Järjestökentän moninaisuus on rikkaus, mutta myös rasite Järjestökenttä on hyvin heterogeeninen ja melko vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Järjestöjä voidaan jakaa monilla eri kriteereillä mm. valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestöihin, ammattilais- ja vapaaehtoisjärjestöihin sekä sote- ja harrastejärjestöihin. Sote-järjestötkin jakaantuvat sekä paikallisuuden että kohderyhmien mukaan. Paikalliset järjestöt ovat hyvin lähellä ihmistä. Se mahdollistaa ketterän ihmislähtöisen toiminnan kehittämisen ja kohderyhmän

Hyvinvointialueet ovat tänä vuonna saaneet valtuustonsa ja pian kaikille alueille on valittu jo johtajatkin. Vaikka sote-uudistuksessa ovat rakenteet keskiössä, on samanaikaisesti tärkeää kehittää myös palveluita, sisältöjä. Tässä työssä ovat hyvinvointialueiden kanssa mukana erilaiset kumppanit, mukaan lukien järjestöt. Järjestöissä on aina kokeiltu ja kehitetty uutta, niin myös jatkossakin. Tarvitsemme kaikki käytettävät voimavarat luomaan parempaa elämää ja

Trainee-nuoret Liisa ja Johanna.

Työyhteisön ja asukkaiden lämmin vastaanotto sekä arvostava kohtaaminen. Nämä ovat kaksi tärkeintä asiaa, joiden avulla nuoret kokevat olonsa tervetulleiksi tutustumaan ikäihmisten parissa tehtävään työhön VALLI ry:n Vanhustyön Trainee –toiminnassa. Mahdollisuus tutustua ikäihmisiin ja heidän parissaan tehtävään työhön mukavan tekemisen kautta kannustavassa ilmapiirissä saa aikaan merkityksellisiä kohtaamisia ja oivalluksia. Parhaimmillaan ne avaavat nuorille uusia mahdollisuuksia ja

Vuosittain järjestettävä DigiAgeTalk kokoaa ja keskusteluttaa digitalisaatiosta ja teknologiasta. Tapahtumassa katse on aina erityisesti ratkaisuissa, tulevaisuudessa ja mahdollisuuksissa – ikääntyneiden ääni, kokemukset ja tarpeet vahvasti mukana. Tallenne tilaisuudesta on nyt katsottavissa. Ensimmäistä kertaa hybdiritapahtumana järjestetty DigiAgeTalk keräsi lähes 350 osallistujaa yhteen eri puolilta Suomea. Mukana oli ikääntyneitä, vanhusneuvostojen jäseniä, järjestötoimijoita, tuotekehittäjiä, teknologiayrityksiä, tutkimuksen ja koulutuksen

Vasemmalla VALLIn nykyinen toiminnanjohtaja Virpi Dufva ja oikealla ensimmäinen eli Aira Heinänen.

VALLI ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja, sosiaalineuvos Aira Heinänen täytti toukokuun lopulla 90 vuotta. Aira Heinänen toimi VALLIn asioissa aikana, jolloin VALLIn nimi oli Koteja vanhuksille. Aira luotsasi toimintaa vuosina 1972–1982 ollessaan samalla Ensikotien liiton toiminnanjohtaja. Airan toiminnanjohtajuusaikana Koteja vanhuksille nimi muutettiin Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitoksi vuonna 1982, jolloin liitto sai myös omat tilat ja ensimmäiset työntekijänsä.

Elämme aikaa, jolloin tulevaisuuden ennustaminen on hyvin haastavaa. Maailmanpoliittinen tilanne tuo epävarmuuden ja huolen tunnetta myös vanhojen ihmisten elämään. Osalle heistä tulevat mieleen muistot omasta lapsuudesta tai nuoruudesta, jolloin Suomi oli sodassa. Tunnemuistijäljet voivat olla hyvinkin vahvoja. Yhteiset juttutuokiot, vaikka puhelimitse, ja läheisten läsnäolo lisäävät turvallisuuden tunnetta kaiken ikäisillä. Tässä melko sumuisessa toimintaympäristössä teemme Vanhus-

Valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö VALLI ry on sidosryhmiensä keskuudessa hyvämaineinen ja luotettu organisaatio, paljastaa T-Median toteuttama Luottamus&Maine-tutkimus. VALLIn kokonaismaine sidosryhmien keskuudessa on hyvällä tasolla arvosanalla 3.92 (asteikolla 1-5), lähellä erinomaista tasoa. VALLIn sidosryhmistä tutkittiin vuoden 2021 loppupuolella uutiskirjeen tilaajat, jäsenyhteisöt sekä kilpailijakenttä. “Tämä on erittäin hyvä tulos. Vain harvat organisaatiot saavat kaikki maineen osa-alueet vihreälle

Ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat järjestöt mukaan ikäverkostoon  Etsivän vanhustyön verkostokeskus kokoaa yhteistyössä Sosten Uudenmaan muutostuen kanssa ikääntyvien parissa toimivia järjestöjä yhteen. Länsi-Uudenmaan järjestöjen ikäverkosto käynnistyi huhtikuussa ja seuraavaksi on vuorossa Keski-Uudenmaan ikäverkosto. Verkostot ovat avoimia ja niiden tavoitteena on miettiä yhdessä, miten ikääntyvien hyvinvointia tuetaan, löydetään avuntarpeessa olevat ikääntyvät ja vastataan yhdessä hyvinvointialueiden sekä kuntien

Nuori ja vanhus ovat käsikynkässä iloiset ilmeet kasvoillaan.

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapula on ajankohtainen aihe, johon etsitään ratkaisuja niin sosiaali- ja terveysministeriön ja työnantajien kuin järjestöjenkin toimesta. Kompleksisten haasteiden ratkaiseminen vaatii yhteistyötä, luovuutta, uudenlaista ajattelua ja sinnikästä työtä. Tarvitsemme eri tasoisia ratkaisuja, jotta sote-alalle riittää tulevaisuudessa tekijöitä ja jotta nykyiset työntekijät voivat hyvin ja jaksavat työssään. Joskus ratkaisut voivat löytyä myös läheltä. Trainee-ohjelma

Tiedote 28.4.2022 Se on vappu ja kesä tulossa! Kaduilla liikkuu monenlaisia kulkijoita: ikääntyneitä, näkövammaisia, pyörätuolinkäyttäjiä ja niitä, joiden kognitiiviset kyvyt ovat syytä tai toisesta alentuneet. Kaikilla on oikeus liikkua turvallisesti ja omaan tahtiinsa. Aina turvallinen liikkuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Liikenneturvan tämänkeväiseen kyselyyn vastanneesta kolme neljästä kokee, että vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat lisänneet turvattomuutta kaupunkialueella.