Blogit

Julkaisemme täällä vallilaisten omia sekä yhteistyökumppaneidemme kirjoittamia blogeja ajankohtaisista aiheista.

Jordanian vanhoja ihmisiä tapaamassa

Vappu Taipale

HelpAgen hallitus teki Jordaniassa päivän kestävän kenttävierailun Dhlailin kuntaan, jota kuvataan sanoilla ”poverty pocket”, köyhyystasku tai olisiko ryysyranta suomalaisittain. Jordania on suhteellisen pieni kuiva maakaistale Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyksessä. Sen kuusimiljoonainen kansa on joutunut nykyisen Lähi-idän poliittisten ja sotilaallisten konfliktien alle. Pakolaisia on tulvinut arvioita 60 eri maasta. Nyt maassa on yli 2 miljoonaa

Kirjoitus pohjautuu osin Virpi Dufvan esitykseen ”Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden huomioiminen valmiussuunnittelussa ja varautumisessa” 17.11.2022 pidetyssä Väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamisen jaoksen teemakokouksessa sosiaali- ja terveysministeriössä. Viime vuosien ja vuosikymmenten katastrofaaliset tapahtumat eri puolelta maailmaa, tsunamit, pyörremyrskyt, maanjäristykset, sodat, terroristi-iskut, tulvat, ja myös kokemukset COVID-19-pandemian ja sen muunnosten vaikutuksista elämäämme ovat saaneet minut pohtimaan sitä,

Living Lab ja oppimisympäristö, mitä tämä kaikki on, mitä nämä sanat sisältävät? Mitä kaikkea näillä tarkoitetaan ja tavoitellaan? Meneillään olevassa Living Lab Pruntsi -hankkeessa (2022–2023) näille sanoille pyritään löytämään käytännönläheistä sisältöä ja tarkoitusta, erityisesti ikääntyneen väestön näkökulmasta ja kotona asumisen tueksi. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja hankkeeseen osallistuvat myös ammattiopisto Lappia sekä Kemin kaupunki. Living

Huomisen kynnyksellä

Maarit Kuikka

Eläkeläisliittojen yhteinen edunvalvontajärjestö EETU teettää kolmen vuoden välein Kantar Publicilla Huomisen Kynnyksellä -tutkimuksen, jossa selvitetään suomalaisten 55-84 -vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme. Laajassa kyselytutkimuksessa selvitetään mm. ikääntyneiden näkemyksiä eläkeläisjärjestöistä, ikäihmisten kohtelusta yhteiskunnassamme, luottamusta eläkejärjestelmään ja eri tahoihin eläkkeitä koskevissa asioissa, tyytyväisyyttä omaan elämään sekä huolia ja digitaitoja. Kyselytutkimukseen osallistui 965 henkilöä. Eläkkeiden

Taiteesta iloa yli sukupolvien

Nina Vuorinen

Taide tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille. Parhaimmillaan se synnyttää keskustelua erilaistenkin ihmisten välillä, tuo mieleen muistoja ja antaa tilaa unelmoinnille. Taidetta voi luoda yksin, kaksin, ryhmässä tai jopa yhteisössä. Sille ei ole ikärajaa. Taiteella ja taiteellisella toiminnalla voidaan tutkimusten mukaan lisätä sosiaalista hyvinvointia. Osallistavan ja yhteisöllisen taidetoiminnan avulla voidaan tuoda yhteen eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.

Kulttuurit kohtasivat kansainvälisillä ikäteknologian messuilla

Suvi Hiltunen, Kaisa Huuhtanen

Lokakuussa 2022 järjestetyillä ikäteknologiamessuilla Korean Daegussa ihmeteltiin kulttuurin eroavaisuuksia ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kotona asumista ja arkea tukevien teknologisten ratkaisujen toteutuksessa. Ikäteknologiamessuilla esiteltiin enimmäkseen korealaista teknologiaa. Esillä olleet tuotteet eivät sinällään pitäneet mitään mullistavaa, täysin uutta ja ennennäkemätöntä teknologiaa, mutta tuotteet olivat sitäkin mielenkiintoisempia. Mr. Mind Oli kiinnostavaa nähdä, miten eri tavalla teknologisten laitteiden muotoilu

TOP