Blogit

Julkaisemme täällä vallilaisten omia sekä yhteistyökumppaneidemme kirjoittamia blogeja ajankohtaisista aiheista.

Sanat ja kieli, joita käytämme, luovat aina todellisuutta ja muovaavat käsitystämme asioista. Näin tapahtuu usein myös ilman, että huomaamme sitä. Mitä välittäminen tarkoittaa, mitä se on? Pyöritelläänpä asiaa hiukan sanojen avulla. Välittämisen päivänä puhuttiin tänäkin vuonna ihmisten välisestä kohtaamisesta ja siitä, millaisin tavoin osoitamme välittävämme toisesta ihmisestä. Välittämisen päivän tarkoitus on yksinkertainen: kannustaa meitä välittämään

Olemme olleet työkokeilussa Ilolansalossa neljättä viikkoa ja työkokeilumme lähestyy loppuaan. Työkokeilun aikana tutustuimme asukkaisiin ja toteutimme heille erilaista virkistystoimintaa. Työkokeilu on piristänyt arkeamme. Asukkaat ja henkilökunta ovat ottaneet meidät kivasti vastaan, ja olemme voineet työkokeilussa olla omia itsejämme. On ollut mukava tavata uusia ihmisiä ja viettää aikaa ikäihmisten kanssa. Parasta on ollut se, että olemme

vanha nainen istuu nojatuolissa ja katsoo ulos. kädessään hänellä on kävelykeppi ja vieressä rollaattori.

Yksin asuvat esiin!

Vappu Taipale

Keväällä 2014 VALLI teki aloitteen maan hallitukselle. VALLIn liittotoimikunnassa (nyk. hallitus) oli pitkin kevättä murehdittu yksin asuvien tilannetta. Päätimme yhdessä Y-säätiön kanssa kääntyä pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen puoleen ja vaatia toimia, joilla selvitettäisiin ne kaikinpuoliset ongelmat, joita tämän maan yksin asuvat kohtaavat. Me emme puhuneet yksinäisyyden tunteesta, vaan konkreettisesta tilastollisesti mitattavasta yksin asumisesta. Näin me

PUURORAHAT PUUTTUU

Kari Itkonen

Valtiolla ja kunnilla on erilaisia suunnitelmia ja tavoiteohjelmia vanhusväestön hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden ylläpitämiseksi sekä kotona asumisen mahdollistamiseksi. Yhteiskunnan tavoitteena on hillitä kasvavia sosiaali- ja terveysmenoja. Näissä suunnitelmissa on eetosta ja paatosta, mutta konkretia estyy pikkurahan puutteeseen. Sekä kunnan että valtion taskussa on reikä. Vanhusväestön hyvinvoinnin kustannuksia pitää tarkastella sosiaalibudjettiajattelun pohjalta. Tällöin ennaltaehkäisevien toimien rahoitus

Huopasydän, jonka vieressä postikortteja, joissa lukee Välittämisen päivä 26.11.2021. Pidä huolta. Uskalla kysyä ja kertoa!

Elämänote – välittämisen verkosto

Heli Väisänen

VALLIn vuosittain vietettävä Välittämisen päivä on tärkeä päivä. Vaikka välittäminen tekoina ja ajatuksina kuuluu jokaiseen päivään, Välittämisen päivänä teemaa nostetaan esiin jalkautumalla eri puolilla Suomen viestimään aiheesta. Näin tapahtui jälleen viime perjantaina 26.11.! Mitä välittäminen tarkoittaa? Käsite on hengästyttävän laaja ja monitasoinen. Erään tulkinnan mukaan välittäminen toisesta ihmisestä on onnistuneiden ihmissuhteiden ja myös organisaatioiden peruspilari,

Mummodiskossa ikä on vain numeroita

Johanna Roti, Mikko Haapalainen

Vanhustyön Trainee ja Mummodisko järjestivät vapaaehtoistoiminnan tempauksen, jossa ikääntyneet ja nuoret kohtasivat diskon merkeissä. Alun jännitys vaihtui leveään hymyyn ja yhteiseen tanssiin. Tapahtuma toi osallistujille hyvää mieltä ja onnistumisen kokemuksia. Tarvitsemme uudenlaisia ja rohkeita tapoja kohtauttaa nuoria ja ikääntyneitä Sukupolvien välisillä kohtaamisilla voi olla suuria vaikutuksia nuorten ja iäkkäiden elämään. Puhumme Vanhustyön Trainee nuorille -toiminnassamme

TOP