kuvakaappaus suomi.fi ohjeet ja tuki -verkkosivulta. Kuvakkeita, joissa otsikot: Yleistä suomi.fistä, viestit, valtuudet, tunnistus ja omat tiedot.

Yhteiskunnan digitalisaation kehittäminen on jatkuva prosessi. Olemme VALLIssa seuranneet ja vaikuttaneet aktiivisesti kehitystyöhön ja päätöksentekoprosesseihin tänäkin keväänä. Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti Suomi ottaa digin ensisijaiseksi asiointitavaksi viranomaisasioinnissa. Prosessiin liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026 mahdollisesti muutaman kuukauden siirtymäajalla. VALLI on ollut mukana Valtiovarainministeriön pyörän pöydän keskustelutilaisuudessa sekä

VALLIn Ikääntyneiden Digiraati on jatkanut monipuolista toimintaansa kevään 2024 ajan. Digiraadissa yli 65-vuotiaat pääsevät vaikuttamaan omaa arkea koskeviin digi- ja teknologiaratkaisuihin, oppimaan uutta ja jakamaan omaa osaamistaan. Testaamalla toimivimpia tuotteita Digiraatilaiset ovat päässeet testaamaan kevään aikana kahta erilaista prototyyppiä. Ensimmäinen niistä on Helsingin yliopiston aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuville kehittämän sovellus, jota raatilaiset arvioivat erityisesti helppokäyttöisyyden ja ymmärrettävyyden

Vinkkejä älykellon hankintaan seniorille

Kaisa Huuhtanen

Meille Ikäteknologiakeskukseen tulee aika ajoin kyselyitä sopivan älykellon hankintaan seniorille. Keskustelemme tietoa etsivien kanssa siitä, kuinka laajasta älykellojen tuotevalikoimasta voi olla hankalaa löytää juuri omaan tai iäkkään omaisen tarpeeseen parhaiten sopivaa kelloa. Eri elektroniikkaliikkeet ja myös kellovalmistajat ovat brändänneet kelloja lapsille ja urheilijoille, mutta senioreille suositeltavaa kategoriaa kellomalleista ei ole saatavilla.   Yleensä tärkeimmät ominaisuudet,

Käyttäisin digipalveluja, jos voisin! Kampanja helppokäyttöisten ja ymmärrettävien digipalveluiden puolesta! SelkeästiMeille.fi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu monia tavoitteita, joiden täyttymisessä digitaalisilla palveluilla on merkittävä rooli. Digitalisaation lisäämisellä tavoitellaan muun muassa sosiaalipalveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä ja asioinnin helpottumista. Uusia palveluita kehitetään ja julkistetaan innolla. Monille ihmisille palveluiden käyttöönotto on kuitenkin liian vaikeaa. Digitalisaation huumassa syntyy usein monimutkaisia, organisaatiolähtöisesti suunniteltuja palveluita, jotka eivät näyttäydy ymmärrettävinä käyttäjän silmin. Digitaaliset palvelut

Varustelut kuin Mersussa!  

Sanna

Minulla onkin tällainen ”Mersu”, mikäs se sinun on? Tiedätkös, että sain itse valita värin, renkaat, vanteet sekä lisävarusteet kuten valot ja ääniohjauksen? Tällä kehtaa liikkua toreilla ja kylillä, kevytkin se on. Sen avulla rohkenen lähteä vaikkapa pidemmällekin lenkille ystävien kanssa. Nyt olen löytänyt ihan minun näköiseni kulkupelin. Voisitko kuvitella, että kyseessä on niinkin tavallinen apuväline

Seniorit ovat yhä kiinnostuneempia verkko-ostamisesta. Vaikka he ostavat verkosta keskimäärin vähemmän kuin muut ikäluokat, heidän osallistumisensa on kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2013–2021 verkosta ostaminen on kaksinkertaistunut 65–74-vuotiailla ja jopa yli kolminkertaistunut 75–89-vuotiailla. Kasvu näkyy myös kuluttajariitojen määrässä ja sitä kautta meillä Euroopan kuluttajakeskuksessa (European Consumer Centre Finland, ECC).    ECC auttaa kuluttajia valtioiden rajat ylittävän kaupan

Kesä on taas saapunut ja sähköpotkulaudat sekä muut mikroliikkumisvälineet ovat vallanneet katukuvan. Kaupungissa jalkakäytävillä saa taas varoa sähköpotkulautoja ja erilaisia tasapainoskoottereita. Esikaupunkialueella on taas oltava tarkkana kevyen liikenteen väyliä käyttävien pyöräilijöiden varalta. Vanhukset, pienet lapset sekä koirat ovat vaarassa, kun takaa yllättäen tuleva, huomattavasti hidasta kulkijaa nopeammin liikkuva mikroliikennevälineen käyttäjä hurahtaa ohi. Aiheuttaahan se sydämentykytyksiä

Kuusi senioria istuu pöydän ääressä ja keskustelee keskenään.

Teknologia tulee lisääntymään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten turvallisen kotona asumisen välineenä ja yhtenä ratkaisuna. Erilaisten tuotteiden, laitteiden, palvelujen ja mallien kokoamiseksi ehdotetaan nyt koordinaatiota, josta vastaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kansallinen koordinaatio tehostaa ikäteknologian ja hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja arviointia. VALLIn Ikäteknologiakeskus oli vuonna 2022 mukana THL:n NERO -asiantuntijaryhmässä työstämässä ehdotusta kansallisesta ikäteknologian koordinaatiomallista

Living Lab ja oppimisympäristö, mitä tämä kaikki on, mitä nämä sanat sisältävät? Mitä kaikkea näillä tarkoitetaan ja tavoitellaan? Meneillään olevassa Living Lab Pruntsi -hankkeessa (2022–2023) näille sanoille pyritään löytämään käytännönläheistä sisältöä ja tarkoitusta, erityisesti ikääntyneen väestön näkökulmasta ja kotona asumisen tueksi. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu ja hankkeeseen osallistuvat myös ammattiopisto Lappia sekä Kemin kaupunki. Living

Kulttuurit kohtasivat kansainvälisillä ikäteknologian messuilla

Suvi Hiltunen, Kaisa Huuhtanen

Lokakuussa 2022 järjestetyillä ikäteknologiamessuilla Korean Daegussa ihmeteltiin kulttuurin eroavaisuuksia ikääntyvien ja vanhojen ihmisten kotona asumista ja arkea tukevien teknologisten ratkaisujen toteutuksessa. Ikäteknologiamessuilla esiteltiin enimmäkseen korealaista teknologiaa. Esillä olleet tuotteet eivät sinällään pitäneet mitään mullistavaa, täysin uutta ja ennennäkemätöntä teknologiaa, mutta tuotteet olivat sitäkin mielenkiintoisempia. Mr. Mind Oli kiinnostavaa nähdä, miten eri tavalla teknologisten laitteiden muotoilu