Minulta kysyttiin pari viikkoa sitten, että missä haluan olla, kun olen vanha. Vastasin pohtimatta sen enempää, että jossakin missä en ole yksin. Kaipaa nyt ja uskon kaipaavani vanhanakin seuraa, läheisyyttä ja keskusteluja. Minulla ei ole vaateita sille, kuka minun lääkkeeni tuo ja kuinka kauan on kouluja käyty. Minulle on tärkeää, että ihminen tekee työtään minun

Palveluiden tarjoajat käyttävät jonkinlaista karsintaa siinä, mitkä yhteydenotot päätyvät varsinaiselle asiakaspalvelijalle asti. Sote-alalla tyypillisin tällainen automaattien karsinta on tähän asti ollut erilaisten valintasovellusten käyttämistä. Varmaan jokainen meistä on törmännyt puhelinpalveluun, jossa pyydetään valitsemaan jokin numero aina tietyn asian kohdalla (”Jos haluatte palvelua ruotsiksi, valitkaa numero 2” jne.). Kehittyneempi versio tällaisesta asiakkaiden yhteydenottojen ohjaamisesta tietylle taholle

Kolme senioria nauraa

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen koordinoima valtakunnallinen Digiraati on yli 65-vuotiaiden foorumi, jossa ikääntyvät pääsevät vaikuttamaan oman arjen digitaalisiin ja teknologisiin ratkaisuihin. Mahdollisuus vaikuttaa digitalisaation kehitykseen edistää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Kuluvan vuoden aikana yli 130 eri ikääntynyttä henkilöä yhdeksällä eri paikkakunnalla on kokoontunut yhteen erilaisten digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen kehittämisprosessien puitteissa. Yhteistyötä on tehty eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi valtion

Huolettoman lomalaisen muistilista: Älypuhelin taskuun, kodin valvonta automaattiseksi ja esineisiin kiinni paikannustagit. Kesä on taas saapunut. Monen on aika keskeyttää työnteko loman ajaksi ja rentoutua arjen kiireistä. On ehkä aikaa lukea juuri se kirja, johon ei arjessa ole ennättänyt tarttua, tai keskittyä ihan vain olemiseen ja elämästä nauttimiseen. Ehkä voi tavata läheisiä ja pohtia yhdessä,

Infograafi, Sosten sosiaalibarometri 2022: Joidenkin väestöryhmien hyte-työ heikentyy hyvinvointialueiden käynnistyessä. 53% Alueelliset järjestöt, 41% Valtakunnalliset järjestöt, 32% Hyte-koordinaattorit, 32% Sote-johtajat. Eniten huolta kannettiin: Ikääntyneet, erityisesti pitkäaikaissairaat, kotihoitoa tarvitsevat, haja-asutusalueella asuvat ja digipalveluja taitamattomat. Lasten ja nuorten oppilashuolto.

Uusi 12.5. julkaistu Sosiaalibarometrin erityiskatsaus käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) erityisesti järjestöjen, kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kannalta. Tulokset pohjautuvat laajaan 1468 vastaajan aineistoon, jossa vastaajia ovat kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat, hyvinvointia ja terveydenedistämistyötä koordinoivat viranhaltijat sekä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajat. Barometri sisältää kiinnostavia tuloksia kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta,

Ukraina, vanhojen maa

Vappu Taipale

Ukrainan 44-miljoonaisesta väestöstä kolmannes on yli 65-vuotiaita – tai oikeammin oli ennen Venäjän hyökkäyssotaa. Menneinä vuosikymmeninä ukrainalaiset nuoret ihmiset ovat suurin määrin muuttaneet länteen paremman elämän toivossa, ja vanhat ihmiset ovat jääneet kyliinsä ja koteihinsa. Ukrainalaisia löytyy kaikkialta maailmasta miljoonakaupalla, jopa Kanadan muutamia maakuntia kutsutaan Uudeksi Ukrainaksi. Ukraina oli varautunut hyvin väestönsä ikääntymiseen. Maan gerontologinen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa monia. Siihen liittyvät tapahtumat tulevat mieleemme ja puheisiimme niin vapaaehtoistoiminnassa kuin omassa arjessa. Aivan erityisellä tavalla se kuitenkin koskettaa ikääntyneitämme. Sota on aina traumatisoiva sen kokeneelle. On luonnollista, että sota-ajan kokenut ikäihminen käy mielessään uudelleen läpi kokemaansa ja tuntee samankaltaisia tunteita kuin tapahtumahetkellä. Myös jälleenrakentamisen aikakaudella syntyneet ja kasvaneet voivat elää

Ukrainan vanhat ihmiset jäävät sodan jalkoihin

Virpi Dufva, Vappu Taipale

Monet ovat liian heikkoja lähtemään pakolaisiksi. Ukrainan sotatilanne vaikuttaa syvästi ukrainalaisten elämään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vanhat ihmiset. Kautta nykyajan kriisien on todistettu, että juuri vanhat jäävät pahiten sodan jalkoihin. Monet heistä haluavat jäädä kriisialueille, monet ovat liian heikkoja lähtemään pakolaisiksi. Heidän tarpeitaan ei huomioida vaikeilla pakolaisvaelluksilla, lääkkeet ja apuvälineet unohtuvat tai jäävät matkalle, eikä heidän

Köyhyyden ja nälän poistaminen maailmasta on ollut YK:n tavoitteena lähes niin kauan kuin tämä maailmanyhteisö on ollut olemassa. Aihe täsmentyi, kun pääsihteeri Kofi Annanin johdolla tehtiin Millennium-tavoitteet vuonna 2000. Niissä yhdeksi tavoitteeksi asetettiin vuosi 2015, jolloin köyhyys piti puolitettaman. Ihme kyllä, tämä saavutettiin, suureksi osaksi Kiinan talouskasvun ansiosta. Seuraava askel otettiin Kestävän kehityksen tavoitteiden nimellä.

Ikäteknologiakeskus fasilitoi ikäteknologiaverkostoa, jossa on mukana satoja teknologian ja ikääntymisen rajapinnassa toimivia henkilöitä. Tämä rajapinta koskettaa esimerkiksi erilaisissa kehittämishankkeissa toimivia, alan yrittäjiä, oppilaitoksia sekä hankintaorganisaatioiden edustajia. Jokainen osallistuja on mukana omalla asiantuntemuksellaan ja omista lähtökohdistaan käsin. Teknologia mahdollistaa moniaistisen kommunikaation Vuoden 2022 ensimmäisessä tapaamisessa paneuduttiin työpajamuotoisesti kommunikaatioon ja sen moninaisiin tapoihin haasteiden ja ratkaisujen kautta.