Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen toinen raporttiosa on julkaistu

Kansikuva: Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 2/2

Tärkeä osa Elämänote-ohjelman vaikuttavuuden osoittamista on laadullinen osallisuustutkimus. Tutkimuksen tulosraportin toinen osa kertoo siitä, miten järjestöosallistuminen voi vahvistaa osallisuutta. Tutkimus on laadullinen seurantatutkimus, jossa Elämänote-ohjelman hankkeisiin osallistuneita iäkkäitä haastateltiin kolme kertaa vuoden sisällä. Tutkimus toteutettiin kanssatutkimuksena: kehitimme vertaishaastattelun mallin, jossa vapaaehtoiset eläkeläiset toimivat haastattelijoina. Raportti kertoo Elämänotetoiminnan merkitykseen seurantajaksolla vaikuttaneista tekijöistä ja kuvaa sitä, kuinka toiminta vahvistaa osallisuuden eri ulottuvuuksia.

Linkki tutkimusraporttiin: Elämänote-ohjelman tutkimusraportti 2/2

Elämänote-ohjelmaa (2018-2021) koordinoi VALLI yhdessä Ikäinstituutin kanssa. Ohjelmaan kuuluu 20 hanketta eri puolilla Suomea.