Materiaalit .

KOULUTUSMATERIAALIT:

Arviointi ja vaikuttavuus 24.8.2018

TIETOPANKIT:

Etsivän työn kirjallisuus -lista

Seniori-infot

Auttavat puhelimet

JULKAISUT:

Tietoa, työvälineitä ja toimintamalleja ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville. 

Toteutettu yhteistyössä Mielellään -verkoston kanssa, jossa Valli ry on mukana.