Digiosallisuutta pitää mitata

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen koordinoima Järjestöjen digiverkosto kokoontui jälleen 5.4. digiosallisuuteen liittyvien aiheiden äärellä. Digitalisaatiokehityksen vauhdin kiihtyessä on pidettävä huoli siitä, että jokaisella on mahdollisuus osallistua ja olla osallinen digimaailmassa.

Oikeus olla digiosallinen on yhtä tärkeää, oli kyse julkisista palveluista ja sähköisestä asioinnista tai esimerkiksi virkistyksestä ja muusta vapaa-aikaan liittyvästä digitarjonnasta. Digiosallisuutta pitää seurata, mitata ja raportoida. Tieto pitää välittää päätöksentekoon ja kehittämistyöhön. Siten varmistamme, että kaikki ovat aidosti osallisia (digi)yhteiskunnassamme.

Mittaristolla yhteismitallista ja kohderyhmälähtöistä tietoa digiosallisuudesta

Digiosallisuuden yhteinen mittaristo on valmistunut. Tutustu Valtioneuvoston Digiosallisuus Suomessa -hankkeessa kehitettyyn kansalliseen mittaristoon. Mittaristotyötä tekemässä ollut Olli Kuusisto oli 5.4. VALLIn Järjestöjen digiverkostossa kertomassa digiosallisuuden määritelmistä ja mittaamisesta.

Mittariston osa-alueita ovat infrastruktuuri ja teknologiset välineet, saavutettavuus, taidot, osaaminen ja digituki, turvallisuus ja luotettavuus, käytettävyys, käyttäminen ja hyödyt.

Järjestöt tuovat tärkeää kohderyhmätietoutta digiosallisuuden kentälle. Yhtenäinen mittaristo tukee erilaisten kohderyhmien digiosallisuutta edistävien toimijoiden työtä. Samalla mittarikehikko sen osa-alueineen mahdollistaa kokemusperäisen tiedon ja kohderyhmien moninaisuuden esiintuomisen.

Ikäteknologiakeskus pilotoi ikääntyneiden digiosallisuuden mittaristoa

Ikäteknologiakeskuksessa hyödynnetään digiosallisuuden mittaristoa ikääntyneiden digiosallisuuden mittaamisessa. Kansallista kehikkoa on sovellettu juuri ikääntyneiden tarpeista lähtöisin. Ikääntyneiden digiosallisuuden mittaristoa pilotoidaan parhaillaan eri puolilla Suomea, ja pilottivaiheen tuloksia esitellään 7.6.2022 toteutettavassa DigiAgeTalkissa.

Digiosallisuuteen olennaisesti liittyvä ja siten meille kaikille tärkeä, Suomen digitulevaisuutta raamittava Digikompassi on juuri nyt lausuntokierroksella 13.5. asti. Tutustu Digikompassiin.

Järjestöjen digiverkosto tekee yhdessä työtä digiosallisuuden edistämiseksi

Järjestöjen Digiverkosto tarjoaa foorumin, jossa eri toimijat käyvät dialogia ja tekevät yhdessä työtä sen eteen, että kaikkien, etenkin heikommassa asemassa olevien osallisuus yhteiskunnassa toteutuu. Tutustu verkostoon verkkosivuillamme, ja hyödynnä sieltä löytyvää tietoa ja materiaalia. Liity mukaan, niin saat verkostotapaamisten kutsut ja verkostokirjeet suoraan sähköpostiisi.  Järjestöjen Digiverkosto.