Etsivään vanhustyöhön on uskallettava satsata tiukan talouden aikoina

Suomessa tarvitaan systemaattista ja organisoitua etsivää vanhustyötä, jotta apua tarvitsevat ikääntyneet löydetään ja heitä pystytään auttamaan tehokkaasti. Etsivään vanhustyöhön on tärkeää satsata erityisesti silloin, kun talous on tiukalla, sillä se tuottaa selkeitä säästöjä vaativissa erityispalveluissa.


Tätä asiakokonaisuutta pohditaan tuoreessa Etsivä vanhustyö meillä ja muualla -raportissa, joka on toteutettu Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Etsivä mieli -projektissa. 

Selvityksen mukaan etsivää vanhustyötä tulee tehdä selvästi nykyistä enemmän ikääntyneiden elinympäristöissä, siellä missä he liikkuvat ja asuvat. 

”Virallisen ja epävirallisen hoivan välimaastoon tarvitaan etsivän vanhustyön tekijöitä, jotka etsivät apua tarvitsevia, yksinäiseksi itsensä kokevia ja vaikeuksissa sekä syrjässä eläviä ikääntyneitä”, ehdottaa toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:stä. 

Etsivää vanhustyötä voivat tehdä työhön koulutetut ammattilaiset, eri palveluntuottajaorganisaatiot, muut ammattiryhmät ja vapaaehtoiset yhdessä. Olennaista on tiivis yhteistyö ja tiedon vaihto. 

Laitoshoidon väheneminen lisää etsivän työn tarvetta 

Sote-palveluiden rakennemuutos tarkoittaa ikääntyneiden kohdalla sitä, että yhä useampi ikääntynyt asuu yksin ja mahdollisimman pitkään kotona. Laitoshoitoa vähennetään muiden Euroopan maiden tapaan. Kotiin tuotettujen palvelujen määrä tulee lisääntymään ja kotona asumista tukevien palveluiden rooli korostuu. 

”Etsivä vanhustyö tulee jatkossa olemaan vaa’ankielenä vanhusten hyvinvoinnille. Ikääntyneihin mahdollisesti kohdistuvat säästöt tarkoittavat sitä, että yhä huonokuntoisempia ikääntyneitä asuu kotona ilman riittävää tukea. Meitä Valli ry:ssä huolestuttaa se, kuka palveluja saa ja kuka ei. Kartoittavat lakisääteiset kotikäynnit tavoittavat joitakin ikäryhmiä, mutta suuri osa jää niiden ulkopuolelle”, sanoo Etsivä mieli -projektin suunnittelija Anu Kuikka. 

Etsivään vanhustyöhön tarvitaan lisää rahaa, sillä se säästää rahaa. Sillä ehkäistään ikääntyneiden joutumista raskaisiin hoitoihin, vähennetään terveyspalvelujen tarvetta, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä niiden aiheuttamien ongelmien kustannuksien kasvua. Etsivän vanhustyön tavoittamille ikääntyneille tulee myös järjestää matalan kynnyksen toimintaa lähelle kotia, jotta heillä olisi sosiaalisia verkostoja. 

”Laskusuhdanteen aikana ehkäisevään toimintaan panostamisessa vaaditaan suurta rohkeutta. On luotettava siihen, että hyödyt tulevat näkyviin ihmisten hyvinvoinnissa, talouden säästökuureista huolimatta. Tästä teemasta toivomme tehtävän myös tarkempaa tutkimusta”, sanoo Virpi Dufva. 

Lataa raportti täältä 

Lisätietoa:                                Raportin laatija:
Virpi Dufva                               Anu Kuikka 
Toiminnanjohtaja                     Etsivä mieli -projekti
puh. 050 3654 664               suunnittelija 
e-mail virpi.dufva@valli.fi       puh. 050 326 8925
www.valli.fi                              e-mail anu.kuikka@valli.fi