Juhlaseminaarin osallistujat halaavat toisiaan taukoleikin aikana.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n 70-vuotisjuhlavuotta on vietetty välittämisen teemalla. Juhlavuosi huipentui Välittämisen päivän viikolla marraskuun lopussa jäsenistön juhlaristeilyyn ja –foorumiin Itämerellä. Risteilyn ohjelmaan kuului paitsi juhlaillallinen ja vapaata verkostoitumista, myös kenties tärkeimpänä jäsenten hyviä käytäntöjä esittelevä juhlafoorumi – teemaan sopivasti, sillä välitämme myös toisistamme!  Aiemmin vuonna jäsenille järjestettiin kilpailu, jolla kerättiin kaikenlaisia vanhustyön

VALLI ry:n ryhmämuotoinen työkokeilu eli Trainee-ohjelma on tarkoitus lähiaikoina ottaa käyttöön myös Vihreän Keitaan Oman Elämän Stara -hankkeessa, jossa tuetaan neuropsykiatria- ja traumahaasteiden kanssa eläviä kohti työelämää. Trainee-ohjelman käyttöönotto tulee tarjoamaan uudenlaisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen.   Vihreällä Keitaalla on alkanut uusi Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tarjotaan moniammatillista tukea neuropsykiatria- ja traumahaasteiden kanssa eläville, kohti osallisuutta

Moro! Olen Kerttu Ojalehto ja aloitin marraskuun alussa VALLI ry:ssä Vanhustyön Traineessa vastaavana suunnittelijana Johanna Rotin jäädessä perhevapaalle. Olen paljasjalkainen tamperelainen ja asun edelleen täällä Pirkanmaalla kahden järven välissä. Koulutukseltani olen sekä nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan perehtynyt yhteisöpedagogi (AMK) että yhteiskuntatieteiden maisteri (YKM). Opinnoissani syvennyin mm. hoivan ja hoidon järjestämisen, kotoutumisen ja kolmannen sektorin kysymyksiin. Lisäksi

Pääkirjoitus VALLIn uutiskirje 6/2023 Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024–2027 on juuri ollut lausuttavana. VALLI ry:n edustajia oli mukana suositusta laatineessa työryhmässä. Prosessi oli työläs, mutta onnistunut, suositus tehtiin yhdessä. Laatusuositus on hyvä kokonaisuus. Huolenaiheena on se, kuinka todellisuudessa laatusuositus implementoidaan, eli jalkautetaan ja otetaan käyttöön työarjessa. Riittävätkö resurssit eri hyvinvointialueilla?

nuorempi nainen ojentaa vanhemmalle naiselle kauppakassia tämän ovensuussa, molemmilla on kasvoillaan kasvomaskit.

Ikääntyvä yhteiskunta tarvitsee välittämisen kulttuuria Kokonaisvaltaisen välittävän kohtaamisen tueksi on luotava toimintatapoja, rakenteita ja monitoimijaista yhteistyötä. Näin iäkäs ihminen voi vanheta luottaen siihen, että hän saa apua sitä tarvitessaan. Ikääntyvä yhteiskunta ja erityisesti ikääntyvät ihmiset tarvitsevat välittämistä. Välittäminen tulee ymmärtää koko yhteiskuntaa, poliittista päätöksentekoa, toiminnan rakenteita, palvelukulttuuria ja asenteita läpileikkaavana arvona, arvojohtamisena ja arvon luontina

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry pitää tärkeänä, että kehitetään eri vaihtoehtoja ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asumiseen, ja että tarjolla on laaja kirjo erilaisia palveluja. Tämä lisää samalla järjestelmän ja palveluketjun joustavuutta sekä asiakkaiden omaa valinnanvapautta. VALLI ry näkee positiivisena, että yhteisöllisyyttä kehitetään, ja asuminen sekä palvelut muovautuvat aidosti vanhojen ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaan. VALLI

Välittämisen päivää vietetään 24.11.2023. Verkkosivujemme lomakkeen kautta voi ilmoittaa meille välittämisen tapahtumia. Tässä jo ilmoitettuja tapahtumia (päivitetty 10.11.2023): Lahden Lähimmäispalveluyhdistys/Liikkuva senioripiste -Lahdessa (Sarianna Tapaila p. 0504414624 / sarianna.tapaila@lahdenlahimmaispalveuyhdistys.fi) Liikkuva senioripiste on etsivän vanhustyön toimintamuoto, jossa pysäkeillä kohdataan ikääntyneitä, annetaan tietoa erilaisista palveluluista ja tarjotaan mahdollisuus pysähtyä ihan vain juttelemaan.Välittämisen päivänä pysäkillämme on tarjolla erilaisia välittämisen

Välittämisen päivän 2023 suojelija Käärijä: “Älä valita, vaan välitä!”  Välittämisen päivän tavoitteena on edistää suomalaista välittämisen kulttuuria ja pieniä tekoja arjessa. Tarvitsemme yhä enemmän arjessa välittämistä, toisten huomioimista ja kohtaamista. Pienillä teoilla on suuri merkitys, myös sinulle, joka välität! Yhä enemmän yhteiskunnassamme tarvitaan meitä kaikkia välittämään toisistamme!   Käärijä toimii Välittämisen päivän 2023 suojelijana. Käärijä sai Euroviisumenestyksellään

Viime aikoina on keskusteltu siitä, mitä nimeä isovanhemmasta käytetään, onko isoäiti mummo, mummi, mamma, farmor vai mormor, ja isoisä ukki, pappa, vaari, ukko, äijä, farfar vai morfar, muitakin nimityksiä löytynee. Myös sanalle vanha ihminen on useita eri versioita, ikääntyvä, vanhus, seniori, ikäihminen ym. Lieneekö muissakin kielissä yhtä monta eri versiota? Aika muuttaa sanojen merkityksiä. Vanha ihminen

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n ja Helsingin yliopiston selvityksessä yli tuhat 75 vuotta täyttänyttä henkilöä kertoo kokemuksiaan digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Selvitys antaa monipuolista tietoa ja ratkaisuehdotuksia paitsi digitaalisten sote-palveluiden myös muiden digipalveluiden kehittämiseksi. Tutustu selvitykseen: Yli 75-vuotiaiden kokemukset digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa Digitaaliset sote-palvelut nopeuttavat ja helpottavat monen ikääntyneen asiointia, mutta samaan aikaan