Elämänote-ohjelman koordinaatiosta oppia tuleville ohjelmille – arviointiraportti julkaistu

Vuonna 2018 aloittaneen ja kevään 2022 aikana päättyneen STEA-rahoitteisen Elämänote-ohjelman koordinaation arviointiraportti on nyt julkaistu. Elämänote-ohjelman koordinaatiosta vastasivat Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto VALLI ry ja Ikäinstituutti yhdessä, ja ohjelmaan osallistui 20 hanketta. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden yhteisenä tavoitteena oli tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Koordinaation tukena toimi ohjausryhmä sekä viidestä iäkkäästä kokemusasiantuntijasta muodostunut Elämänote-raati. Koordinaatio tarjosi rakenteet ja sisältöjä hankkeiden tueksi. Koordinaatio tuotti materiaaleja ja osallisuustutkimuksen iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla.

Lue arviointiraportti täältä.

Lue lisää Elämänote-ohjelmasta ja sen tuottamista materiaaleista täältä.