Ehkäisevät kotikäynnit vaikuttavat – mutta missä ja miten?

Vappu Taipale
Vappu Taipale

Euroopan komissio on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2020 kaikilla eurooppalaisilla on odotettavissa kaksi elinvuotta enemmän ilman raihnaisuutta. Miten tuo olisi saavutettavissa?  Innovage- hanke on kerännyt vakuuttavia eurooppalaisia innovaatioita ikäpolitiikan ympäriltä. Nyt yhdeksi tähtitoiminnaksi nimettiin Tanskan ehkäisevät kotikäynnit.

InnovAge-hankkeen päätösseminaari pidettiin Brysselissä 14.10. Olen toiminut sen työseminaareissa puheenjohtajana, etunani ulkopuolisuus ja senioriteetti. Tällä kertaa pohdittiin vakavasti komission tavoitetta. Ankarin tieteellisin kriteerein parhaaksi mainittiin tanskalaisten käytäntö.

Tanskan kokeilu parantanut terveyttä ja toimintakykyä

Ehkäiseville kotikäynneille on Tanskassa pitkät perinteet alkaen 1950-luvulta, ja tutkijat ovat olleet myös vuosikymmeniä mukana seuraamassa vaikutuksia. Vuonna 1998 saatiin lainsäädäntö, joka velvoitti kunnat tarjoamaan kaikille yli 75-vuotiaille terveydenhoitajan vierailun kaksi kertaa vuodessa. Innostunut yleislääkäri Mikkel Vass vakuutti yleisön ryhmänsä tutkimuksilla. Hänen aineistossaan vanhojen ihmisten luona oli vierailtu neljä kertaa vuodessa. Jos tarvetta oli, asiakkaille oli hankittu lisää kotiapua. Ja kas: onnettomuudet olivat vähentyneet, terveet vuodet olivat lisääntyneet, ja sairaalahoitojen tarve vähentynyt. Pitkä aikasarja osoitti systemaattisen terveydentilan kohenemisen. Vähemmän koulutetuilla hyöty oli yhtäläinen kuin korkeammin koulutetuilla, vaikka lähtötaso oli toki matalampi.

Ihmisten omien voimavarojen ja sosiaalisten verkostojen vahvistamista

”Terveydenhoitajat ovat olleet aivan olennaisia tässä toiminnassa, lääkärit eivät osaa yhtä vaivattomasti tavata ihmisiä ja arvioida heidän tarpeitaan. Tapaamisten tavoitteena on tukea ihmisen omia voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja. Jatkotoimien suunnittelussa moniammatillinen tiimi on tarpeen” kertoo Mikkel Vass. ” Jos yhdistetään tähän sitten vielä vanhojen ihmisten ryhmissä tapahtuva koulutus ja neuvonta, tulos paranee entisestään”.

Lainsäädäntöön on kuitenkin hiljalleen puututtu. Tänä vuonna Tanskan hallitus on päättänyt muuttaa lakia ja vähentää kotikäyntejä yhteen vuodessa. Syyksi on esitetty resurssien niukkuus, mikäs muu. Pohtia sopii, miten tämä vaikuttaa tuloksiin. Kannattaneekohan juuri tuosta nyt säästää? Mikkel Vass oli vähän allapäin. Paraskaan tutkimus ei aina riitä päätöksenteon pohjaksi.

InnovAge´n nettisivut tästä.