Digiraadissa ikääntynyt voi vaikuttaa oman arjen digiratkaisuihin

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen koordinoima valtakunnallinen Digiraati on yli 65-vuotiaiden foorumi, jossa ikääntyvät pääsevät vaikuttamaan oman arjen digitaalisiin ja teknologisiin ratkaisuihin. Mahdollisuus vaikuttaa digitalisaation kehitykseen edistää ikäystävällistä yhteiskuntaa.

Kuluvan vuoden aikana yli 130 eri ikääntynyttä henkilöä yhdeksällä eri paikkakunnalla on kokoontunut yhteen erilaisten digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen kehittämisprosessien puitteissa. Yhteistyötä on tehty eri yhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi valtion viranomaisten sekä oppilaitosten kanssa. Lisäksi useita satoja ikääntyneitä on tuonut esiin omia kokemuksiaan ja tarpeitaan erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden muodossa eri puolilla Suomea.

Suomessa asuu tällä hetkellä yli 1,2 miljoonaa yli 65 -vuotiasta. Ikääntyneiden joukko on laaja ja monipuolinen erilaisine tarpeineen, tarinoineen ja käyttäjäkokemuksineen. Digiraati mahdollistaa myös niiden ikääntyneiden äänen kuulumisen, jotka eivät välttämättä ole digissä mukana tai muuten yhteiskunnallisesti aktiivisia esimerkiksi oman toimintakykynsä vuoksi.

Kolme senioria nauraa

Digiraatilaiset edistävät ikääntyneiden digiosallisuutta

Yhteiskuntamme toimivuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että kaikki voivat tuntea osallisuutta ja tasavertaisuutta sekä toimia mielekkäästi omassa arjessaan joko itsenäisesti tai avustettuna. Digiosallisuudella tarkoitetaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa toimimista itselle riittävällä ja merkityksellisellä tavalla digitaalisia välineitä ja palveluita hyödyntäen (VNTEAS 2022). Digiosallisuus voi toteutua joko itsenäisesti tai avustettuna, mutta ennen kaikkia digiosallisuus tulee olla vapaaehtoista. Ikäystävälliset toimenpiteet digitalisaatiossa eivät jätä huomiotta muita kohderyhmiä – saavutettava, luotettava ja ikääntyneille soveltuva digiratkaisu palvelee kaikkia väestöryhmiä.

Digiraati on yksi tärkeä foorumi, keino tuoda esiin ja edistää osallisuutta digiyhteiskunnassamme. Digiraatilaiset osallistuivat esimerkiksi keväällä 2022 tehdyn Ikääntyneiden digiosallisuuden pilottikyselyn kehittämiseen, etenkin kielen ja ymmärrettävyyden näkökulmasta.

Digitaalisten ratkaisujen laatu varmistetaan käyttäjälähtöisellä kehittämisellä

Osallistamalla ikääntyneitä yhteiskuntamme kehittämiseen vahvistamme samalla yhteiskuntamme sosiaalista ja taloudellista pääomaa. Käyttäjälähtöinen kehittäminen varmistaa sen, että kehitettävä digitaalinen tai teknologinen loppuratkaisu on aidosti kohderyhmän tarpeista muodostuva tai käyttäjälleen soveltuva. Käyttäjälähtöisellä kehittämisellä edistetään muun muassa sitä, että valmiin tuotteen tai palvelun käyttöönotto on mahdollisimman runsasta. Fyysiset kohtaamiset ja yhdessä tekeminen on ollut kaikkia osapuolia innostavin tapa toimia.

Digiraatilaiset ovat monessa mukana – haluamallaan tavalla

Digiraadissa voi toimia haluamallaan tavalla ja silloin kun itselle sopii. Mukana olo ei vaadi esimerkiksi etukäteistä tietoa tai taitoa digistä ja teknologiasta. Mukana on niin oman alueen aktiivisia eläkeläisiä kuin palvelutalossa asuvia, jo hieman enemmän tukea arjessaan tarvitsevia ikääntyneitä.

Eri paikkakuntien raatilaiset ovat päässeet mukaan hieman erilaisiin prosesseihin. Syksyn aikana julkaisemme artikkeleita, joissa esittelemme tarkemmin yhteiskehittämistä Digiraatilaisten ja eri toimijoiden kanssa. Ensimmäinen juttu käsittelee Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ChatBot -hanketta, jonka kehitystyössä tamperelaiset Digiraatilaiset olivat mukana. Lue juttu Keskustelevaa tekoälyä ikääntyneiden palveluihin.

Lisätietoja Digiraati -toiminnasta VALLIn verkkosivuilla: Yli 65 -vuotiaiden Digiraati.