Digitaaliset teknologiat ja vanhat ihmiset – digitaalinen osallisuus sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tasapuolisuuden perustana

Terveisiä YK:n Sosiaalisen kehityksen istunnon (CSocD), järjestyksessään 59s, yhteydessä järjestetystä AARP:n tilaisuudesta Digital Technologies and Older Persons: A smart mix, joka järjestettiin 8.2.2021.

AARP on USAn yli 50-vuotiaiden intressijärjestö (entinen nimi American Association for Retired Persons), jolla on 38 miljoonaa jäsentä ja paljon vaikutusvaltaa. Se on järjestänyt viimeisinä 10 vuotena hyvän ohjelman ja komean lounastapahtuman kutsuvieraille New Yorkissa YK:n päämajassa CsocD:n yhteydessä. Nyt toimittiin virtuaalisesti.

Puhujajoukko oli komea, DESAn johtaja, apulaispääsihteeri Elliott Harris, vanhusvaltuutettu Claudia Mahler (Independent expert on the enjoyment of all human rights by older persons), ICC:n (International Chamber of Commerce) edustaja Timea Suto, meksikolainen kardinaali Juan Sandoval ja AARP:n Alison Bryant, sekä Devexin (kehitysmaiden mediayhtiön) luoja Raj Kumar paneelin moderaattorina.

Vaikka puhuttiin vanhojen ihmisten asioista, puhujien joukossa ei ollut kuitenkaan yhtään vanhaa ihmistä. Puhujat toivat esiin, että nykyisin kerättävä data ei kuvaa riittävästi vanhojen ihmisten tilannetta, vanhojen ihmisten ääni ei pääse esille. Pohdittiin myös, kuinka rakennamme osallistavaa teknologiaa. Digitaalinen osallisuus nähtiin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tasapuolisuuden perustana, ja sitä on käsiteltävä mm. politiikassa, teollisuudessa ja kuluttajapolitiikassa.

Internetiin tarvitaan ihmisoikeusperustainen kansainvälinen normatiivinen sääntely. Kuulimme myös, että Meksiko, Suomi ja Singapore ovat perustaneet YK:ssa vuonna 2019 Friends of Digital Technologies-ryhmän, jota pääsihteeri Guterres tervehti ilolla. Meksikossa on tavoitteena saada internet kaikille, ja laaja kansallinen koulutus on jo käynnissä.

Keskustelu vahvisti käsitystämme siitä, että VALLIssa jo vuodesta 2015 toimineen Ikäteknologiakeskuksen sisällöt ja toiminta ovat äärimmäisen tärkeitä vanhojen ihmisten äänen esillä pitämisessä ja osallisuuden tukemisessa digitalisaation myllerryksessä.

Lisätietoja AARP:stä löytyy täältä.

Vappu Taipale ja Virpi Dufva

"Virpi Dufva, UN DESAn edustaja Amal Abou Rafeh sekä Vappu Taipale vuoden 2020 AARP:n lounasseminaarissa."
Kuva vuoden 2020 AARP:n lounasseminaarista New Yorkista, Vappu Taipaleen ja Virpi Dufvan lisäksi kuvassa mukana UN DESAn edustaja Amal Abou Rafeh