KANNANOTTO Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous 26.11.2022 Ikäystävällinen yhteiskunta edellyttää välittämisen kulttuuria paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Pirstaleinen palvelujärjestelmä ja riittämättömät resurssit estävät ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry näkee tärkeänä, että ihmiset, jotka eivät pysty asioimaan sähköisesti, voivat saada digiohjausta ja neuvontaa, tai he voivat asioida heille

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n XXIV liittokokous pidettiin Helsingissä 26.11.2022. Liiton puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle Hanna-Leena Ojalainen Porin Ruskatalojen Palveluyhdistyksestä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Koskela, Mirka, Honkalakoti ry, Ruovesi Korpelin, Anne-Mari, Oulun Seudun Mäntykoti ry Pulkkinen, Janne, Turvallisen Vanhuuden puolesta – Suvanto ry Siilaskari-Tiihonen, Reija, Varkauden vanhaintukisäätiö Hallituksessa jatkavat Halmesaari, Riitta, Jyväskylän

Välittämistaidot-konseptin kautta halutaan madaltaa välittämisen ja erityisesti toiminnan kynnystä:   kannustamalla ja rohkaisemalla välittämään ja toimimaan  auttamalla näkemään välittämisen paikat  Haluamme korostaa välittämisen jokapäiväisyyttä arjessa pienillä teoilla, joilla voi olla suuri merkitys, sekä  sementoida välittämisen teemaa jokapäiväiseksi teemaksi ja toiminnaksi, jolloin jokaisesta päivästä tulee välittämisen päivä.   VALLI tarjoaa käyttöönne kampanjapaketin, josta löytyy uusi välittämisen päivän logo ja visuaaliset

Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria.  Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia oppimaan välittämistaitoja ja välittämään matalalla kynnyksellä kaikista, mutta erityisesti ikääntyvistä toteaa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n hallituksen puheenjohtaja Hanna-Leena Ojalainen.  Välittämisen taitoihin kuuluu se, että ihmiset tunnistavat välittämisen tarpeessa olevat sekä huomaavat hetket, jolloin voivat olla avuksi ja iloksi. Välittäminen on kansalaistaito.

Selvitys ikääntyneiden digiosallisuudesta 2022. Logo valli.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskus pilotoi keväällä 2022 ikääntyneiden digiosallisuuden mittariston. Mittariston avulla voidaan jatkossa selvittää systemaattisesti ikääntyneiden digiosallisuuden kokemusta sekä tarpeita digitaalisessa yhteiskunnassa toimimiseksi. Keväällä mittariston pohjalta laaditusta pilottikyselystä on nyt julkaistu Ikääntyneiden digiosallisuuden selvitys. Selvitys pohjautuu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston toteuttaman valtioneuvoston kanslian tutkimushankkeen ehdotukseen kansalliseksi digiosallisuuden mittaristoehdotukseksi (2022).

Kuvassa isoisä, isoäiti ja kaksi lapsenlasta, tyttö ja poika, ilveilevät kännykkäkameralle ottaessaan selfietä.

Huomenna lauantaina 15.10. vietetään jo 38. kertaa isovanhempien päivää. Kaikkina aikoina on tärkeää vaalia sukupolvien välistä yhteyttä yhteiskunnassamme. Hyviä käytänteitä ja kokemuksia kannattaa jakaa sukupolvelta toiselle, molempiin suuntiin. Muun muassa näin kehittyy yhteiskunta, jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja vanheta.  VALLI ry on valinnut vuoden isovanhemmaksi 2022 yritysjohtaja Matti Alahuhdan. Tunnustus myönnetään kiitokseksi uudenlaisen johtamiskäsitteen päivittämisestä

Matti ja Leena Alahuhta kodissaan ison ikkunan edessä. Takana näkyy metsämaisema.

Matti Alahuhdalle on myönnetty Vuoden isovanhempi -tunnustus. Alahuhta on hyvä esimerkki siitä, miten isovanhempi voi työtehtäviensä ohella toimia myös välittävänä ja läsnä olevana pappana lapsenlapsilleen. Kuunteleminen, välittäminen ja valmentaminen. Näiden kolmen asian yritysjohtaja Matti Alahuhta sanoo olevan tärkeitä johtamisessa, ja samat elämänopit toimivat hänen mukaansa erinomaisesti myös lastenlasten kanssa. Näiden merkityksellisyyttä korosti myös Vanhus- ja

Mikä on sinulle kansalaisjärjestön edustajana tärkeintä? Ehkä toimit sen hyväksi, että tekeminen ja palvelut kohdistetaan niitä eniten tarvitseviin ihmisiin? Kenties tavoitteesi on ihmisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen, tai mahdollisimman monimuotoisen yhteisön saavuttaminen? Oletko miettinyt ikääntymistä ja vanhempia ihmisiä osana järjestötoimintaasi? Useimmat palvelut ovat tärkeitä läpi koko elämänkaaren. Ehkä vanhemmat ihmiset ovat osana järjestösi hallitusta, johtokuntaa, henkilökuntaa tai

Sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytila haastaa monella tapaa. Lähes päivittäin saamme tietoa ja viestejä muun muassa siitä, että päivystykset tukkeutuvat, ikääntyneille ei ole riittävästi hoiva-asumisen paikkoja, kotihoito on kriisissä ja hoitajien saatavuus on vaikeaa. Epäkohdista on tärkeää puhua ja tiedottaa. Mutta on myös äärimmäisen tärkeää nostaa esille, kuinka hienoa, monipuolista ja palkitsevaa työtä ikääntyneiden parissa tehtävä

Virallisesti, kun elämme syyskuuta, on kai syytä ajatella, että kesä on ohi ja on aika laittaa aamulla lämmintä ylle, ja illalla nauttia kynttilöiden luomasta tunnelmasta. Syksy vie meidät myös auttamatta kohti tulevaa vuotta ja uutta aikaa. VALLI juhlii 70-vuotista taivaltaan ja liittokokous kutsutaan koolle sankoin joukoin marraskuussa. Suomessa aloitetaan uusi elämä hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Meillä