Digitalisaation kentällä tapahtuu – vaikuttamistyötä yksilöiden ja yhteisöjen digiosallisuuden puolesta

Yhteiskunnan digitalisaation kehittäminen on jatkuva prosessi. Olemme VALLIssa seuranneet ja vaikuttaneet aktiivisesti kehitystyöhön ja päätöksentekoprosesseihin tänäkin keväänä.

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti Suomi ottaa digin ensisijaiseksi asiointitavaksi viranomaisasioinnissa. Prosessiin liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2026 mahdollisesti muutaman kuukauden siirtymäajalla. VALLI on ollut mukana Valtiovarainministeriön pyörän pöydän keskustelutilaisuudessa sekä ottanut kantaa SOSTEn kautta Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön Suomi.fi-palvelujen strategisista tavoitteista.

Digitaalisen viranomaisviestinnän ensisijaisuudesta löytyy lisätietoa valtiovarainministeriön verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen). SOSTEn lausunto, jossa muun muassa peräänkuulutetaan suomi.fi portaalin käyttäjälähtöisyyden parantamista niin kansalaisten kuin yhdistysten osalta, löytyy SOSTEn verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

kuvakaappaus suomi.fi ohjeet ja tuki -verkkosivulta. Kuvakkeita, joissa otsikot: Yleistä suomi.fistä, viestit, valtuudet, tunnistus ja omat tiedot.

Saavutettavuus on edellytys digiyhteiskunnalle

Saavutettavuus on yksi keskeinen osa kansalaisten ja yhteisöjen digiosallisuuden toteutumisessa. Digitalisaatioon liittyvässä vaikuttamistyössämme saavutettavuus ja erityisesti kognitiivinen saavutettavuus on keskeisiä teemojamme. Esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamassamme kahdessa kirjallisessa asiantuntijalausunnossamme korostamme saavutettavuuden valvonnan tärkeyttä. Voit tutustua lausuntomme verkkosivuiltamme: Asiantuntijalausunto digipalveluiden saavutettavuudesta sekä Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta. Prosessin etenemisestä Aluehallintoviraston verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Digi toistuu myös maksamisessa

Digi toistuu myös olennaisena teemana maksamisessa ja muussa raha-asioinnissa. Viime vuonna otimme kantaa peruspankkipalveluihin ja käteisen saatavuuteen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien luonnollisten henkilöiden osalta. Kevään 2024 lausuntokierroksella lausuimme peruspankkipalveluiden arviomuistioon, johon oli nostettu hyvin myös VALLIn aiemmin ajamia huomioita. Yhdyimme kuitenkin Suomen Pankin huoleen käteisen saatavuuden turvaamisessa.

Vuonna 2023 valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto kartoitti keskeisiltä maksamisen alueen toimijoilta ja sidosryhmiltä kommentteja Euroopan komission julkaisemasta yhtenäisvaluuttapaketista. Tähän liittyy myös digieuron julkaiseminen, josta saimme tilannekatsausta Suomen Pankin 15.5.2024 järjestämässä Maksufoorumissa. Tuomas Välimäki Suomen Pankista totesi, ettei digitaalisen euron liikkeelle laskemisesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Mahdollisen puoltavan päätöksen jälkeenkin kyseessä on Välimäen mukaan useiden vuosien projekti. Maksufoorumissa oli kiinnostavia puheenvuoroja esimerkiksi maksamiseen petoksiin ja huijauksiin liittyen. Esitysmateriaaliin pääsee tutustumaan Suomen Pankin verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Neljä henkilöä istuu vierekkäin tuoleilla esiintymislavalla.
Paneelikeskustelussa Heli Valokivi, Jukka Vahti, Tiina Etelämäki ja Vappu Taipale keskustelivat digitaalisesta sivistyksestä.

DigiAgeTalkissa keskusteltiin digin ja teknologian mahdollisuuksista

VALLIn Ikäteknologiakeskuksen jo seitsemättä kertaa 5.6.2024 järjestämä DigiAgeTalk keräsi tuttuun tapaan satoja osallistujia paikan päälle ja etälinjoille keskustelemaan ratkaisukeskeisesti digin mahdollisuuksista erityisesti ikääntyvien ja vanhojen ihmisten näkökulmasta. Tapahtuman tallenne on nähtävissä Helsinki -kanavalla 8.7.2024 saakka, ja syksyn mittaan puheenvuoroista on tulossa myös tekstitetyt videotiedostot DigiAgeTalkin tapahtumasivulle.

Kehitystyö jatkuu – niin digin kehittäjillä kuin meillä erilaisia kohderyhmiä edustavilla sidosryhmillä

Jatkamme tuttuun tapaan digikehitykseen vaikuttamista myös kesälomakauden jälkeenkin. Erityisesti kiinnostavia hankkeita ovat jo blogin alussa mainittu Digin ensisijaisuus viranomaisviestinnässä sekä viime vuonna käynnistynyt, digitaalisuutta niin ikään painottava Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla hanke, jonka väliraportti julkaistiin tänä keväänä. Lue väliraportti Valtioneuvoston verkkosivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen). VALLI toimii hankkeessa sidosryhmäkumppanina, muun muassa koordinoimme Digiraatilaisten havaintokäynnin yhdessä jäsenyhteisömme kanssa Lahdessa pilotoituun asiakaspalvelupisteeseen.