Blogit

Julkaisemme täällä vallilaisten omia sekä yhteistyökumppaneidemme kirjoittamia blogeja ajankohtaisista aiheista.

Osallistuimme Gerontologia-päiville ensimmäistä kertaa ja vaikutuimme; eri alojen ihmisten kohtaamisesta, verkostoitumisesta, tuttujen tapaamisesta ja tiedon määrästä, mitä saimme kuulla päivien aikana. Saimme aimo annoksen uutta tietoa sekä gerontologian että geriatrian saralta. Tiedon määrä oli valtava ja sen vieminen työhömme ja välitettäväksi verkostoissamme vaatiikin jäsentelyä ja pohdintaa. Miten esimerkiksi matalan kynnyksen kerhoissa ja tapaamisissa voidaan hyödyntää

Kuusi senioria istuu pöydän ääressä ja keskustelee keskenään.

Teknologia tulee lisääntymään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten turvallisen kotona asumisen välineenä ja yhtenä ratkaisuna. Erilaisten tuotteiden, laitteiden, palvelujen ja mallien kokoamiseksi ehdotetaan nyt koordinaatiota, josta vastaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kansallinen koordinaatio tehostaa ikäteknologian ja hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja arviointia. VALLIn Ikäteknologiakeskus oli vuonna 2022 mukana THL:n NERO -asiantuntijaryhmässä työstämässä ehdotusta kansallisesta ikäteknologian koordinaatiomallista

Jordanian vanhoja ihmisiä tapaamassa

Vappu Taipale

HelpAgen hallitus teki Jordaniassa päivän kestävän kenttävierailun Dhlailin kuntaan, jota kuvataan sanoilla ”poverty pocket”, köyhyystasku tai olisiko ryysyranta suomalaisittain. Jordania on suhteellisen pieni kuiva maakaistale Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyksessä. Sen kuusimiljoonainen kansa on joutunut nykyisen Lähi-idän poliittisten ja sotilaallisten konfliktien alle. Pakolaisia on tulvinut arvioita 60 eri maasta. Nyt maassa on yli 2 miljoonaa

Kirjoitus pohjautuu osin Virpi Dufvan esitykseen ”Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden huomioiminen valmiussuunnittelussa ja varautumisessa” 17.11.2022 pidetyssä Väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamisen jaoksen teemakokouksessa sosiaali- ja terveysministeriössä. Viime vuosien ja vuosikymmenten katastrofaaliset tapahtumat eri puolelta maailmaa, tsunamit, pyörremyrskyt, maanjäristykset, sodat, terroristi-iskut, tulvat, ja myös kokemukset COVID-19-pandemian ja sen muunnosten vaikutuksista elämäämme ovat saaneet minut pohtimaan sitä,

Living Lab ja oppimisympäristö, mitä tämä kaikki on, mitä nämä sanat sisältävät? Mitä kaikkea näillä tarkoitetaan ja tavoitellaan? Meneillään olevassa Living Lab Pruntsi -hankkeessa (2022–2023) näille sanoille pyritään löytämään käytännönläheistä sisältöä ja tarkoitusta, erityisesti ikääntyneen väestön näkökulmasta ja kotona asumisen tueksi. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja hankkeeseen osallistuvat myös ammattiopisto Lappia sekä Kemin kaupunki. Living

Huomisen kynnyksellä

Maarit Kuikka

Eläkeläisliittojen yhteinen edunvalvontajärjestö EETU teettää kolmen vuoden välein Kantar Publicilla Huomisen Kynnyksellä -tutkimuksen, jossa selvitetään suomalaisten 55-84 -vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme. Laajassa kyselytutkimuksessa selvitetään mm. ikääntyneiden näkemyksiä eläkeläisjärjestöistä, ikäihmisten kohtelusta yhteiskunnassamme, luottamusta eläkejärjestelmään ja eri tahoihin eläkkeitä koskevissa asioissa, tyytyväisyyttä omaan elämään sekä huolia ja digitaitoja. Kyselytutkimukseen osallistui 965 henkilöä. Eläkkeiden

TOP