Avoimet ovet -hanke löytää kotona asuvat Turussa

Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen Avoimet ovet -hanke kutsui tammikuussa hankkeen kumppanit ja Vallin toiminnanjohtaja Virpi Dufvan yhteistyö- ja kehittämispäivään Piknik-risteilylle Itämeren aalloille.  

Avoimet ovet -hanke kehittää vanhustyön vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa Turussa ja vahvistaa yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin välillä. Toiminta on aktiivista, löytävää seniorityötä jossa kumppaniorganisaatioiden ovet avataan kotona asuville vanhuksille. Raha-automaattiyhdistys rahoittaa hanketta 2013 – 15. 

Tammikuun kehittämispäivän tavoitteena oli varmistaa hyvän yhteistyön ja laadukkaan vapaaehtoistoiminnan jatkuminen hankkeen jälkeenkin. Mukana matkalla olivat edustajat Turun kaupungilta, Turun Ukkokotiyhdistyksestä ja Turun Lähimmäispalveluyhdistyksestä ja Vallista.

Päivä koostui vapaamuotoisista keskusteluista ja hyvistä alustuksista. Virpi toi matkaamme mukaan Vallin arvokasta valtakunnallista näkökulmaa ja asiantuntijuutta. Me turkulaiset taas olimme iloisia mahdollisuudesta esitellä paikallista toimintaa ja kertoa jäsenjärjestön kuulumisia.

Päivän parasta antia oli monipuolinen verkostoituminen ja yhteistyö ikäihmisten parhaaksi. Hiljaisen tiedon ja kokemuksen vaihto yli sektorirajojen koettiin tärkeäksi ja antoisaksi. Keskusteluissa kävi ilmi, että koemme kansalaistoiminnan mahdollisuuksien turvaamisen tärkeäksi yhteiseksi asiaksi sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.  

Tiukan asiasisällön vastapainoksi nautimme myös hyvästä ruuasta ja hauskasta seurasta. Koko kehittämispäivän työryhmä suosittelee lämpimästi vastaavanlaista yhteistyötä ja verkostoitumista.

Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Kotikunnas 

Lue lisää Avoimet ovet -hankkeesta