Ensimmäiset kokemukset suomalaisesta työelämästä toivat kotoutujanuorten vahvuudet esille

Aikuisten perusopetuksessa opiskelevat Suomeen muuttaneet nuoret ovat kesän aikana kasvattaneet valmiuksiaan työelämään ja saaneet arvokkaita onnistumisen kokemuksia. Yhteistyössä Espoon kaupungin, Omnian ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n kesken on luotu toimintaa, jossa nuorten taidot kehittyvät ja he pääsevät hyödyntämään omia kykyjään ja ottamaan merkityksellisiä askeleita kohti oman näköistä työtä ja tulevaisuutta. 

”Se on vaikea kysymys”, tuumivat seitsemän Omnian aikuisten perusopetuksessa opiskelevaa nuorta, jotka ovat elokuun lopulla kokoontuneet keskustelemaan heille kesän aikana kertyneistä taidoista ja osaamisesta. Ohjaaja on pyytänyt pohtimaan omia vahvuuksia, asioita, joissa sinä olet hyvä.

Nuoret ovat korkeintaan muutama vuosi sitten maahan tulleita ja opiskelevat Omniassa aikuisten perusopetuksessa. Perusopetuksen lähes kolmen kuukauden kesäloma on pitkä ja sen aikana moni lukuvuoden aikana opittu asia meinaa unohtua. Kesätyön saaminen ei usein ole kotoutumisen alkuvaiheessa vielä mahdollista. Lomakuukausien ajaksi nuorille on haluttu luoda mahdollisuuksia osallistua kotoutumista ja tulevaa työllistymistä tukevaan toimintaan.

Taidot ja itseluottamus kasvavat käsikädessä

Viime kesänä onnistuneesti toteutettu pilotti sai jatkoa, kun VALLI ry:n Vanhustyön Trainee -toiminta järjesti ryhmämuotoisen työkokeilun Espoon lähimmäispalveluyhdistys ry:n palvelutaloissa kesäkuussa. VALLIssa kehitetty toimintamalli yhdistää ikäihmiset ja ensimmäisiä työelämäkokemuksia tarvitsevat nuoret. Nuoret oppivat kohtaamaan ikäihmisiä ja toimimaan työyhteisön jäseninä. Samalla kehittyivät vuorovaikutus- ja kielitaito.

”Vanhukset olivat uteliaita meistä ja kyselivät paljon. Pelattiin bingoa, ulkoiltiin sekä tanssittiin Mummodiskossa”, nuoret muistelevat nauraen.

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen ei ole nuorille helppoa, mutta yhdessä palvelutalossa vietetyn kuukauden aikana vahvuudet alkavat tulla esille arkisissa kohtaamisissa. Nuorten saama positiivinen palaute auttaa tekemään vahvuudet näkyväksi.

Nuorten taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen ovat tärkeä osa Vanhustyön Trainee –toimintamallia, sillä ne tukevat nuoren myönteisen itsetunnon rakentumista ja auttavat nuorta löytämään suunnan kohti oman näköistä tulevaisuutta.

Aidossa työelämän ympäristössä omat vahvuudet pääsivät käyttöön

Vuosi sitten palvelutalossa työkokeilussa ollut Nouh Safar Beek ja tänä kesänä mukana ollut Monika Toure kertoivat, että Vanhustyön Trainee -ohjelman oli molemmille ensimmäinen kosketus suomalaiseen työelämään. Työkokeiluun osallistuminen oli hyvä kokemus, jota he muistelevat lämmöllä.

Nouh kertoo jännittäneensä aluksi todella paljon vanhusten kohtaamista ja keskustelemista suomeksi. Palvelutalon asukkaat ottivat hänet lämpimästi vastaan ja seurustelu heidän kanssaan alkoi nopeasti tuntua mutkattomalta. Ikäihmiset kokivat olemukseltaan rauhallisen Nouhin hyväksi kuuntelijaksi ja helposti lähestyttäväksi juttukaveriksi. Kokemus oli Nouhille itselleen tärkeä. Hän pidensi työkokeilujaksoaan lopulta neljästä viikosta kahdeksaan. Siinä ajassa ehtii jo tutustua juttukavereihin varsin hyvin. Nouh näyttää hymyillen lompakostaan löytyvää yhden palvelutalon asukkaan nuoruuskuvaa, jonka tämä oli lahjoittanut muistoksi.

Monikalle vanhusten lähestyminen tuntui alusta asti luontevalta. Hän sai kehuja oma-aloitteisuudesta ja kyvystä huomata asiat ja tilanteet, joissa voi olla avuksi. Monikan iloisuus ihastutti palvelutalon asukkaita ja hän oli talon asukkaille järjestetyssä Mummodiskossa suosittua tanssiseuraa. Työkokeilun kautta vahvistui myös tulevaisuuden alavalinta:

”Sain tehdä ja opin paljon asioita. Tuntui, että pystyn auttamaan ja tunsin olevani oikeassa paikassa. Haluan opiskella lähihoitajaksi.”

Työelämäkokemuksen merkityksen nuorille on huomannut myös maahanmuuttajien perusopetuksessa työskentelevä Espoon maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaaja Anne-Maarit Pullinen:

“Nuorten pystyvyydentunne ja luottamus omiin kykyihin on kasvanut. Työkokeilussa he saivat erilaisia onnistumisen kokemuksia kuin mitä koulu on pystynyt tarjoamaan. He ovat alkaneet kantamaan enemmän vastuuta ja heidän oma-aloitteisuutensa on kehittynyt – tämä näkyy myös koulun arjessa. Nuoret ovat itse kiitelleet mahdollisuutta päästä puhumaan suomen kieltä.”

Kirjoitus on osa Osaaminen näkyviin -teemaviikkoa, johon Työllisyys Espoo ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry osallistuvat

Johanna Roti, vastaava suunnittelija, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, Vanhustyön Trainee –toiminta nuorille

Emma Aalto, suunnittelija, nuorten työllisyyden edistäminen, Työllisyys Espoo