Blogit

Julkaisemme täällä vallilaisten omia sekä yhteistyökumppaneidemme kirjoittamia blogeja ajankohtaisista aiheista.

Huolettoman lomalaisen muistilista: Älypuhelin taskuun, kodin valvonta automaattiseksi ja esineisiin kiinni paikannustagit. Kesä on taas saapunut. Monen on aika keskeyttää työnteko loman ajaksi ja rentoutua arjen kiireistä. On ehkä aikaa lukea juuri se kirja, johon ei arjessa ole ennättänyt tarttua, tai keskittyä ihan vain olemiseen ja elämästä nauttimiseen. Ehkä voi tavata läheisiä ja pohtia yhdessä,

Infograafi, Sosten sosiaalibarometri 2022: Joidenkin väestöryhmien hyte-työ heikentyy hyvinvointialueiden käynnistyessä. 53% Alueelliset järjestöt, 41% Valtakunnalliset järjestöt, 32% Hyte-koordinaattorit, 32% Sote-johtajat. Eniten huolta kannettiin: Ikääntyneet, erityisesti pitkäaikaissairaat, kotihoitoa tarvitsevat, haja-asutusalueella asuvat ja digipalveluja taitamattomat. Lasten ja nuorten oppilashuolto.

Uusi 12.5. julkaistu Sosiaalibarometrin erityiskatsaus käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) erityisesti järjestöjen, kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kannalta. Tulokset pohjautuvat laajaan 1468 vastaajan aineistoon, jossa vastaajia ovat kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat, hyvinvointia ja terveydenedistämistyötä koordinoivat viranhaltijat sekä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat. Barometri sisältää kiinnostavia tuloksia kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta,

Ukraina, vanhojen maa

Vappu Taipale

Ukrainan 44-miljoonaisesta väestöstä kolmannes on yli 65-vuotiaita – tai oikeammin oli ennen Venäjän hyökkäyssotaa. Menneinä vuosikymmeninä ukrainalaiset nuoret ihmiset ovat suurin määrin muuttaneet länteen paremman elämän toivossa, ja vanhat ihmiset ovat jääneet kyliinsä ja koteihinsa. Ukrainalaisia löytyy kaikkialta maailmasta miljoonakaupalla, jopa Kanadan muutamia maakuntia kutsutaan Uudeksi Ukrainaksi. Ukraina oli varautunut hyvin väestönsä ikääntymiseen. Maan gerontologinen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa monia. Siihen liittyvät tapahtumat tulevat mieleemme ja puheisiimme niin vapaaehtoistoiminnassa kuin omassa arjessa. Aivan erityisellä tavalla se kuitenkin koskettaa ikääntyneitämme. Sota on aina traumatisoiva sen kokeneelle. On luonnollista, että sota-ajan kokenut ikäihminen käy mielessään uudelleen läpi kokemaansa ja tuntee samankaltaisia tunteita kuin tapahtumahetkellä. Myös jälleenrakentamisen aikakaudella syntyneet ja kasvaneet voivat elää

Ukrainan vanhat ihmiset jäävät sodan jalkoihin

Virpi Dufva, Vappu Taipale

Monet ovat liian heikkoja lähtemään pakolaisiksi. Ukrainan sotatilanne vaikuttaa syvästi ukrainalaisten elämään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vanhat ihmiset. Kautta nykyajan kriisien on todistettu, että juuri vanhat jäävät pahiten sodan jalkoihin. Monet heistä haluavat jäädä kriisialueille, monet ovat liian heikkoja lähtemään pakolaisiksi. Heidän tarpeitaan ei huomioida vaikeilla pakolaisvaelluksilla, lääkkeet ja apuvälineet unohtuvat tai jäävät matkalle, eikä heidän

Köyhyyden ja nälän poistaminen maailmasta on ollut YK:n tavoitteena lähes niin kauan kuin tämä maailmanyhteisö on ollut olemassa. Aihe täsmentyi, kun pääsihteeri Kofi Annanin johdolla tehtiin Millennium-tavoitteet vuonna 2000. Niissä yhdeksi tavoitteeksi asetettiin vuosi 2015, jolloin köyhyys piti puolitettaman. Ihme kyllä, tämä saavutettiin, suureksi osaksi Kiinan talouskasvun ansiosta. Seuraava askel otettiin Kestävän kehityksen tavoitteiden nimellä.

TOP