Asia: VN/17850/2022 Osio 1: Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät tavat toteuttaa ikääntymiseenvarautumista? Ota kantaa asteikolla samaa mieltä – jonkin verran samaa mieltä – jonkin verran eri mieltä – eri mieltä. Vastuu ikääntymiseen varautumisesta on kunnilla ja hyvinvointialueilla Samaa mieltä Kolmannella sektorilla on merkittävä rooli ikääntymiseen varautumisessa Samaa mieltä Ihmisten omaa vastuuta ikääntymiseen varautumisessa tulee jatkossa kasvattaa

Asia: VN/813/2021 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi mielenterveyslain (1116/1990) muuttamisesta (tahdon vastaisen lääkehoidon oikeussuojakeinot). VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänä yli 60 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensä ja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden ja vanhojen ihmisten

Asia: VN/11443/2021 Valtioneuvoston asetus eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksista Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kiittää lähettämästänne lausuntopyynnöstä. VALLI ry onvuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyön kehittäjä ja edunvalvoja, jolla on tänä päivänävajaa 70 jäsenyhteisöä ympäri Suomea. VALLI ry työskentelee aktiivisesti yhdessä jäsenyhteisöjensäja asiantuntijoidensa kanssa paremman vanhuuden puolesta. VALLI ry:n hankkeiden avulla tuetaanikäihmisten osallisuutta, kehitetään iäkkäiden teknologiavalmiuksia, kannustetaan

Asia: VN/3528/2021 Häirintä Mitä mieltä olette ehdotuksesta koskien häirinnän määritelmän muuttamista siten, että se sisältäisi myös ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän? Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry kannattaa esitystä. Mitä mieltä olette ehdotuksesta, jonka mukaan lakiin kirjattaisiin, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjän menettely on syrjintää, jos ne laiminlyövät puuttua tiedossaan olevaan häirintään? – Kohtuulliset mukautukset Mitä mieltä

Asia: VN/23566/2021 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut 1.1 Onko sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä palveluita koskevan pykälän (sosiaalihuoltolain 2 a §, terveydenhuoltolain 8 a §) sisältö tarkoituksenmukainen? Kyllä pääosin Perustele tarvittaessa kantasi: VALLI ry pitää yleisesti ottaen kannatettavana, että päihde- ja mielenterveyspalveluista säädetäänjatkossa sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa. Kun siirrytään erityislainsäädännöstäyleislainsäädäntöön tulee palveluihin pääsy ja palveluista toiseen

Asia:  VN/25733/2021 1. Kompassin tarkoitus Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa yleisesti, että valmistelussa oleva digitaalinen kompassi on tärkeä väline digitalisaatiokehityksen tukemisessa. VALLI ry pitää tärkeänä asiana sitä, että digikompassia valmistellaan ja laaditaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa. 2. Haasteet ja mahdollisuudet Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Lausuttavassa Digikompassissa todetaan

Tietopyyntö: ”Laadimme parhaillaan Traficomissa paria uutta esteettömyyden tilakuvaa, lentoliikenteestä ja kotimaan matkustaja-alusliikenteestä. Viime vuonna teille lähettämästäni kyselystä olen saanut hyviä arvioita ja kommenttejanne esteettömyyden tilaan liittyen muiden tietojen ohella, mutta kansainvälisen laivaliikenteen osalta tyytyväisyysarvioita tai kommentteja oli varsin vähän (suuret Ruotsiin, Saksaan, Viroon suuntaavat laivat). — Mikä on teidän näkemyksenne etenkin avustamisen suhteen? Halutessanne voitte

Asia:  VN/18505/2021 Kommentit esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista yleisesti Kommentit yleisesti esityksen tavoitteista ja ehdotetuista ratkaisuista Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa yleisesti, että esityksen tavoitteet sekä digitaalinen henkilöllisyys ratkaisuna ovat kannatettavia. Digitaalisen henkilöllisyyden palvelut mahdollistavat entistä paremmin vahvan tunnistautumisen, itsemääräämisoikeuden tunnistautumiseen liittyvissä ratkaisuissa, omien tietojen päivittämisessä ja tunnistautumista vaativien palveluiden käytössä. Kommentit digitaalisesta

Asia:  VN/12531/2021 Yleistä hallituksen esitysluonnoksesta 4. Vahvistaako esitys vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta? Kyllä pääosin Perustele tarvittaessa kantasi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry toteaa, että lakiehdotus parantaa ikääntyneen vammaisen henkilön asemaa, mutta ikääntyneenä vammautuneen tilanne on edelleen monimutkaisempi tai huono. Lakiehdotus rajaa tällä hetkellä pois ikääntyneenä vammautuneet. VALLI on huolissaan siitä, että ikääntyneenä vammautuneen yhdenvertaisuus ei

Asia:  VN/11423/2021 1. Onko lain soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa oleviin tahoihin riittävä (1 §, 4 § 1 kohta)?  Kyllä pääosin 2. Onko lain soveltaminen samanlaisena kaikkiin palveluntuottajiin niiden oikeudellisesta muodosta ja toiminnan tarkoituksesta huolimatta perusteltu ratkaisu (1 §, 4 § 2 kohta)? Kyllä pääosin 3. Parantavatko palveluntuottajalle ja toiminnalle asetetut edellytykset asiakas- ja potilasturvallisuutta