Vertaisoppimisen foorumit jatkuvat vuonna 2023. Tarkoituksena on hyvinvointialueittain koota etsivän vanhustyön tai sen tukena toimivia kertomaan omista toiminnoista ja käytänteistä. Vertaisoppimisen foorumeiden aiheet täsmentyvät vielä. Tilaisuudet järjestetään Teamsissa. 23.2. klo 13–15 20.4. klo 13–15 8.6. klo 13–15 24.8. klo 13–15 26.10. klo 13–15 Koulutuksen ja vertaisoppimisen foorumin teemoja ja toiveita voi esittää Tiinalle: tiina.lauhde@valli.fi

Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koulutukset jatkuvat vuonna 2023. Koulutuksia on kuusi ja edelleen pidämme koulutukset Teamsilla. Päivät kannattaa jo merkitä kalenteriin ja syksyn koulutuksen aiheet täsmentyvät vielä. 23.3. klo 13–15 Mitä on etsivä vanhustyö? Anne Aaltio, Asiantuntija, eläkeläinen Ilmoittautuminen täällä. 1.6. klo 13–15 Toipumisorientaatio / Esa Nordling, vieraileva tutkija / THL Ilmoittautuminen täällä. 4.4. klo 9-11

Etsivän vanhustyön verkostokeskus työskentelee etsivän vanhustyön ammattilaisten ja heidän sidosryhmiensä kanssa, jotta iäkkäiden ihmisten avun tarve tunnistetaan ja heitä autetaan riittävästi ja oikealla osaamisella. Käynnissä on historiallinen muutos. Hyvinvointialueiden myötä sote-palveluista tulee suurempia kokonaisuuksia ja kunnille jää hyvinvoinnin edistäminen. Järjestöjen on oltava aktiivisia toimijoita, osoitettava työnsä vaikutukset ja rakennettava sote- ja hytekumppanuutta. Sitä enemmän etsivää

Välittämistaidot-konseptin kautta halutaan madaltaa välittämisen ja erityisesti toiminnan kynnystä:   kannustamalla ja rohkaisemalla välittämään ja toimimaan  auttamalla näkemään välittämisen paikat  Haluamme korostaa välittämisen jokapäiväisyyttä arjessa pienillä teoilla, joilla voi olla suuri merkitys, sekä  sementoida välittämisen teemaa jokapäiväiseksi teemaksi ja toiminnaksi, jolloin jokaisesta päivästä tulee välittämisen päivä.   VALLI tarjoaa käyttöönne kampanjapaketin, josta löytyy uusi välittämisen päivän logo ja visuaaliset

Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria.  Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia oppimaan välittämistaitoja ja välittämään matalalla kynnyksellä kaikista, mutta erityisesti ikääntyvistä toteaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen.  Välittämisen taitoihin kuuluu se, että ihmiset tunnistavat välittämisen tarpeessa olevat sekä huomaavat hetket, jolloin voivat olla avuksi ja iloksi. Välittäminen on kansalaistaito.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila haastaa monella tapaa. Lähes päivittäin saamme tietoa ja viestejä muun muassa siitä, että päivystykset tukkeutuvat, ikääntyneille ei ole riittävästi hoiva-asumisen paikkoja, kotihoito on kriisissä ja hoitajien saatavuus on vaikeaa. Epäkohdista on tärkeää puhua ja tiedottaa. Mutta on myös äärimmäisen tärkeää nostaa esille, kuinka hienoa, monipuolista ja palkitsevaa työtä ikääntyneiden parissa tehtävä

Järjestökentän moninaisuus on rikkaus, mutta myös rasite Järjestökenttä on hyvin heterogeeninen ja melko vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Järjestöjä voidaan jakaa monilla eri kriteereillä mm. valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestöihin, ammattilais- ja vapaaehtoisjärjestöihin sekä sote- ja harrastejärjestöihin. Sote-järjestötkin jakaantuvat sekä paikallisuuden että kohderyhmien mukaan. Paikalliset järjestöt ovat hyvin lähellä ihmistä. Se mahdollistaa ketterän ihmislähtöisen toiminnan kehittämisen ja kohderyhmän

Ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat järjestöt mukaan ikäverkostoon  Etsivän vanhustyön verkostokeskus kokoaa yhteistyössä Sosten Uudenmaan muutostuen kanssa ikääntyvien parissa toimivia järjestöjä yhteen. Länsi-Uudenmaan järjestöjen ikäverkosto käynnistyi huhtikuussa ja seuraavaksi on vuorossa Keski-Uudenmaan ikäverkosto. Verkostot ovat avoimia ja niiden tavoitteena on miettiä yhdessä, miten ikääntyvien hyvinvointia tuetaan, löydetään avuntarpeessa olevat ikääntyvät ja vastataan yhdessä hyvinvointialueiden sekä kuntien

Tiina Lauhde aloitti huhtikuun alussa Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen suunnittelijana ja erityisasiantuntija Päivi Tiittulan työparina. Tiina on sairaanhoitaja ja geronomi ja on suorittanut johtamisen ja kehittämisen yamk-tutkinnon. Työkokemusta on sekä vanhusten että vammaisten palveluista ja suurin osa työurasta koostuu erilaisista johtamis- ja kehittämistehtävistä. Tiina on työskennellyt lähiesihenkilönä sekä päällikön tehtävissä. Tiina on työskennellyt myös etsivässä vanhustyössä

Vanhempi nainen istuu tyhjässä bussissa ja katsoo ulos ikkunasta.

Sote-muutoksessa on mahdollisuus Sote-muutoksessa siirretään toiminnan painopistettä perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Olennaista muutoksen onnistumisessa on, miten yhteinen työ rakentuu hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten välille, jotta syntyy toimivampia palveluita, sujuvampia hoito- ja palveluketjuja sekä oikea-aikaisia, tarpeenmukaisia ja vaikuttavia palveluita. Tässä kehittämisessä ikääntyvien ääntä on myös kuultava. Tulevaisuuden sote-keskuksista avun saa yhden luukun periaatteella,