Claudia Mahler pitää saada Suomeen!

Maaliskuussa 2020 YK:n ihmisoikeuskomitea nimesi itävaltalaisen juristin Claudia Mahlerin tehtävään, joka kiinnostaa vanhustyön tekijöitä. Claudia Mahlerilla on pitkä virallinen titteli, joka kääntyy vaikeasti suomeksi: Independent Expert on the Enjoyment of all Human Rights by Older People. Meidän Ihmisoikeusinstituuttimme käyttää suomennoksena ilmaisua YK:n ikääntyneiden oikeuksien toteutumista seuraava itsenäinen asiantuntija. Mahlerin tehtävänä on siis olla YK:n  itsenäinen asiantuntija, vanhusvaltuutettu, joka huolehtii globaalisti, että vanhat ihmiset nauttivat kaikkia ihmisoikeuksia. Siinä onkin työmaa!

YK:n ihmisoikeuskomitea näki tarpeelliseksi, että tällainen globaali tehtävä luodaan vanhojen ihmisten oikeuksia luotaamaan. Esimerkkinä toimi komitean aiempi ratkaisu. Se asetti nimittäin vuonna 2014 vammaisten henkilöiden oikeuksien  vartijaksi erityisraportoijan. Tämän tehtävän nykyinen haltija, Costa Ricasta kotoisin oleva juristi Catalina Devandas Aguilar on pannut tuulemaan. Hän raportoi useilla YK:n areenoilla havainnoistaan ja tekee maavierailuja, joilla perehdytään vammaisten henkilöiden elämään. Hänen puheitaan kuunnellaan; on toivoa, että epäkohtiin saadaan korjausta ja asioihin vauhtia.   

”Vanhusvaltuutetun” tehtävä on siis vallan uusi. Ensimmäisenä roolin kantajana toimi chileläinen Rosa Kornfeld- Matte. Hänellä taisi olla vaikeuksia työnsä rajattoman skaalan vuoksi; emme paljoa hänestä kuulleet. Nyt panostetaan Claudia Mahleriin! Näin hän ilmaisee asiansa:

”Ihmisoikeusnäkökulmasta ikä ei ole numero, vaan sosiaalinen rakennelma, joka pohjaa tapoihin,  käytänteihin sekä vanhan ihmisen rooliin omassa yhteisössään. Vanhoilla on myös erityisiä haasteita, jotka voivat johtua fyysisestä tai mentaalisesta tilasta, mutta ne ovat usein sosiaalisen tai rakenteellisen ympäristön esteiden tuottamia”

Claudia Mahlerin työlista on pitkä. Hänen tulee raportoida vanhojen oikeuksien kehityksestä, ongelmista ja puutteista. Odotetaan, että hän nostaa vanhojen ihmisten oikeudet esille kaikkialla ja samalla korostaa vanhojen myönteistä panosta eri yhteiskunnissa. Meille tärkeintä on, että valtuutettuna hän ”kerää, vaatii, vastaanottaa ja vaihtaa tietoja vanhojen olosuhteista ja oikeuksien loukkauksista eri maissa”, eikä vain valtioiden kanssa vaan nimenomaan vanhojen ihmisten ja vanhustyötä tekevien kanssa. Siis suora valtuutus kaikille järjestöille ottaa tarvittaessa yhteyttä Mahleriin!

Claudia Mahler tekee tehtävässään myös maavierailuja. Mitä jos kutsuisimme hänet Suomeen?

Vappu Taipale