Elämänote-logo

Vuonna 2018 aloittaneen ja kevään 2022 aikana päättyneen STEA-rahoitteisen Elämänote-ohjelman koordinaation arviointiraportti on nyt julkaistu. Elämänote-ohjelman koordinaatiosta vastasivat Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto VALLI ry ja Ikäinstituutti yhdessä, ja ohjelmaan osallistui 20 hanketta. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Koordinaation tukena toimi ohjausryhmä sekä viidestä iäkkäästä

kuvassa iso joukko ihmisiä istuu kuuntelemassa Päivi Topon esitystä. Taustalla VALLIn ja Ikäinstituutin roll-up-julisteet.

STEA:n rahoittaman Elämänote-ohjelman (2018–2021) yhteinen matka päättyy. Meistä moni on jo siirtynyt uusiin tehtäviin. On aika kääntää katse hetkeksi taaksepäin, käydä läpi koordinaatiohankkeemme työtä, verkostomme yhteistä taivalta ja lausua kiitokset. Elämänote-ohjelman ytimen muodostivat 20 hanketta, yli 50 järjestöammattilaista sekä kuusihenkinen koordinaatiotiimimme. Ohjelman rinnalla ja suurena tukenamme olivat myös viiden iäkkään muodostama Elämänote-raati sekä laaja ohjausryhmä,

nainen ojentaa postikorttia toiselle naiselle kadulla

Iso osa Elämänote-ohjelman hankkeita osallistui VALLIn Välittämisen päivän viettoon. Saimme VALLIin Välittämisen päivän välähdyksiä ja terveisiä eri puolilta Suomen. Pohjois-Karjalan Marttojen Virkee-hankkeen Loviisan ja Evyn terveiset Joensuusta Välittämisen päivän aamuna jalkauduimme Virkee-hankkeella kaupungille kahden vapaaehtoisen ja kahden työntekijän voimin tavoittamaan ikäihmisiä ja kysymään heiltä terveisiä presidentille. Menimme paikkoihin, joissa oletimme ikäihmisten kokoontuvan. Kulkiessamme pakkasaamuna keskustan

Huopasydän, jonka vieressä postikortteja, joissa lukee Välittämisen päivä 26.11.2021. Pidä huolta. Uskalla kysyä ja kertoa!

Elämänote – välittämisen verkosto

Heli Väisänen

VALLIn vuosittain vietettävä Välittämisen päivä on tärkeä päivä. Vaikka välittäminen tekoina ja ajatuksina kuuluu jokaiseen päivään, Välittämisen päivänä teemaa nostetaan esiin jalkautumalla eri puolilla Suomen viestimään aiheesta. Näin tapahtui jälleen viime perjantaina 26.11.! Mitä välittäminen tarkoittaa? Käsite on hengästyttävän laaja ja monitasoinen. Erään tulkinnan mukaan välittäminen toisesta ihmisestä on onnistuneiden ihmissuhteiden ja myös organisaatioiden peruspilari,

Tervetuloa Elämänote-ohjelman hankkeiden toimintamalli-webinaareihin! Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelman 20 hanketta eri puolilta Suomen on koonnut kehittämistyönsä tuloksena yhteensä 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien teemoina ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät

iso joukko ihmisiä poseeraa ryhmäkuvassa rappusissa. Henkilöt ovat elämänote-hankkeiden työntekijöitä, elämänote-raatilaisia sekä Elämänote-koordinaation työntekijöitä.

Elämänote-ohjelman 20 hankkeen yhteisenä tavoitteena on ollut tarjota tavanomaista haasteellisemmassa tilanteessa eläville iäkkäille keinoja vahvistaa elämänhallintaansa ja kokea osallisuutta omassa elämässään ja yhteisössään. Hankkeiden kehittämistyön kautta on saatu ratkaisuja yhdessäoloon ja oppimiseen sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ohjelman hankkeet eri puolilla Suomen ovat osaltaan vastanneet myös väestön ikääntymisen tuomaan haasteeseen. Järjestötoimijoiden merkitys on yhä suurempi,

Kansikuva: Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 2/2

Tärkeä osa Elämänote-ohjelman vaikuttavuuden osoittamista on laadullinen osallisuustutkimus. Tutkimuksen tulosraportin toinen osa kertoo siitä, miten järjestöosallistuminen voi vahvistaa osallisuutta. Tutkimus on laadullinen seurantatutkimus, jossa Elämänote-ohjelman hankkeisiin osallistuneita iäkkäitä haastateltiin kolme kertaa vuoden sisällä. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena: kehitimme vertaishaastattelun mallin, jossa vapaaehtoiset eläkeläiset toimivat haastattelijoina. Raportti kertoo Elämänotetoiminnan merkitykseen seurantajaksolla vaikuttaneista tekijöistä ja kuvaa sitä, kuinka

Elämänote-logo

Iäkkäiden osallisuutta edistävä valtakunnallinen Elämänote-ohjelma on myöntänyt vuoden 2021 Vahva ote elämästä -tunnustuksen Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Kotiväki-hankkeelle sekä Suomen Asumisen Apu ry:n Parempaa Elämää Lähitoiminnalla -hankkeelle. Palkinnon perusteluna oli hankkeiden ansiokas työ haastavissa elämäntilanteissa olevien iäkkäiden tavoittamiseksi ja heidän osallisuutensa parantamiseksi. Kuntalehden juttu palkituista hankkeista: Vahva ote elämästä -palkitut Elämänote-ohjelmaa (2018-2021) koordinoi VALLI yhdessä

Juurruttaminen on tärkeä hanketyön vaihe. Elämänote-ohjelman (2018-2021) viimeisenä syksynä juurruttamisvinkkejä antavat Kortteleihin kulttuuria -hankkeen työntekijät Päivi Jussila ja Katja Kujala. Hanke tarjoaa säännöllisesti toteutettavaa ryhmämuotoista taide- ja kulttuuritoimintaa taajama-alueilla asuville ikäihmisille Etelä-Pohjanmaan alueella. Vuonna 2019 julkistetun WHO:n What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review –raportin mukaan kulttuurin ja taiteen

Elämänote-ohjelman (2018–2021) striimattavassa päätösseminaarissa 27.10. tarjotaan kattaus 20 hankkeen oivalluksista iäkkäiden osallisuuden lisäämiseksi. Asiantuntijapuheenvuorot avaavat ohjelman teemoja ja näkymiä tulevaisuuteen. Katso koko ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: https://www.ikainstituutti.fi/osallisuus/elamanote-seminaari/