Johanna työllistyi vanhustyöhön ryhmämuotoisen työkokeilun avulla ja kannustaa vanhustyönantajia ja nuorten palveluita yhteistyöhön. Positiivisten kokemusten tarjoaminen vanhustyöstä murtaa ennakkoluuloja ja innostaa alalle uusia tekijöitä. Johanna kertoo: ”Olin pitkään työttömänä ennen Trainee-ohjelmaan osallistumista. Työllisyyspalveluiden virkailijan kanssa pohdimme erilaisia vaihtoehtoja ja huomioni kiinnittyi mainokseen, joka oli värikäs ja ei turhan vakava. VALLIn Trainee-ohjelman mainoksessa luki, ettei työkokeilun

Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan ennakoivan talousneuvonnan hankkeen aikana nousi Turun alueella talousasioiden parissa toimiville ammattilaisille tehdyssä kyselyssä esiin tarve työvälineelle, josta ammattilainen saisi apua asiakkaiden raha-asioiden selvittämiseen. Asiakkailla voi olla monenlaisia rahahuolia, eikä ammattilainen voi muistaa tai ylipäätään tietää miten jokaisessa tilanteessa tulisi neuvoa ja ohjata. Asiakkaan kannalta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää

Ikääntyvillä ja vanhoilla ihmisillä on arvokasta kokemusta ja tietoa siitä, kuinka varmistaa ja edistää Suomen hyvää tulevaisuutta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta pyysi Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:lta asiantuntijalausuntoa, jossa kuuluu iäkkäiden ihmisten kokemustieto. VALLI kutsui jäsenyhteisöjensä piirissä olevat ikääntyneet mukaan tulevaisuuskeskusteluihin.  Suomi on kansainvälisten arvioiden mukaan maailman onnellisin maa, mutta meidän on varmistettava, että myös tulevilla sukupolvilla

Kuva YK:n istuntosalista takaapäin.

VALLIlla on kansainvälistä tunnettuutta Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) Sosiaalisen kehityksen toimikunnassa ja kansainvälisten vanhusjärjestöjen parissa. Se on hieno asia, sillä kansainvälistä yhteistyötä tehdään kahdesta syystä: me haluamme oppia maailmasta ja me haluamme vaikuttaa maailmaan. Helmikuussa 2023 YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunta (CSocD61) oli koolla jälleen pandemian aikaisten etäistuntojen jälkeen New Yorkissa, YK:n päämajassa. Yhtenä tärkeänä teemana käsiteltiin

Digi arkeen -neuvottelukunta: Kaikki mukaan digiyhteiskuntaan. Logo Valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriön koordinoima Digi arkeen-neuvottelukunnan työ on päätöksessä. Neuvottelukunnan tehtävänä on ollut edistää kaikkien pääsyä digiyhteiskuntaan. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on ollut neuvottelukunnan työssä aktiivisesti mukana. Kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä vuosina 2020-2023 toimineen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Marttaliiton Marianne Heikkilä sekä varapuheenjohtajana VALLI ry:n Sari Vapaavuori. Tämän lisäksi

Vanha mies istuu sohvalla ja keskustelee tietokoneen välityksellä lääkärin kanssa.

VALLIn Ikäteknologiakeskus kerää 14.3.-31.3.2023 yli 75-vuotiaiden kokemuksia digitaalisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sähköisellä sekä paperisella kyselyllä. Kysely toteutetaan osana Valtioneuvoston digitaalisten palveluiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa tutkivaa hanketta. Hanketta toteuttaa Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja NHG Finland. VALLIn Ikäteknologiakeskus on auttanut kyselylomakkeen laatimisessa sekä nyt vastausten keräämisessä. Kyselyssä digitaalisilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan Internetillä

Tervehdys kaikille alkavaan vuoteen, Kyseessä ei olekaan mikä tahansa vuosi toisten joukossa, vaan Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ansiokas 70-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotta polkaistiin käyntiin jo marraskuun liittokokouksessa Helsingissä ja teema jatkuu läpi vuoden eri tilaisuuksissa ja tekemisissä, joihin toivon, että sankoin joukoin pääsette osallisiksi. Saamme olla ylpeitä koko komeasta 70-vuotisesta historiastamme ja historiamme tuntien rakennamme

Sote-alalla Suomessa ja koko Euroopassa vallitsee pula ammattilaisista. Samaan aikaan nuoria on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näitä haasteita pyritään ratkaisemaan sote-alalle valmentavalla toiminnalla kasvavassa määrin ympäri Suomea.   ”Koen sote-alan aitona, vaikka media lyttääkin sitä”, toteaa eräs nuori, joka on päässyt tutustumaan sote-alaan valmentavan toiminnan avulla. ”Kun onnistun auttamaan avun tai tuen tarpeessa olevaa ihmistä,

Huoli- ja vaarailmoitusten vaihtelevat käytännöt tulee yhdenmukaistaa valtakunnallisesti. Näin esittävät Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK tulevaa hallitusohjelmaa varten. Huoli- ja vaarailmoitusten tekemistä varten tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä, ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää kansalaisten tietoisuutta ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista on lisättävä. Pelastustoimella on käytössään sähköinen, valtakunnallinen vaarailmoituslomake. Sen sijaan sosiaali- ja

Huoli-ilmoitus on välittämistä Väestön ikääntyessä kotona asuu yhä enemmän toimintakyvyltään heikentyneitä henkilöitä. Heikentynyt kyky toimia itsenäisesti arjessa on riski erilaisille vaaratilanteille ja turvalliselle kotona selviytymiselle. Kun herää huoli iäkkään henkilön kyvystä huolehtia itsestään, omasta terveydestään tai paloturvallisuudestaan voi kuka tahansa tehdä huoli-ilmoituksen sosiaaliviranomaisille tai pelastustoimeen vaarailmoituksen.  Huoli- ja vaarailmoitusten avulla voidaan edistää viranomaisten tiedonsaantia avun