Ehkäisevä toiminta auttaa arjessa

Ikääntyneiden hyvinvointia voidaan tukea monin ehkäisevin tavoin. Sitä kannattaa tukea ja siihen panostaa. Tämän osoittivat ehkäisevää toimintaa kehittäneet hankkeet, joiden viiden vuoden kehittämistyöstä on syntynyt toistakymmentä erilaisiin muuttuviin toimintaympäristöihin soveltuvaa toimintatapaa.

Vallin Etsivä mieli -projektin päätavoitteena oli kehittää vuosien 2012-2016 aikana yhteisöllisiä, välittäviä verkostoja ”ketään ei jätetä periaatteella. Sisällöllisenä tavoitteena oli kehittää vanhuksille osallisuutta tukevia voimaannuttavia toimintamuotoja, jotka estävät syrjäytymistä, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi syntyivät Ikääntyneen välittävä verkosto – Hyvät käytännöt, joissa kuvataan monipuolisesti erilaisia tapoja tukea ikääntyneitä ja heidän kotona asumista, niin kaupungissa kuin maaseudulla. Tuotokset on koottu Kehittyvä vanhustyö -esitteeseen.

Kehittämistyö toteutettiin yhdessä Mereon (Vanhusten palvelutaloyhdistys) Etsiväpiirit -projektin Helsingistä,Kotipirtti ry:n Yhressä nääs -projektin Tampereelta ja Palveluyhdistys Rateva ry:n Miä ite – Myö yhessä -projektin Miehikkälästä sekä valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Kehittämistyötä rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Tärkeäksi projekteissa koettiin se, että ikääntyneet itse ovat mukana toimintamallien luomisessa. Tampereen Tesoman Olkkarin perustaminen oli luonnollinen ”kehityslaboratorio” kuin myös Mereon palvelutalojen kohtaamispaikat sekä Miehikkälän/Virolahden kylät ja niiden asukkaat. Ilman vanhojen ihmisten ja vapaaehtoisten panosta toimintamalleista olisi syntynyt torsoja. Kaupunkien lähiöissä ja maaseudun kylillä asuvien ikääntyneiden yksinäisyyden kokemuksia voidaan lievittää monella tapaa esim. matalan kynnyksen toiminnoilla, erilaisin ryhmätoimintoiminnoin, joissa he voivat, vaikka netin avulla matkustaa maailman ympäri, liikkua yhdessä, tarinoida ja muuten vaan olla yhdessä. Uuden oppiminen tuo myös turvallisuutta ja iloa. Kädentaitojen käyttö ja ATK -taitojen opettelu pitävät kiinni nykyajassa. Olipa menetelmä mikä tahansa, tärkeää on, että ikääntyneet saavat kokea kuuluvansa johonkin ryhmään, heidän mielipiteitään kuullaan ja tarpeet huomioidaan, jonka myötä elämä voi muodostua merkitykselliseksi. Arki tuntuu mielekkäältä, kun sen voi jakaa jonkun kanssa.

Projektien päättyessä voidaan todeta, että kehitetyt toimintamuodot tukevat ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä, mielen terveyttä, itsenäistä selviytymistä ja kotona asumista. Ehkäisevä toiminta tuo välittävän verkoston ikääntyneiden elämään ja uusia ystäviä. Merkittävää on, että apua tarvitsevat ikääntyneet on löydettävä ajoissa. Heitä onkin etsittävä systemaattisesti. Erilainen arjen toiminta, hyvinvoinnin lisäämiseksi, mahdollistaa kotona asumisen tuetusti sekä siirtää erikoispalvelujen tarvetta eteenpäin.

Toimintamuodot jäävät elämään Kotipirtin Olkkarissa Tampereen Tesomalle, Mereon/Vanhusten palvelutaloyhdistyksen palvelutaloihin yleishyödyllisenä toimintana palvelujen rinnalle ja Palveluyhdistys Ratevan avulla Miehikkälän/Virolahden kylille.

Merkittävä vaikutus toimintamallien syntymisessä oli Vallin jäsenjärjestöjen hallinnoimilla projekteilla ja niiden toiminta-alueilla asuvilla, toimintaan osallistuneilla, sadoilla ikääntyneillä sekä toimintaan myönnetyillä Ray:n avustuksilla.

                          Suurkiitos kaikille mukana olleille! 

Kehittyvä vanhustyö toimintamallit ja tuotokset on tarkoitettu ikääntyneiden itsensä ja eri toimijoiden käyttöön. Joukossa on niin välittävän verkoston, yhdessä toimimisen kuin matalan kynnyksen toiminnan tukemiseen soveltuvia menetelmiä. Myös ikääntyneiden mielen hyvinvointia kannattaa tukea. Tähän löytyy helposti toteutettavia menetelmiä Mielellään -hankeverkoston kokoamana.

Helsingissä 1.12.2106
Anu Kuikka
Suunnittelija
Etsivä mieli 2012-2016 -projekti

Mielellään -hankeverkoston muodostivat vuosina
2012-2016 seuraavat yhdistykset ja niiden hankkeet:

Eläkeliitto, TunneMieli -hanke
Eläkkeensaajien Keskusliitto, Elinvoimaa -hanke
Suomen Mielenterveysseura, Mirakle -hanke
Valli ry, Etsivä mieli -projekti
MEREO/Vanhusten palvelutaloyhdistys, Helsinki Etsiväpiirit -projekti
Kotipirtti ry, Tampere Yhressä nääs -projekti