juhlineiden tahojen arvioiden mukaan.  Välittämisen päivä ideoitiin sitä varten, että voisimme lievittää ikääntyneiden ihmisten kokemaa yksinäisyyttä vuoden pimeimpään aikaan. Lisäksi halusimme tuoda etsivää vanhustyötä tunnetuksi. Valitsimme tämän vuoden tapahtuman teemaksi

Kannanotto 15.4.2020 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ilmaisee huolensa ja kantansa niin kunnille kuin valtiollekin liittyen koronaepidemian aikaansaamaan tilanteeseen kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiin. Vanhuksia ja vanhusjärjestötoimijoita ei saa nyt unohtaa: järjestöjen laaja-alaista toimintaa tullaan tarvitsemaan koronaepidemian jälkeenkin. VALLI ry:llä on eri puolella Suomea useampia jäsenyhteisöjä, jotka ovat hyvin haastavassa tilanteessa. Nämä VALLIn jäsenet ovat

”Ei pidä miettiä! Ihan ennakkoluulottomasti mukaan vaan.” Päivä vapaaehtoisena -vierailut ovat taaskin tavoittaneet kymmeniä suomea opiskelevia maahan muuttaneita sekä vanhuksia syksyn aikana. Vierailuihin on mahtunut iloisia kohtaamisia muun muassa pelien, tietovisan, laulun ja askartelun merkeissä. Syksyn mittaan olemme järjestäneet kohtaamisia useammassa palvelutalossa. Yksi näistä on Ilmari Helanderin vanhusten säätiön yksikkö, Helander- koti, Vuosaaressa. Olemme vierailleet

Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä Ikäinstituutin ja Valli ry:n koordinoima Elämänote-avustusohjelma on käynnistynyt syksyllä 2018. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on parantaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten osallisuutta ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Ohjelma on Veikkauksen rahoittama ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Elämänote-ohjelmassa on mukana 19 hanketta, jotka toimivat noin 80 kunnan

Marraskuun 6. päivänä Vallin neuvotteluhuoneessa kokoontui Venäjän järjestötyön edustajia. Vieraat olivat tulleet tutustumaan suomalaiseen järjestötyöhön. Kuudentoista eri järjestön voimin matkaan lähtenyt venäläinen delegaatio oli vahva ja ammattitaitoinen. Kaikkia järjestöjä yhdisti ikäihmisten edun ajaminen. Mukana oli edustajia eri puolilta Venäjää; mm. Samaran Hopeinen ikä -allianssista, jonka työnä on toimia 14 eri alueen kattojärjestönä, Komin alkuperäisnaisten yhdistyksestä,