Asia: VN/813/2021 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot). VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä yli 60 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden ja vanhojen ihmisten

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen järjestämä koulutussarja alkaa etsivästä vanhustyöstä. Koulutus koostuu kuudesta puolenpäivän koulutuksesta. Koulutuksiin voi osallistua koko sarjana tai yksittäisinä koulupäivinä. Koulutussarjassa käsitellään mm. piilossa olevaa avuntarvetta ja keinoja tunnistaa ja tavoittaa avuntarvitsijat sekä etsivää vanhustyötä työtapana ja työmenetelmänä. Koulutuspäivät ovat 19.5., 9.6., 25.8., 22.9., 20.10. ja 17.11 klo 13-16.00. Koulutukset toteutetaan etänä ja ne ovat maksuttomia. Koulutusten aiheet ja

Asia: VN/11443/2021 Valtioneuvoston asetus eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää lähettämästänne lausuntopyynnöstä. VALLI ry onvuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänävajaa 70 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensäja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaanikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan

Asia: VN/3528/2021 Häirintä Mitä mieltä olette ehdotuksesta koskien häirinnän määritelmän muuttamista siten, että se sisältäisi myös ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä. Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jonka mukaan lakiin kirjattaisiin, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettely on syrjintää, jos ne laiminlyövät puuttua tiedossaan olevaan häirintään? – Kohtuulliset mukautukset Mitä mieltä

Asia: VN/23566/2021 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut 1.1 Onko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä palveluita koskevan pykälän (sosiaalihuoltolain 2 a §, terveydenhuoltolain 8 a §) sisältö tarkoituksenmukainen? Kyllä pääosin Perustele tarvittaessa kantasi: VALLI ry pitää yleisesti ottaen kannatettavana, että päihde- ja mielenterveyspalveluista säädetäänjatkossa sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Kun siirrytään erityislainsäädännöstäyleislainsäädäntöön tulee palveluihin pääsy ja palveluista toiseen

29.9. klo 13–14.30 Teamsilla Etsivien vertaistapaaminen, aiheena ikääntyneiden turvallisuusasiat. Aiheesta tulee kertomaan turvallisuusasiantuntija Suvi Fried Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä (SPEK). Tilaisuuteen ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

1.9. klo 13–14.30 Teamsilla Etsivien vertaistapaaminen, aiheena ikääntyvän taloushuolet. Tilaisuuteen ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Järjestökentän moninaisuus on rikkaus, mutta myös rasite Järjestökenttä on hyvin heterogeeninen ja melko vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Järjestöjä voidaan jakaa monilla eri kriteereillä mm. valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestöihin, ammattilais- ja vapaaehtoisjärjestöihin sekä sote- ja harrastejärjestöihin. Sote-järjestötkin jakaantuvat sekä paikallisuuden että kohderyhmien mukaan. Paikalliset järjestöt ovat hyvin lähellä ihmistä. Se mahdollistaa ketterän ihmislähtöisen toiminnan kehittämisen ja kohderyhmän

Hyvinvointialueet ovat tänä vuonna saaneet valtuustonsa ja pian kaikille alueille on valittu jo johtajatkin. Vaikka sote-uudistuksessa ovat rakenteet keskiössä, on samanaikaisesti tärkeää kehittää myös palveluita, sisältöjä. Tässä työssä ovat hyvinvointialueiden kanssa mukana erilaiset kumppanit, mukaan lukien järjestöt. Järjestöissä on aina kokeiltu ja kehitetty uutta, niin myös jatkossakin. Tarvitsemme kaikki käytettävät voimavarat luomaan parempaa elämää ja

Huolettoman lomalaisen muistilista: Älypuhelin taskuun, kodin valvonta automaattiseksi ja esineisiin kiinni paikannustagit. Kesä on taas saapunut. Monen on aika keskeyttää työnteko loman ajaksi ja rentoutua arjen kiireistä. On ehkä aikaa lukea juuri se kirja, johon ei arjessa ole ennättänyt tarttua, tai keskittyä ihan vain olemiseen ja elämästä nauttimiseen. Ehkä voi tavata läheisiä ja pohtia yhdessä,