13.12.2023 klo 9-16, Folkhälsan, Topeliuksen katu 20, 00250 Helsinki sekä etäosallistumismahdollisuus Seminaarissa esitellään järjestöjen tuloksellista etsivää vanhustyötä ja hyviä käytäntöjä sekä ilmiöitä etsivän vanhustyön taustalla. Seminaari on tarkoitettu etsivää ja löytävää vanhustyötä tekeville ja kehittäville ammattilaisille sekä ikääntyneiden palvelujen päättäjille ja esihenkilöille sekä  kotona-asumista tukeville yhteistyötahoille. Tilaisuus on maksuton. Katso tarkka ohjelma ja ilmoittaudu mukaan täältä!

26.10. klo 13–15 Helsingin Mobiiliverkostomalli / Helsingin Seniori-info ja etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt Omakotisäätiö ja Mereo. Ilmoittautuminen tästä linkistä.  Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Lisätiedot tiina.lauhde@valli.fi

12.10. klo 13–15 Traumainformoitu työote ja traumatietoisuus / Aster Hedman. Traumainformoitu orientaatio ja traumatietoisuus auttamistyössä on ymmärrystä ja tietoisuutta emotionaalisen trauman vaikutuksesta yksilön kykyyn olla oman elämänsä aktiivinen toimija. Trauman vaikutukset estävät ihmistä tekemään omaa elämäänsä koskevia hyviä, positiivisia ratkaisuja. Näkemällä yksilöiden vahingollisen käyttäytymisen eli oireilun taakse ja ymmärtämällä taustalla vaikuttavat syyt – psyykkisen trauman aiheuttamat jopa neurobiologiset

14.9. klo 13–15 Palveluohjaus / Sauli Suominen, Valtiotieteiden lisensiaatti, perheterapeutti, työnohjaaja / Suomen palveluohjausyhdistys ry. Palveluohjauksella tarkoitetaan paneutuvaa asiakastyötä, jonka tavoitteena on hyvän arjen ja elämänhallinnan vahvistaminen. Työ rakentuu asiakkaan ilmaisemien henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden varaan. Palvelujärjestelmä aktivoidaan tukemaan näitä tavoitteita. Työssä ei pyritä asiakkaan muuttamiseen vaan siinä vaikutetaan asiakkaan elämää säätäviin rakenteisiin. (Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry) 

12.9 klo 14-15.30, Teams Välittämisen päivää vietetään marraskuun viimeisenä perjantaina 24.11.2023. Tule mukaan suunnittelemaan päivää kaikille avoimeen palaveriin Teamsissa. Ilmoittautumiset tiina.lauhde@valli.fi

24.8. klo 13–15 Mobiilit kyliin -hanke / Marjo Kiuru-Sundberg / Teuva sekä Liikkuva resurssikeskus / Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Lisätiedot tiina.lauhde@valli.fi

8.6. klo 13–15 Ikääntyneiden taloushuolet ja palveluohjaus / Heidi Koivisto, Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija / Ulosottolaitos / Valtakunnanvoudin kanslia. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Vertaisoppimisen foorumit järjestetään Teamsissa. Lisätietoja tiina.lauhde@valli.fi

1.6.2023 klo 13-15 Teams Toipumisorientaatio auttamistyössä on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Kouluttajana Esa Nordling, vieraileva tutkija, THL. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta. Lisätietoja tiina.lauhde@valli.fi

23.3.2023 klo 13-15 Teams Koulutuksen aiheena Mitä on etsivä vanhustyö? Alustajana Anne Aaltio, asiantuntija, eläkeläinen. Ilmoittautuminen tämän linkin kautta. Lisätietoja tiina.lauhde@valli.fi

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koulutukset jatkuvat vuonna 2023. Koulutuksia on kuusi ja edelleen pidämme koulutukset Teamsilla. Päivät kannattaa jo merkitä kalenteriin ja syksyn koulutuksen aiheet täsmentyvät vielä. 1.6. klo 13–15 Toipumisorientaatio. Esa Nordling, vieraileva tutkija/THL. Toipumisorientaatio auttamistyössä on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Ilmoittautuminen tästä linkistä.  14.9. klo 13–15 Palveluohjaus / Sauli