Uusi vuosi tuo mukanaan uusia kivoja kuvioita, sillä tänä vuonna VALLI:n Vanhustyön Traineella on kaksi työpistettä: yksi Helsingissä ja toinen Tampereella. Vanhustyön Trainee –toiminta toteuttaa kerran vuodessa valtakunnallisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville suunnatun Trainee-ohjelman ikäihmisten hoivakodissa ja palvelutalossa ja tänä vuonna se järjestetään Palvelukoti Koivupirtissä. Johannan Rotin sijaisena toimiva Kerttu Ojalehto on päässyt asettumaan

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuoden teemana oli ”Välittämisen päivä on joka päivä”. Välittämisen vuonna lukuisat verkostot ja toimijat jälleen kerran sitoutuivat levittämään viestiä välittämisestä ja huolenpidosta. Teema on edelleen ajankohtainen ja VALLI ry:n toiminnan ja viestinnän ytimessä. Se kuvastaa välittämisen merkitystä arjen perustana. Kiitämme sydämellisesti kaikkia yhteistyötahojamme, jotka osallistuvat välittämisen kampanjaan ja ovat edistämässä

VALLIn jäsenyhteisö Ruissalo Säätiö on jakanut stipendejä valmistuneille lähihoitajille toimintakaupungeissaan Helsingissä, Turussa ja Raumalla. Stipendit ovat osa säätiön toimintaa, jolla se haluaa tukea ja edistää vanhustyön opiskelua ja kiinnostavuutta. Stipendien saajat valittiin oppilaitosten opettajien toimesta neljän kriteerin perusteella. Heidän piti olla aidosti kiinnostuneita ja innostuneita vanhustyöstä, osoittaa kunnioittavaa ja vastuuntuntoista työotetta, osoittaa kokonaisvaltaista osaamista vanhustyössä

Kesäkuussa 2023 aloittanut Liikkuva senioripiste vaikuttaa laajasti päijäthämäläisten kotona asuvien vanhusten mahdollisuuteen päästä palvelujen ja toiminnan äärelle sekä saada ohjausta ja neuvontaa tarvitsemassaan asiassa. Julkisen ja järjestöpuolen yhteistyö synnyttää alueellamme vaikuttavaa ja hyvin tarpeellisen toimintamuodon, jota yhä useampi ikääntynyt nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee. Ikäihmisten syrjäytyminen vaatii toimenpiteitä. Yksinäisyys ja esimerkiksi palvelujen sähköistyminen ja monimutkaisuus aiheuttavat

VALLIn 70-vuotisjuhlavuosi alkaa olla jo loppusuoralla. Vuotta on juhlistettu erilaisin tilaisuuksin, tapahtumin ja tapaamisin yhdessä VALLIn jäsenyhteisöjen kanssa. Juhlavuosi huipentui marraskuun lopulla pidettyyn VALLI-Foorumiin, jossa jäsenyhteisöjemme yhdeksän parasta käytäntöä, kolmessa eri kategoriassa kilpailivat voitosta keskenään. Nämä käytännöt esiteltiin koko foorumiyleisölle, ja parhaat valittiin äänestämällä. Lisää Foorumista tässä uutiskirjeessä. VALLIn jäsenyhteisöissä on valtavan paljon osaamista ja osaajia.

Kun huoli yksin asuvasta naapurista herää, on toimittava. Poliisi on hoitanut viime aikoina poikkeuksellisen paljon yksinäisyyteen ja pahaan oloon liittyviä tehtäviä. Joulun pyhät ovat haasteellista aikaa erityisesti yksin asuville iäkkäille ihmisille, koska osalta heistä puuttuu tukea-antavat omaiset ja läheiset. Ero, leskeksi jääminen ja etäiset, katkenneet tai kuormittavat ihmissuhteet voivat johtaa sosiaalisen verkoston kutistumiseen. Kotona asuu entistä

Salin takaa otettu kuva salissa istuvista iäkkäistä ihmisistä, jotka katsovat lasten musiikkiesitystä.

Lauantaina 2.12.2023 Kokkolassa vietettiin iäkkäiden itsenäisyyspäiväjuhlaa, johon oli kutsuttu Keski-Pohjanmaan kaikki 80-vuotiaat. Juhla oli saanut inspiraationsa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n, Geroclub ry:n ja Vanhustyön keskusliiton kehittämästä juhlakonseptista. Koko maakuntaa tai hyvinvointialuetta koskeva ikäihmisten itsenäisyyspäiväjuhla Kokkolassa oli Suomen ensimmäinen. Juhlan tavoitteena oli itsenäisyyden, keskipohjalaisuuden ja ikäihmisten kunnioittaminen. Ohjelmassa oli muun muassa sosiaali- ja terveysministeri

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämiä korjausavustusmäärärahoja ollaan talousarvioehdotuksen mukaan pudottamassa yli 60% edellisten vuosien tasosta. Tämä on arvioiden mukaan alentamassa mm. ikääntyneille ja vammaisille suunnattuja korjausavustuksia noin neljäsosaan aiempien vuosien tasosta. Tutkimusnäyttöjen perusteella iäkkäät ihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Sen on todettu olevan myös kansallisesti kannattavaa ja tavoiteltavaa. Kodin esteettömyys, terveellisyys ja

Välittämisen 1000 euron palkinto ohjautuu Aira Samulinin säätiölle. Välittämisen teko tunnustuksilla edistetään välittämisen kulttuuria ja ikäystävällistä yhteiskuntaa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry ja Geroclub ry myöntävät yhdessä Välittämisen teko -palkinnon ja kunniamaininnan. Vuoden 2023 Välittämisen teko- tunnustuksen perustelut Aira Samulin on ollut toisista ihmisistä välittävä. Hän on painottanut toiminnassaan lasten ja nuorten osallistumista, vanhusten

Kaksi naista pitävät toisistaan kiinni ja hymyilevät. Teksti: Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä. Marraskuu 2023. Logo valli.fi.

Etsivä vanhustyö auttaa katveeseen jääneitä ikäihmisiä 2023 – tuore julkaisu Etsivän vanhustyön verkostokeskukselta. Julkaisun tarkoituksena on tarkastella etsivän vanhustyön tarvetta synnyttäviä ilmiöitä sekä kuvata etsivää vanhustyötä, etsivän vanhustyön asiakkaita, järjestöjen etsivän vanhustyön asemoitumista palveluekosysteemissä ja edellytyksiä etsivän vanhustyön onnistumiselle. Julkaisu on yhdistelmä tutkitusta tiedosta, yhteiskehittämistä tehneen kehittäjäryhmän tuotoksista, konkarikehittäjien arvioista ja koke­mustiedosta sekä Etsivän vanhustyön