Digi arkeen -neuvottelukunnassa voi vaikuttaa

"Digi arkeen -neuvottelukunta: kaikki mukaan digiyhteiskuntaan. Valtiovarainministeriö."

Digi arjessa ei todellakaan ole todellisuutta kaikille kansalaisille. Sen eteen pitää tehdä hartiavoimin töitä. Ja usein huomaa kaipaavansa selkeämpiä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vaikuttamisen paikkoja on, ja niihin on hyvä tarttua matalalla kynnykselläkin. Merkittävän vaikuttamisen paikan tarjoaa Digi arkeen -neuvottelukunta. Se toimii yhteistyö- ja vuoropuhelukanavana kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten, elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. 

VALLIn Ikäteknologiakeskus on ollut mukana neuvottelukunnassa vuodesta 2017 alkaen, ja uuden 2020 alkaneen kauden alusta myös neuvottelukunnan varapuheenjohtajana (Sari Vapaavuori). Sen vuoksi uskallamme sanoa ylpeinä ja iloisina sen, että neuvottelukunnassa pystytään viemään valtioneuvoston tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, joiden huomioon ottaminen ja edistäminen on välttämätöntä, tarpeellista tai vähintäänkin suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään kaikkien kansalaisten palvelukseen.

Toiminnassa keskitytään kolmeen selkeään teemaan:

  • Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
  • Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa
  • Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa

Digi arkeen -kokonaisuuteen kuuluvat Pyöreän pöydän -keskustelut, jotka mahdollistavat lähtökohtaisesti laaja-alaisen keskustelun kulloisenkin digiteeman ympärillä. Ja samalla myös entistä suuremman joukon osallistumisen neuvottelukunnan työhön.
Pyöreän pöydän keskusteluihin kutsutaan monipuolisesti kulloisenkin käsiteltävän teeman asiantuntijoita. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin lokakuussa 2020, toinen tilaisuus helmikuussa 2021, ja lisää tilaisuuksia on tulossa.

Ensimmäisen Pyöreän pöydän 29.10. aiheena oli Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. Tilaisuuden tiiviit johtopäätökset ehdotuksineen

  • tilannekuvan muodostaminen digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tulisi vastuuttaa jollekin taholle. Tilannekuvan muodostamisessa tulisi hyödyntää laaja-alaisesti eri tutkimus- ja selvitystietoa.
  • seurantaan liittyen ehdotetaan, että säännöllisesti toteutettaviin hyvinvointia ja osallisuutta mittaaviin väestötason kyselyihin sisällytettäisiin digitalisaation vaikutuksia selvittäviä mittareita ja indikaattoreita, joiden kautta kehittymistä voitaisiin seurata ja raportoida
  • digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palveluiden laadun arviointia tulee edelleen jatkaa verkostomaisena yhteistyönä, kokemuksia jakamalla ja lisäämällä käyttäjälähtöistä kehittämistä valtion, kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin kesken

Kannattaa ehdottomasti tutustua vielä yksityiskohtaisemmin oheisiin ensimmäisen tilaisuuden materiaaleihin

Lupaan pitää teidät ajan tasalla Digi arkeen -asioissa! Ja vastavuoroisesti kannustan teitä kaikkia laittamaan viestiä kentältä, kohderyhmiltänne ja toiminnastanne nousevista asioista.  Laita meiliä tai pirauta Sarille sari.vapaavuori@valli.fi, puh. 0400 678858.

Kääritään siis hihat ja annetaan äänemme kuulua!

Sari Vapaavuori
VALLIn Ikäteknologiakeskuksen päällikkö ja VALLIn kehittämispäällikkö