En dag dedikerad till att bry oss om varandra

Omsorgens dag” är ett årligt evenemang som går ut på att inspirera och uppmuntra människor i alla åldrar till att bry sig mera om sina medmänniskor i vardagen.

Dagen har grundats av organisationen VALLI ry som har jobbat med åldringar sedan 1953. “Omsorgens dag” (på finska “Välittämisen päivä”) firas alltid på hösten men datumet varierar, i år faller evenemanget den 24.11.2023 på en fredag. Dagen firas runtomkring i Finland, speciellt inom äldre vård. Dagen är dedikerad till att få sina medmänniskor, speciellt åldringar, att känna sig sedda och även uppmuntra människor i det finska samhället till att göra goda handlingar i vardagen, trots att handlingarna skulle vara små.

Värikäs pohja, jonka päällä suurella logo: Välittämisen päivä on joka päivä.


Päivi Tiittula som jobbar på Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto/VALLI ry är specialsakkunnig inom äldre vård, och berättar att “Omsorgens dag” startades år 2018 och har fått sitt ursprung från flera små faktorer. En orsak är att det finns flera åldringar i vårt samhälle som eventuellt skulle behöva hjälp i vardagen, men antingen inte förstår det själv, eller vet inte hur man ska gå till väga för att få hjälpen.
– Vi vill via “Omsorgens dag” förmedla att det är viktigt att i den helt vanliga vardagen hjälpa, och bry sig om sina medmänniskor, speciellt åldringar. Det blir hela tiden flera åldringar som bor ensamma i deras hem, och det kan vara att den enda gången de eventuellt har kontakt till andra människor är när de tar sig till butiken och handlar. Därför firas “Omsorgens dag” i november, när det blir mörkare ute och människor stannar inne i sina hem mera.


Tiittula berättar att de på VALLI ry har funderat mycket på hur kulturen kring att bry sig om varandra kunde upprätthållas, och hur man egentligen kan nå de människorna som behöver stöd i vardagen. Tiittula nämner också i intervjun något som kallas för en orosanmälan.
– En orosanmälan är ett bra sätt att hjälpa någon som kanske inte klarar sig ensam hemma men förstår inte det själv. Vem som helst kan göra en orosanmälan och efter en anmälan görs det en bedömning av servicebehovet. En orosanmälan är ett bra verktyg om man är orolig för någon och vill hjälpa.
Tiittula berättar i intervjun att vårt samhälle är i en sorts kris när det kommer till ensamhet, och att det inte endast handlar om åldringar som bor ensam.


– Ensamhet är ett stort problem i Finlands samhälle just nu, och just därför är den här dagen så viktig. Vi vill gärna också öka växelverkan mellan olika åldersklasser, så att
det inte blir så att vi alla delar oss in i egna grupper. Vi vill lindra känslan av ensamhet i vardagen helt enkelt, och just det försöker vi åstadkomma med vår verksamhet.


Tiittula talar om att de på VALLI ry brukar tala om att “Omsorgens dag” egentligen är varje dag, fast den officiellt firas i november. Hon talar mycket om de små goda handlingarna man lätt kan göra i vardagen. Dessutom är artisten Käärijä som blev känd via hans representation i Eurovisionen 2023 beskyddare för “Omsorgens dag”. Käärijä har även hittat på en egen beträffande slogan för dagen: “Älä valita, vaan välitä!”, som man fritt kunde översätta till svenska som “Sluta klaga, visa mera omsorg!”.


– Människor inspireras av andra människor, och därför är dessa små handlingar i vardagen viktiga. Man kan nästan tala om en sorts fjärilseffekt, alltså att många små goda handlingar lagras ihop och förvandlas till en större förändring, och det som gör någon annan glad gör också en själv glad. Att lyfta upp blicken från telefonen för en stund, och faktiskt våga möta andra människor i sin omgivning, är en god start.


Kiia Pekola 23.11.2023