Varustelut kuin Mersussa!  

Sanna

Minulla onkin tällainen ”Mersu”, mikäs se sinun on? Tiedätkös, että sain itse valita värin, renkaat, vanteet sekä lisävarusteet kuten valot ja ääniohjauksen? Tällä kehtaa liikkua toreilla ja kylillä, kevytkin se on. Sen avulla rohkenen lähteä vaikkapa pidemmällekin lenkille ystävien kanssa. Nyt olen löytänyt ihan minun näköiseni kulkupelin. Voisitko kuvitella, että kyseessä on niinkin tavallinen apuväline

Seniorit ovat yhä kiinnostuneempia verkko-ostamisesta. Vaikka he ostavat verkosta keskimäärin vähemmän kuin muut ikäluokat, heidän osallistumisensa on kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2013–2021 verkosta ostaminen on kaksinkertaistunut 65–74-vuotiailla ja jopa yli kolminkertaistunut 75–89-vuotiailla. Kasvu näkyy myös kuluttajariitojen määrässä ja sitä kautta meillä Euroopan kuluttajakeskuksessa (European Consumer Centre Finland, ECC).    ECC auttaa kuluttajia valtioiden rajat ylittävän kaupan

Olen valmistumassa sosionomiksi kesällä 2023 ja olen tehnyt opinnäytetyöni tuotoksena videon, jossa käsittelen erilaisten ihmisten mahdollisuuksia erilaisiin välittämisen tekoihin. Tässä tekstissä nostan sellaisia asioita opinnäytetyöstäni, joissa korostan vanhustyön tarpeita välittäville sosiaalialan ammattilaisille. Vaikka sosiaalialan ammattilainen kuvailisi itseään empaattiseksi, paras asiakastyön vaikuttavuuden mittari on asiakkaat. Pystyykö asiakas uskomaan sen, että hänen tilanteestaan ollaan aidosti kiinnostuneita ja

Ajatuksia Suomen hyvään tulevaisuuteen

Ellen Granholm

Alkuvuodesta Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:ä keräämään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkemyksiä Suomen hyvään tulevaisuuteen. Tässä blogissa salolainen 90-vuotias Ellen Granholm tekee tarkkanäköisiä havaintoja sekä konkreettisia ehdotuksia tulevaisuuskeskustelujen innoittamana.   Digi hyötykäyttöön!  Suomessa lienee liki miljoona yli 65-vuotiasta, joilla ei ole digitaitoja. Täällä Ilolansalon palvelukeskuksessakin on virkeitä asukkaita, jotka eivät kuitenkaan voi edes

Vuoteen päällä vanhan ihmisen käsi ja nuoremman ihmisen käsi ristikkäin.

Muistisairaan naapuri

Sanna

Naapuri hukassa  Ystävällinen naapurin rouva tulee vastaan rappukäytävässä. Melkein 90 vuoden iästään huolimatta hän on fyysisesti hyvässä kunnossa. Tänään hän näyttää hämmentyneeltä, eikä tunnista sinua. Hän ei muista mihin on menossa. Avaimet ovat jääneet kotiin ja kotona odottavat pelkät tyhjät huoneet. Jalassaankin hänellä on vain pelkät Aino-tossut, vaikka ulkona on kaksikymmentä astetta pakkasta.   Milloin naapuriapu

Kesä on taas saapunut ja sähköpotkulaudat sekä muut mikroliikkumisvälineet ovat vallanneet katukuvan. Kaupungissa jalkakäytävillä saa taas varoa sähköpotkulautoja ja erilaisia tasapainoskoottereita. Esikaupunkialueella on taas oltava tarkkana kevyen liikenteen väyliä käyttävien pyöräilijöiden varalta. Vanhukset, pienet lapset sekä koirat ovat vaarassa, kun takaa yllättäen tuleva, huomattavasti hidasta kulkijaa nopeammin liikkuva mikroliikennevälineen käyttäjä hurahtaa ohi. Aiheuttaahan se sydämentykytyksiä

Osallistuimme Gerontologia-päiville ensimmäistä kertaa ja vaikutuimme; eri alojen ihmisten kohtaamisesta, verkostoitumisesta, tuttujen tapaamisesta ja tiedon määrästä, mitä saimme kuulla päivien aikana. Saimme aimo annoksen uutta tietoa sekä gerontologian että geriatrian saralta. Tiedon määrä oli valtava ja sen vieminen työhömme ja välitettäväksi verkostoissamme vaatiikin jäsentelyä ja pohdintaa. Miten esimerkiksi matalan kynnyksen kerhoissa ja tapaamisissa voidaan hyödyntää

Kuusi senioria istuu pöydän ääressä ja keskustelee keskenään.

Teknologia tulee lisääntymään ikääntyvien ja vanhojen ihmisten turvallisen kotona asumisen välineenä ja yhtenä ratkaisuna. Erilaisten tuotteiden, laitteiden, palvelujen ja mallien kokoamiseksi ehdotetaan nyt koordinaatiota, josta vastaisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kansallinen koordinaatio tehostaa ikäteknologian ja hyvinvointiteknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja arviointia. VALLIn Ikäteknologiakeskus oli vuonna 2022 mukana THL:n NERO -asiantuntijaryhmässä työstämässä ehdotusta kansallisesta ikäteknologian koordinaatiomallista

Jordanian vanhoja ihmisiä tapaamassa

Vappu Taipale

HelpAgen hallitus teki Jordaniassa päivän kestävän kenttävierailun Dhlailin kuntaan, jota kuvataan sanoilla ”poverty pocket”, köyhyystasku tai olisiko ryysyranta suomalaisittain. Jordania on suhteellisen pieni kuiva maakaistale Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyksessä. Sen kuusimiljoonainen kansa on joutunut nykyisen Lähi-idän poliittisten ja sotilaallisten konfliktien alle. Pakolaisia on tulvinut arvioita 60 eri maasta. Nyt maassa on yli 2 miljoonaa

Kirjoitus pohjautuu osin Virpi Dufvan esitykseen ”Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden huomioiminen valmiussuunnittelussa ja varautumisessa” 17.11.2022 pidetyssä Väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamisen jaoksen teemakokouksessa sosiaali- ja terveysministeriössä. Viime vuosien ja vuosikymmenten katastrofaaliset tapahtumat eri puolelta maailmaa, tsunamit, pyörremyrskyt, maanjäristykset, sodat, terroristi-iskut, tulvat, ja myös kokemukset COVID-19-pandemian ja sen muunnosten vaikutuksista elämäämme ovat saaneet minut pohtimaan sitä,