Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja messuille sekä pitää omia yli 65-vuotiaille tarkoitettuja tilaisuuksia, kuten Digiraati -tilaisuuksia. Lue lisää Yli 65-vuotiaiden Digiraadeista Tapahtumalistaus (lista päivittyy ja täydentyy syksyn aikana): Voit kysyä lisätietoja tai ilmoittautua tilaisuuksiin joko soittamalla, laittamalla tekstiviestiä tai sähköpostilla: Suvi HiltunenPuh. 050 408 2890Sähköposti: suvi.hiltunen@valli.fi

VALLI järjestää jäsenyhteisöjensä henkilöstölle, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille tarkoitettuja VALLI-kaffet -tilaisuuksia, joissa käsitellään vaihdellen eri teemoja. VALLI-Kaffien tarkoitus on tukea osaamisen vaihtoa, oppimista ja jäsenyhteisöjen keskinäistä dialogia. Kaffet järjestetään Teamsissa pääsääntöisesti joka kuun viimeisenä tiistaina. Kaffien teemat päivittyvät tälle sivulle varmistuttuaan. ILMOITTAUDU VERKKOLOMAKKEELLA. ti 26.9. klo 13-15 Saattohoidon vapaaehtoistoiminta hoivakodeissa. Hoivakodissa asuvan vanhuksen elämänpiiri kutistuu elämän

13.12.2023 klo 9-16, Folkhälsan, Topeliuksen katu 20, 00250 Helsinki sekä etäosallistumismahdollisuus Seminaarissa esitellään järjestöjen tuloksellista etsivää vanhustyötä ja hyviä käytäntöjä sekä ilmiöitä etsivän vanhustyön taustalla. Seminaari on tarkoitettu etsivää ja löytävää vanhustyötä tekeville ja kehittäville ammattilaisille sekä ikääntyneiden palvelujen päättäjille ja esihenkilöille sekä  kotona-asumista tukeville yhteistyötahoille. Tilaisuus on maksuton. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen avautuu viikolla 38.

26.10. klo 13–15 Helsingin Mobiiliverkostomalli / Helsingin Seniori-info ja etsivää vanhustyötä tekevät järjestöt Omakotisäätiö ja Mereo. Ilmoittautuminen tästä linkistä.  Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Lisätiedot tiina.lauhde@valli.fi

Isovanhempien päivää vietetään joka vuosi lokakuun kolmantena lauantaina, eli tällä kertaa 21.10.2023. Päivän tarkoitus on korostaa sukupolvien välistä yhteyttä ja nostaa isovanhemmuuden arvostusta koko yhteiskunnassa. Isovanhempien päivän viettoon on monia hyviä tapoja. Lue teemasivuiltamme muutamia esimerkkejä ja innostu juhlimaan kanssamme! Lue isovanhempien päivästä ja juhlintavinkkejä täältä

12.10. klo 13–15 Traumainformoitu työote ja traumatietoisuus / Aster Hedman. Traumainformoitu orientaatio ja traumatietoisuus auttamistyössä on ymmärrystä ja tietoisuutta emotionaalisen trauman vaikutuksesta yksilön kykyyn olla oman elämänsä aktiivinen toimija. Trauman vaikutukset estävät ihmistä tekemään omaa elämäänsä koskevia hyviä, positiivisia ratkaisuja. Näkemällä yksilöiden vahingollisen käyttäytymisen eli oireilun taakse ja ymmärtämällä taustalla vaikuttavat syyt – psyykkisen trauman aiheuttamat jopa neurobiologiset

Lämpimästi tervetuloa ensimmäiseen VALLIn Ikäteknologiakeskuksen verkostotapaamiseen, johon on kutsuttu Järjestöjen digiverkosto sekä Ikäteknologiaverkosto. Aika: keskiviikko 20.9.2023 kello 12.30-14.30Paikka: Teams, linkki lähetetään viimeistään edellisenä päivänä Ohjelmassa: Vapaata keskustelua Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella. Lisätietoja: Kaisa Huuhtanen, kaisa.huuhtanen@valli.fi tai Suvi Hiltunen, suvi.hiltunen@valli.fi

14.9. klo 13–15 Palveluohjaus / Sauli Suominen, Valtiotieteiden lisensiaatti, perheterapeutti, työnohjaaja / Suomen palveluohjausyhdistys ry. Palveluohjauksella tarkoitetaan paneutuvaa asiakastyötä, jonka tavoitteena on hyvän arjen ja elämänhallinnan vahvistaminen. Työ rakentuu asiakkaan ilmaisemien henkilökohtaisten tavoitteiden ja toiveiden varaan. Palvelujärjestelmä aktivoidaan tukemaan näitä tavoitteita. Työssä ei pyritä asiakkaan muuttamiseen vaan siinä vaikutetaan asiakkaan elämää säätäviin rakenteisiin. (Suomen Palveluohjausyhdistys SPO ry) 

12.9 klo 14-15.30, Teams Välittämisen päivää vietetään marraskuun viimeisenä perjantaina 24.11.2023. Tule mukaan suunnittelemaan päivää kaikille avoimeen palaveriin Teamsissa. Ilmoittautumiset tiina.lauhde@valli.fi

24.8. klo 13–15 Mobiilit kyliin -hanke / Marjo Kiuru-Sundberg / Teuva sekä Liikkuva resurssikeskus / Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Tilaisuus järjestetään Teamsissa. Lisätiedot tiina.lauhde@valli.fi