Elina ryhtyi eläkkeelle jäätyään muistimummoksi

Elina Westergren-Erkkilä on pitkän uran tehnyt sosiaaliohjaaja, joka on työnsä kautta ollut kehittämässä muistisairaiden henkilöiden ja heidän lähipiirinsä palveluita. Työuran aikana Elinan huomio kiinnittyi muistisairaiden lapsiin ja erityisesti lapsenlapsiin. Miltä muistisairaus näyttää lapsen silmin? Miten helpottaa ja lisätä lasten ymmärrystä uuteen tilanteeseen?

Tutkimusten mukaan isovanhemman sairastuminen muistisairauteen voi vaikuttaa voimakkaasti lapsenlapsen ja isovanhemman väliseen suhteeseen. Lapsen silmissä uusi tilanne on usein hämmentävä. Tietoa ja tukea on ollut tarjolla jonkin verran, mutta on tarvittu myös uusia keinoja, joiden avulla lapsenlapset rohkaistuvat tapaamaan muistisairasta isovanhempaansa ja pitämään suhdetta yllä. Sekä tutkimustiedon, että oman työuransa tuoman kokemustiedon pohjalta Elina päättikin eläkkeelle jäätyään ryhtyä muistimummoksi!

Muistimummona oloon liittyy Elinan kirjoittama kirja Pupukin muistipulmat  –  Miten kerron lapselle isovanhemman muistisairaudesta (2018). Kirjassa avataan lempeällä tavalla muistisairautta sekä sitä, mitä tunteita isovanhemman sairastuminen herättää. Kirjan kautta lukija saa tukea muistisairauden etenemiseen liittyvään hämmennykseen ja epätietoisuuteen. Pupukin muistipulmat on suunnattu ensisijaisesti lapsille, mutta sitä voivat hyödyntää kaikenikäiset. Kirja kautta Elina haluaa myös viestiä, että muistisairaudellakin on valoisa puolensa.

Mitä hyvä elämä tarkoittaa Elinan silmin?

Elinalle hyvä elämä tarkoittaa arjen tasapainoa ja toimintakykyä. Elina kokee, ettei mikään asia ole vielä estynyt, vaikka ikää jo onkin. Eläkkeelle jääminen on tuonut mukanaan väljyyttä elämään.

”Saan viettää hitaita aamuja, lukea rauhassa paperista lehteä, eikä tarvitse katsoa kelloa. Välillä voin viettää päivän ilman aikatauluja.”

Elinalle hyvään elämään kuuluu myös ennakointi ja valmistautuminen vanhuuteen. Esimerkiksi Elinan kodin keittiöön on jo tehty ”ikääntymisremontti”, mikä tarkoittaa muun muassa mikron asettamista työpisteelle sekä hyviä kahvoja kaappien ovissa. Muutoinkin Elinan ja hänen miehensä kodissa on kiinnitetty huomiota esteettömyyteen ja huonejärjestykseen.

Jokainen ihminen on erilainen ja siksi Elina haluaakin muistuttaa meitä kaikkia: ”On tärkeää huomata, että ikäihmisten kirjo on valtava! Myös eletyn elämän erilaisuus. Meillä on tulevaisuudessa yhä suurempi joukko muun muassa ikääntyneitä maahanmuuttajia. On tärkeää huomioida ikäihmiset yksilöinä.” 

https://www.muistimummo.com/