Elämänote-ohjelma käynnistyi

Osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea järjestöjen yhteistyöllä

Tiimikuvassa vas. Hanna-Kaisa Hoppania, Vesa Kuittinen, Heli Väisänen, Ulla Pohjanmaa, Leena Ripatti ja Lea Stenberg. Tiimiläisten yhteystiedot jutun lopussa.
Tiimikuvassa vas. Hanna-Kaisa Hoppania, Vesa Kuittinen, Heli Väisänen, Ulla Pohjanmaa, Leena Ripatti ja Lea Stenberg. Tiimiläisten yhteystiedot jutun lopussa.

Ikäinstituutin ja Valli ry:n koordinoima Elämänote-avustusohjelma on käynnistynyt syksyllä 2018. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena on parantaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten osallisuutta ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Ohjelma on Veikkauksen rahoittama ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Elämänote-ohjelmassa on mukana 19 hanketta, jotka toimivat noin 80 kunnan alueella. Osa hankkeista on hyvin paikallisia, yhteen kaupunginosaan keskittyviä, osa valtakunnallisia. Hankkeissa pyritään löytämään haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka ovat aiemmin jääneet tavoittamatta. ”Löytävä työ on Elämänote-ohjelman hankkeissa keskeinen menetelmä. Monet ikäihmiset voivat olla kokonaan palvelujen ulkopuolella ja vailla sosiaalisia kontakteja”, ohjelman koordinaattori Lea Stenberg kertoo.

Elämänote-ohjelman hankkeissa pyritään muun muassa lisäämään asuinalueiden yhteisöllisyyttä, tarjoamaan kulttuurielämyksiä ja virikkeitä, vähentämään kaltoinkohtelua sekä parantamaan hyvinvointia liikunnan ja ravitsemusneuvonnan keinoin. Hankkeisiin voi tutustua tarkemmin täällä: https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-hankkeet/

Vaikuttavuus syntyy verkostoissa

Ohjelmaa koordinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry yhdessä. Koordinaatiohankkeen tehtävä on auttaa hankkeita verkostoitumisessa sekä mentoroida, kouluttaa ja antaa tukea viestintään sekä vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi ohjelmassa tehdään arvioivaa tutkimusta ja toteutetaan laadullinen seurantatutkimus.

” Uskomme, että Elämänote-verkostoissa syntyy ihan uudenlaista yhteistyötä ja oppimista. Ohjelma mahdollistaa sen, että sellaiset toimijat, jotka eivät muuten olisi keskenään tekemisissä, löytävät toisensa ja lähtevät yhteiseen kehittämistyöhön. Ohjelma osuu sisällöllisesti erittäin tärkeälle yhteiskunnalliselle alueelle.  Toivon, että ohjelman toimijat tuovat rohkeasti esiin sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla haasteellisissa tilanteissa elävien vanhojen ihmisten ääntä. Toivon myös, että tietoa hyvistä toimintamalleista saadaan jo ohjelmakauden aikana levitettyä eri puolille maata”, sanoo järjestöpäällikkö Marja Vuorinen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:stä.

Lisätetoja Elämänote-ohjelman tiimiltä:

Lea Stenberg, koordinaattori, puh. 050 323 5533, lea.stenberg@ikainstituutti.fi 

Heli Väisänen, suunnittelija, puh. 050 470 5163, heli.vaisanen@valli.fi 

Ulla Pohjanmaa, suunnittelija, puh. 040 749 6701, ulla.pohjanmaa@ikainstituutti.fi

Hanna-Kaisa Hoppania, tutkija, puh. 040 662 7435, hanna-kaisa.hoppania@ikainstituutti.fi

Vesa Kuittinen, viestintäsuunnittelija, puh. 040 548 1738 vesa.kuittinen@ikainstituutti.fi

Leena Ripatti, sihteeri, puh. 040 630 3055, leena.ripatti@ikainstituutti.fi