nuorempi nainen ojentaa vanhemmalle naiselle kauppakassia tämän ovensuussa, molemmilla on kasvoillaan kasvomaskit.

Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria Kokonaisvaltaisen välittävän kohtaamisen tueksi on luotava toimintatapoja, rakenteita ja monitoimijaista yhteistyötä. Näin iäkäs ihminen voi vanheta luottaen siihen, että hän saa apua sitä tarvitessaan. Ikääntyvä yhteiskunta ja erityisesti ikääntyvät ihmiset tarvitsevat välittämistä. Välittäminen tulee ymmärtää koko yhteiskuntaa, poliittista päätöksentekoa, toiminnan rakenteita, palvelukulttuuria ja asenteita läpileikkaavana arvona, arvojohtamisena ja arvon luontina

Välittämisen päivää vietetään 24.11.2023. Verkkosivujemme lomakkeen kautta voi ilmoittaa meille välittämisen tapahtumia. Tässä jo ilmoitettuja tapahtumia (päivitetty 10.11.2023): Lahden Lähimmäispalveluyhdistys/Liikkuva senioripiste -Lahdessa (Sarianna Tapaila p. 0504414624 / sarianna.tapaila@lahdenlahimmaispalveuyhdistys.fi) Liikkuva senioripiste on etsivän vanhustyön toimintamuoto, jossa pysäkeillä kohdataan ikääntyneitä, annetaan tietoa erilaisista palveluluista ja tarjotaan mahdollisuus pysähtyä ihan vain juttelemaan.Välittämisen päivänä pysäkillämme on tarjolla erilaisia välittämisen

Välittämisen päivän 2023 suojelija Käärijä: “Älä valita, vaan välitä!”  Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria ja pieniä tekoja arjessa. Tarvitsemme yhä enemmän arjessa välittämistä, toisten huomioimista ja kohtaamista. Pienillä teoilla on suuri merkitys, myös sinulle, joka välität! Yhä enemmän yhteiskunnassamme tarvitaan meitä kaikkia välittämään toisistamme!   Käärijä toimii Välittämisen päivän 2023 suojelijana. Käärijä sai Euroviisumenestyksellään

Haastekampanjassa 25.9.-1.10.2023, sinut on osana välittämisen vuoden teemaa haastettu mukaan jalkautumaan ikääntyvien arkisiin ympäristöihin. Valtakunnallisen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n välittämisen vuonna lähdetään porukalla tapaamaan senioreita turuille ja toreille. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Liikkuvan resurssikeskuksen valtakunnallisessa kampanjassa jalkaudutaan ikäihmisten pariin eri puolilla Suomea 25.9.–1.10.2023 välisenä aikana.

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo sekä VALLIn Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen ja Liikkuvan Resurssikeskuksen työntekijät SuomiAreenalla haastekortit käsissään.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n välittämisen vuonna lähdetään porukalla tapaamaan senioreita turuille ja toreille. Kyse on VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen sekä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Liikkuvan resurssikeskuksen valtakunnallisesta kampanjasta. Haastekampanjan tarkoituksena on saada vanhustyön ammattilaiset jalkautumaan kampanjaviikolla 25.9.-1.10.2023 sinne, missä ikääntyneet liikkuvat. Tavoitteena on kohdata yli sektorirajojen tehtävällä yhteistyöllä ikääntyneitä, jotka

Liikkuvan resurssikeskuksen ja VALLI ry:n valtakunnallinen haaste käynnistyy! Kampanjan suojelijana on vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo. Pyydetään yhdessä vanhustyön ammattilaiset valtakunnalliseen kampanjaan mukaan, jossa jalkaudutaan yli sektorirajojen tehtävällä yhteistyöllä turuille ja toreille – sinne, missä vanhukset liikkuvat. Huomioidaan kaikki seniorit, heidätkin jotka eivät saavu olemassa oleviin neuvontapisteisiin.  Nyt on aika kutsua kaikki ammattilaiset mukaan! Liikkuvan resurssikeskuksen ja Vanhus-

Yli 75-vuotiaista suurin osa ja yli 85-vuotiaistakin lähes puolet asuu itsenäisesti. Ympäristö voi estää tai edistää liikkumista, asioiden hoitamista, kykyä toimia ja osallistua sosiaaliseen elämään. Esteetön ja liikkumiseen houkutteleva elinympäristö sekä päivittäisten ja tarpeenmukaisten palvelujen hyvä saavutettavuus mahdollistavat toimijuuden, itsenäisen asumisen, osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksen silloinkin, kun toimintakyvyssä on rajoitteita. Toimijuus ja liikkuminen liittyvät yksilön

Ikääntyneiden turvallisuutta lisäävä järjestelmä ei toimi tällä hetkellä. Kodeissa asuu aiempaa enemmän ja huonokuntoisempia ikääntyneitä. Tämä aiheuttaa omaisissa ja ammattilaisissa huolta ikäihmisten pärjäämisestä ja turvallisuudesta. Ikääntyneiden palveluiden saanti on varmistettu lainsäädännöllä ja palvelutarpeen arvioinnilla. Sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin on myös kirjattu ilmoitusvelvollisuus eli niin sanottu huoli-ilmoitus henkilön avun tarpeesta. Pelastuslaissa on vastaava ilmoitusvelvollisuus, niin sanottu vaarailmoitus. Huoli-

Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan talousneuvonnan hankkeen aikana nousi Turun alueella talousasioiden parissa toimiville ammattilaisille tehdyssä kyselyssä esiin tarve työvälineelle, josta ammattilainen saisi apua asiakkaiden raha-asioiden selvittämiseen. Asiakkailla voi olla monenlaisia rahahuolia, eikä ammattilainen voi muistaa tai ylipäätään tietää miten jokaisessa tilanteessa tulisi neuvoa ja ohjata. Asiakkaan kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää

Huoli- ja vaarailmoitusten vaihtelevat käytännöt tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti. Näin esittävät Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tulevaa hallitusohjelmaa varten. Huoli- ja vaarailmoitusten tekemistä varten tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä, ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää kansalaisten tietoisuutta ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista on lisättävä. Pelastustoimella on käytössään sähköinen, valtakunnallinen vaarailmoituslomake. Sen sijaan sosiaali- ja