Emme siedä ikäsyrjintää!

Vappu Taipale
Vappu Taipale

Lokakuun ensimmäistä päivää vietetään YK:n tunnusten alla, se on kansainvälinen vanhojen ihmisten päivä. Tämän vuoden teemana on ” Emme siedä ikäsyrjintää”.  

Valtaa Vanhuus-verkosto on jo monena vuonna viettänyt lokakuun ensimmäistä päivää HelpAge Internationalin kanssa ja kansainvälisin tunnuksin. ADA ( Age Demands Action/Ikä vaatii toimia)- malli on yhdistänyt meidät maailmanlaajuiseen järjestöjen verkostoon. Kaikkialla toimitaan iloisesti, vaativasti ja värikkäästi, paikallisesta kulttuurista lähtien. Tänä vuonna on ikäsyrjinnän havainnoinnin ja vastustamisen vuoro.

Ikäsyrjintää … sitä on varmaan kaukaisissa maissa, mutta entä Suomessa? Meillä on monenlaisia kaikille kuuluvia oikeuksia ja etuuksia. Syrjitäänkö meitä vanhoja? 

Suomalainen ikäsyrjintä on monentasoista. On rakenteellista ikäsyrjintää. Tilastotiedoissa meidät ryhmitellään yhdeksi vanhojen ihmisten köntäksi, vaikka 75-vuotiaiden ja 95-vuotiaiden elämäntilanne on kovin erilainen. Gallup-kyselyjä harvoin ulotetaan vanhoihin ikäryhmiin, meiltä ei siis kysytä meidän mielipidettämme. Moni tällainen asia vaatii korjaamista.

Ikäsyrjintä voi olla myös asenteellista. Media kirjoittaa meistä, kuin olisimme syyllisiä kestävyysvajeeseen, vaikka ikärakenteen epätasapaino johtuu yhtä paljon vähäisisitä lasten ja nuorten ikäluokista. Tuon tuostakin saa kuulla tai lukea halventavia huomautuksia mummoista.

Arkipäivän ikäsyrjintä on syvään juurtunutta. Tavanomaista kohteliaisuutta ei enää ole, vanhat seisovat busseissa ja metroissa, ovia ei avata. Nuoret rynnivät ohi tönien. Kukaan ei katso vanhaa ihmistä kadulla, olemme muuttunut näkymättömiksi, sukupuolettomiksi ja hajuttomiksi. 

Mikä neuvoksi? Tämän päivän tunnus on, että emme siedä ikäsyrjintää. Meidän on noustava esiin, vaadittava oikeuksiamme ja tultava näkyviksi. Kukaan muu  ei tee sitä meidän puolestamme. Me olemme suuri voimavara tälle maalle, me olemme tulevaisuuden kestävyystae. Kun tunnemme oman arvomme, meidän on helppo ottaa oikea asemamme yhteiskunnassa.

Kirjoittakaa kokemuksistanne ja toimistanne! Tulkaa esiin, hyvät ikätoverit!

____________________________________________________________

Voit lähettää oman kokemuksesi ikään liittyvästä syrjinnästä osoitteeseen: info@valli.fi. Kertomukset käsitellään luottamuksellisesti, ja niistä julkaistaan katkelmia Vallin verkkosivuilla, kertojan nimeä tai tunnistetietoja mainitsematta. Näiden kokemusten tuoma tieto on hyödyllistä myös Vallin vaikuttamistoiminnassa. Tarinoita kerätään erityisesti vuoden loppuun asti, mutta niitä otetaan vastaan myös myöhemmin.