Johanna työllistyi vanhustyöhön ryhmämuotoisen työkokeilun avulla ja kannustaa vanhustyönantajia ja nuorten palveluita yhteistyöhön. Positiivisten kokemusten tarjoaminen vanhustyöstä murtaa ennakkoluuloja ja innostaa alalle uusia tekijöitä. Johanna kertoo: ”Olin pitkään työttömänä ennen Trainee-ohjelmaan osallistumista. Työllisyyspalveluiden virkailijan kanssa pohdimme erilaisia vaihtoehtoja ja huomioni kiinnittyi mainokseen, joka oli värikäs ja ei turhan vakava. VALLIn Trainee-ohjelman mainoksessa luki, ettei työkokeilun

Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan talousneuvonnan hankkeen aikana nousi Turun alueella talousasioiden parissa toimiville ammattilaisille tehdyssä kyselyssä esiin tarve työvälineelle, josta ammattilainen saisi apua asiakkaiden raha-asioiden selvittämiseen. Asiakkailla voi olla monenlaisia rahahuolia, eikä ammattilainen voi muistaa tai ylipäätään tietää miten jokaisessa tilanteessa tulisi neuvoa ja ohjata. Asiakkaan kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää

1.6.2023 klo 13-15 Teams Koulutuksen aiheena Toipumisorientaatio. Kouluttajana Esa Nordling, vieraileva tutkija, THL. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta. Lisätietoja tiina.lauhde@valli.fi

Asia: VN/3955/2023 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä ammattihenkilölainsäädännön soveltamisohjeen valmistelusta. VALLI ry pitää hyvänä, että ohjeistuksen myötä henkilöstöresurssit kohdennetaan siten, että työnjaolla voidaan vastata asiakkaiden ja potilaiden tarpeisiin kaikkien työntekijäryhmien ammatillista osaamista hyödyntäen. Ohjeistus mahdollistaa sosiaalialan osaamisen vahvistumisen vanhuspalveluissa. Sosiaalialan osaamisen vahvistamisella vanhuspalveluissa voidaan tukea ihmisen osallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä

Kuva YK:n istuntosalista takaapäin.

VALLIlla on kansainvälistä tunnettuutta Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) Sosiaalisen kehityksen toimikunnassa ja kansainvälisten vanhusjärjestöjen parissa. Se on hieno asia, sillä kansainvälistä yhteistyötä tehdään kahdesta syystä: me haluamme oppia maailmasta ja me haluamme vaikuttaa maailmaan. Helmikuussa 2023 YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunta (CSocD61) oli koolla jälleen pandemian aikaisten etäistuntojen jälkeen New Yorkissa, YK:n päämajassa. Yhtenä tärkeänä teemana käsiteltiin

Asia: VNS 16/2022 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osa Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen. Ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkemykset, kokemukset ja ehdotukset Suomen hyvään tulevaisuuteen. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (jatkossa VALLI ry) kiittää tulevaisuusvaliokuntaa mahdollisuudesta tuoda esiin ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkökantoja liittyen Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoon, tulevaisuuden hyvän Suomen rakentamiseksi. VALLI ry on vuonna

23.3.2023 klo 13-15 Teams Koulutuksen aiheena Mitä on etsivä vanhustyö? Alustajana Anne Aaltio, asiantuntija, eläkeläinen. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta. Lisätietoja tiina.lauhde@valli.fi

VALLI järjestää jäsenyhteisöjensä henkilöstölle, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille tarkoitettuja VALLI-kaffet -tilaisuuksia, joissa käsitellään vaihdellen eri teemoja. VALLI-kaffejen tarkoitus on tukea osaamisen vaihtoa, oppimista ja jäsenyhteisöjen keskinäistä dialogia. Kaffet järjestetään Teamsissa pääsääntöisesti joka kuun viimeisenä tiistaina. Kaffien teemat päivittyvät tälle sivulle varmistuttuaan. ILMOITTAUDU VERKKOLOMAKKEELLA. ti 25.4. klo 13-15 Järjestöjen digiverkosto to 1.6. klo 13-15 (Huom: torstai!) Toipumisorientaatio.

Tervehdys kaikille alkavaan vuoteen, Kyseessä ei olekaan mikä tahansa vuosi toisten joukossa, vaan Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ansiokas 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta polkaistiin käyntiin jo marraskuun liittokokouksessa Helsingissä ja teema jatkuu läpi vuoden eri tilaisuuksissa ja tekemisissä, joihin toivon, että sankoin joukoin pääsette osallisiksi. Saamme olla ylpeitä koko komeasta 70-vuotisesta historiastamme ja historiamme tuntien rakennamme

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea.   ”Koen sote-alan aitona, vaikka media lyttääkin sitä”, toteaa eräs nuori, joka on päässyt tutustumaan sote-alaan valmentavan toiminnan avulla. ”Kun onnistun auttamaan avun tai tuen tarpeessa olevaa ihmistä,