Blogit

Julkaisemme täällä vallilaisten omia sekä yhteistyökumppaneidemme kirjoittamia blogeja ajankohtaisista aiheista.

Ikäteknologiakeskus fasilitoi ikäteknologiaverkostoa, jossa on mukana satoja teknologian ja ikääntymisen rajapinnassa toimivia henkilöitä. Tämä rajapinta koskettaa esimerkiksi erilaisissa kehittämishankkeissa toimivia, alan yrittäjiä, oppilaitoksia sekä hankintaorganisaatioiden edustajia. Jokainen osallistuja on mukana omalla asiantuntemuksellaan ja omista lähtökohdistaan käsin. Teknologia mahdollistaa moniaistisen kommunikaation Vuoden 2022 ensimmäisessä tapaamisessa paneuduttiin työpajamuotoisesti kommunikaatioon ja sen moninaisiin tapoihin haasteiden ja ratkaisujen kautta.

kuvassa iso joukko ihmisiä istuu kuuntelemassa Päivi Topon esitystä. Taustalla VALLIn ja Ikäinstituutin roll-up-julisteet.

STEA:n rahoittaman Elämänote-ohjelman (2018–2021) yhteinen matka päättyy. Meistä moni on jo siirtynyt uusiin tehtäviin. On aika kääntää katse hetkeksi taaksepäin, käydä läpi koordinaatiohankkeemme työtä, verkostomme yhteistä taivalta ja lausua kiitokset. Elämänote-ohjelman ytimen muodostivat 20 hanketta, yli 50 järjestöammattilaista sekä kuusihenkinen koordinaatiotiimimme. Ohjelman rinnalla ja suurena tukenamme olivat myös viiden iäkkään muodostama Elämänote-raati sekä laaja ohjausryhmä,

Sanat ja kieli, joita käytämme, luovat aina todellisuutta ja muovaavat käsitystämme asioista. Näin tapahtuu usein myös ilman, että huomaamme sitä. Mitä välittäminen tarkoittaa, mitä se on? Pyöritelläänpä asiaa hiukan sanojen avulla. Välittämisen päivänä puhuttiin tänäkin vuonna ihmisten välisestä kohtaamisesta ja siitä, millaisin tavoin osoitamme välittävämme toisesta ihmisestä. Välittämisen päivän tarkoitus on yksinkertainen: kannustaa meitä välittämään

Olemme olleet työkokeilussa Ilolansalossa neljättä viikkoa ja työkokeilumme lähestyy loppuaan. Työkokeilun aikana tutustuimme asukkaisiin ja toteutimme heille erilaista virkistystoimintaa. Työkokeilu on piristänyt arkeamme. Asukkaat ja henkilökunta ovat ottaneet meidät kivasti vastaan, ja olemme voineet työkokeilussa olla omia itsejämme. On ollut mukava tavata uusia ihmisiä ja viettää aikaa ikäihmisten kanssa. Parasta on ollut se, että olemme

vanha nainen istuu nojatuolissa ja katsoo ulos. kädessään hänellä on kävelykeppi ja vieressä rollaattori.

Yksin asuvat esiin!

Vappu Taipale

Keväällä 2014 VALLI teki aloitteen maan hallitukselle. VALLIn liittotoimikunnassa (nyk. hallitus) oli pitkin kevättä murehdittu yksin asuvien tilannetta. Päätimme yhdessä Y-säätiön kanssa kääntyä pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen puoleen ja vaatia toimia, joilla selvitettäisiin ne kaikinpuoliset ongelmat, joita tämän maan yksin asuvat kohtaavat. Me emme puhuneet yksinäisyyden tunteesta, vaan konkreettisesta tilastollisesti mitattavasta yksin asumisesta. Näin me

PUURORAHAT PUUTTUU

Kari Itkonen

Valtiolla ja kunnilla on erilaisia suunnitelmia ja tavoiteohjelmia vanhusväestön hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden ylläpitämiseksi sekä kotona asumisen mahdollistamiseksi. Yhteiskunnan tavoitteena on hillitä kasvavia sosiaali- ja terveysmenoja. Näissä suunnitelmissa on eetosta ja paatosta, mutta konkretia estyy pikkurahan puutteeseen. Sekä kunnan että valtion taskussa on reikä. Vanhusväestön hyvinvoinnin kustannuksia pitää tarkastella sosiaalibudjettiajattelun pohjalta. Tällöin ennaltaehkäisevien toimien rahoitus

TOP