Elämänote-ohjelman korona-ajan kuulumisia

VALLIn ja Ikäinstituutin yhteisesti koordinoimaan Elämänote-ohjelmaan kuuluu 20 hanketta eri puolilta Suomea. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Korona muutti alkuperäissuunnitelmia Elämänotteessakin. Hankkeiden fyysiset ryhmä- ja työpajatoiminnot loppuivat kuin seinään.

Korona-aika on osoittanut Elämänote-hankkeissa työskentelevien valtaisan ammattitaidon. Ei voi kuin ihailla työntekijöiden sitoutuneisuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä löytää, kannatella ja tukea asiakkaitaan myös tänä vaikeana aikana. Huoli kotona asuvista ikäihmisistä ja heidän pärjäämisestään on ollut suuri.

Hanketyöntekijät digitukijoina

Korona-ajan alussa hankkeissa tehtiin laajoja soittokierroksia, sillä moni asiakas elää yksin ilman nettiä ja kännykkäkin on kaukana älykännykästä. Yksi puhelinsoitto viikossa on merkinnyt valtavasti. Samalla on tapahtunut valtavaa digikolmiloikkaa. Moni ikäihminen on koronan aikana saatu omien tai lainalaitteiden avulla myös netin ääreen. Hanketyöntekijät ovat antaneet monille etänä digitukea ja opastusta. Yhdessä on koettu suuria onnistumisen hetkiä ja saatu perustettua suuri määrä netin kautta tapahtuvia ryhmätapaamisia. Monen kotona asuvan iäkkään elämä on avautunut ihan uudella tavalla. Uuden oppiminen on kohottanut myös itsetuntoa.

Elämänote-hankkeiden toiminta on korona-aikanakin ollut varsin vilkasta. Lähes kaikki toiminta on vain tapahtunut etänä. Fyysisten ryhmätapaamisten tilalle on perustettu videotapaamisia, puhelinrinkejä, ryhmäpuheluita, WhatsApp-ryhmiä, lähetetty tekstiviestejä, kirjeitä, kortteja, soiteltu viikoittain puheluita ja muistettu huomioida myös korvaamattomien vapaaehtoisten jaksaminen.

Ihan kaikkea on tehty

Virtuaalisuus onkin ollut tällä hetkellä iso osa hanketoimintojen kehittämistä: on tehty koskettava virtuaalinen valokuvanäyttely kaltoinkohtelusta, erilaisia taidelähtöisiä ja hyvinvointia edistäviä toimintoja, tietoiskuja ja luentoja. On myös jumpattu ja jopa laitettu virtuaalisesti ruokaa. Lähitoimintoina on pidetty parvekekonsertteja- ja jumppia sekä annettu kauppa-apua, minkä kautta on löytynyt uusia asiakkaita. Hankkeissa on kirjoitettu myös mielipidekirjoituksia ja kerätty ikäihmisten kokemuksia.

Yhteenvetona voi Elämänote-ohjelman hankkeiden toiminnasta sanoa, että tehtävän työn merkityksellisyys on korona-aikana vain korostunut. Hankkeissa tehtävä työ on auttanut kotonaan asuvia ikäihmisiä pitämään kiinni elämänotteestaan.

Kerron mielelläni myös lisää, ota yhteyttä!

Heli Väisänen, suunnittelija
heli.vaisanen@valli.fi
puh. +358 50 470 5163